fbpx
 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

SKU: KAD007

199,00 + VAT

W ramach tej usługi:

  • Pomożemy we wszelkich formalnościach związanych z przygotowaniem i złożeniem oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  • Zapewnimy poprawność sporządzonych dokumentów
  • Przejmiemy na siebie wszelkie kontakty z Powiatowym Urzędem Pracy na podstawie Twojego pełnomocnictwa
  • Zapewniamy krótki termin realizacji

Opis

Procedura uproszczona, jaką jest zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia, dotyczy obywateli 6 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Dzięki temu oświadczeniu, wyżej wymienieni cudzoziemcy mogą świadczyć legalnie pracę w Polsce przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Takie oświadczenie składa przedsiębiorca. Organem właściwym do rozpatrzenia oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi jest powiatowy urząd pracy. Urząd pracy ma 7 dni na dokonanie wpisu oświadczenia do rejestru oświadczeń. Termin może być dłuższy, jeżeli w sprawie niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Koszt oświadczenia to 30 złotych.

Wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu cudzoziemca pracodawca musi dołączyć:

  • dokument potwierdzający tożsamość pracodawcy;
  • kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży obcokrajowca, dla którego składany jest wniosek;
  • oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznościami wymienionymi w art. 88 ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • dowód uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł za złożenie oświadczenia.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W przypadku zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pracodawca ma obowiązek poinformować pisemnie powiatowy urząd pracy o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu) pracy przez cudzoziemca. Ponadto, zgodnie z art. 120 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcowi podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 złotych.

WAŻNE! Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz podmiotu wskazanego w zezwoleniu/oświadczeniu!

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone