fbpx
 

Pozwolenie zintegrowane

SKU: OSR025

9 900,00 + VAT

Każda firma jest inna i dlatego nasza oferta każdorazowo jest indywidualnie komponowana z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań naszego Klienta. Co do zasady zajmujemy się kompleksowo Państwa firmą w zakresie uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Standardowy zakres obsługi obejmuje:

 • wsparcie lub przygotowanie wniosku bądź fragmentu wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego zgodnie z wymaganiami prawa,
 • analizę danych i zaproponowanie optymalnej ścieżki postępowania zmierzającego do uzyskania bądź aktualizacji pozwolenia zintegrowanego,
 • analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu,
 • analizę gospodarki wodno-ściekowej,
 • analizę gospodarki odpadami,
 • analizę wymagalności sporządzenia raportu początkowego lub raport początkowy,
 • analizę rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie, decydujących o jego zaliczeniu do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • wsparcie w uzupełnianiu wniosku o udzielenie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego bądź prowadzenie procesu administracyjnego,
 • uczestnictwo w bieżących uzgodnieniach z technologami, specjalistami ochrony środowiska, BHP i p.poż.,
 • udzielanie odpowiedzi na uwagi społeczeństwa, organizacji ekologicznych oraz pozostałych stron postępowania,
 • monitoring procedury administracyjnej,
 • uczestnictwo w oględzinach prowadzonych przez organ wydający decyzję udzielającą pozwolenia zintegrowanego lub jego zmiany,
 • weryfikację uzyskanej decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego bądź jego aktualizacji.

W zależności od rodzaju sprawy ceny kompleksowej obsługi w tym zakresie zaczynają się od 9.900 zł netto, ale mogą wynieść też kilkaset tysięcy, dlatego przed złożeniem zamówienia konieczne jest uzgodnienie z Biurem Obsługi Klienta oraz ekspertami ds. ochrony środowiska szeregu czynników mających wpływ na ostateczną wycenę takich jak: rodzaje i liczba instalacji, liczba lokalizacji, branża i rodzaj podmiotu wnioskującego, rodzaje posiadanych przez Zamawiającego dokumentacji i zezwoleń na posiadane instalacje.

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Pozwolenia zintegrowane są wymagane w związku z eksploatacją instalacji przemysłowych, których rodzaje zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169).

 

Pozwolenie zintegrowane jest wymagane, jeśli chcesz prowadzić instalację, która może zanieczyścić środowisko. Przykładowo może być to instalacja:

 • do wytwarzania energii i paliw
 • produkcji i obróbki metali
 • w przemyśle mineralnym – czyli związana z przetwarzaniem surowców skalnych
 • w przemyśle chemicznym – używana np. do produkcji nawozów, środków ochrony roślin, tworzyw sztucznych, barwników
 • w gospodarce odpadami – np. służąca do odzysku, unieszkodliwiania, składowania czy magazynowania odpadów
 • do produkcji papieru, płyt wiórowych, pilśniowych, czy OSB
 • w ubojniach zwierząt, mleczarniach, rzeźniach
 • do chowu lub hodowli drobiu lub świń

Pozwolenie zintegrowane należy uzyskać przed rozpoczęciem korzystania z instalacji.

 

W przypadku posiadania pozwolenia zintegrowanego nie jest już konieczne posiadanie:

 • pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi
 • pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone