fbpx
 

Pozwolenie zintegrowane - Doradcy365

SKU: OSR025

9 900,00 + VAT

Każda firma jest inna i dlatego nasza oferta każdorazowo jest indywidualnie komponowana z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań naszego Klienta. Co do zasady zajmujemy się kompleksowo Państwa firmą w zakresie uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Standardowy zakres obsługi obejmuje:

 • wsparcie lub przygotowanie wniosku bądź fragmentu wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego zgodnie z wymaganiami prawa,
 • analizę danych i zaproponowanie optymalnej ścieżki postępowania zmierzającego do uzyskania bądź aktualizacji pozwolenia zintegrowanego,
 • analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu,
 • analizę gospodarki wodno-ściekowej,
 • analizę gospodarki odpadami,
 • analizę wymagalności sporządzenia raportu początkowego lub raport początkowy,
 • analizę rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie, decydujących o jego zaliczeniu do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • wsparcie w uzupełnianiu wniosku o udzielenie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego bądź prowadzenie procesu administracyjnego,
 • uczestnictwo w bieżących uzgodnieniach z technologami, specjalistami ochrony środowiska, BHP i p.poż.,
 • udzielanie odpowiedzi na uwagi społeczeństwa, organizacji ekologicznych oraz pozostałych stron postępowania,
 • monitoring procedury administracyjnej,
 • uczestnictwo w oględzinach prowadzonych przez organ wydający decyzję udzielającą pozwolenia zintegrowanego lub jego zmiany,
 • weryfikację uzyskanej decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego bądź jego aktualizacji.

W zależności od rodzaju sprawy ceny kompleksowej obsługi w tym zakresie zaczynają się od 9.900 zł netto, ale mogą wynieść też kilkaset tysięcy, dlatego przed złożeniem zamówienia konieczne jest uzgodnienie z Biurem Obsługi Klienta oraz ekspertami ds. ochrony środowiska szeregu czynników mających wpływ na ostateczną wycenę takich jak: rodzaje i liczba instalacji, liczba lokalizacji, branża i rodzaj podmiotu wnioskującego, rodzaje posiadanych przez Zamawiającego dokumentacji i zezwoleń na posiadane instalacje.

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Pozwolenia zintegrowane są wymagane w związku z eksploatacją instalacji przemysłowych, których rodzaje zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169).

 

Pozwolenie zintegrowane jest wymagane, jeśli chcesz prowadzić instalację, która może zanieczyścić środowisko. Przykładowo może być to instalacja:

 • do wytwarzania energii i paliw
 • produkcji i obróbki metali
 • w przemyśle mineralnym – czyli związana z przetwarzaniem surowców skalnych
 • w przemyśle chemicznym – używana np. do produkcji nawozów, środków ochrony roślin, tworzyw sztucznych, barwników
 • w gospodarce odpadami – np. służąca do odzysku, unieszkodliwiania, składowania czy magazynowania odpadów
 • do produkcji papieru, płyt wiórowych, pilśniowych, czy OSB
 • w ubojniach zwierząt, mleczarniach, rzeźniach
 • do chowu lub hodowli drobiu lub świń

Pozwolenie zintegrowane należy uzyskać przed rozpoczęciem korzystania z instalacji.

 

W przypadku posiadania pozwolenia zintegrowanego nie jest już konieczne posiadanie:

 • pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi
 • pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.