fbpx
 

Pozyskanie dotacji z programu „Energia dla wsi”

SKU: DUS148

4 999,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania dotacji z programu „Energia dla wsi”:
 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub/i pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki wymagane przez NFOŚiGW;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z poprawnym złożeniem dokumentów do NFOŚiGW;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby NFOŚiGW;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Istnieje także możliwość pozyskania dotacji w wariancie bez opłaty wstępnej: 0 zł za przygotowanie wniosku + premia za sukces w wysokości 10% od kwoty netto dotacji po przyznaniu dofinansowania + VAT. W przypadku zainteresowania taką możliwością, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi celem ustalenia szczegółów współpracy.

W przypadku większych inwestycji, powyżej 1mln zł istnieje możliwość indywidualnej negocjacji ceny, zarówno za opracowanie dokumentacji, jaki i za procent za sukces.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

O programie

Program „Energia dla wsi” to inicjatywa kierowana do rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcą korzystać z odnawialnych źródeł energii. Program finansowany jest ze środków Funduszu Spójności UE oraz budżetu państwa i jest organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównymi celami programu są:

 • poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na obszarach wiejskich;
 • promowanie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych przez osoby fizyczne i mikroprzedsiębiorstwa;
 • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych na obszarach wiejskich;
 • poprawa jakości powietrza w obszarach wiejskich poprzez ograniczenie spalania paliw kopalnych.
Kto może się starać o dofinansowanie z NFOŚiGW?

Program skierowany jest do:

 • rolników:
  • osób fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób prawnych, które w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzą:
   • gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych; lub
   • dział specjalny produkcji rolnej.

W przypadku osoby fizycznej, gdy instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu może być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

 • spółdzielni energetycznych (obecnych lub dopiero powstających) oraz ich członków,

zainteresowanych inwestycją w instalacje odnawialnego źródła energii.

Jaką kwotę i na co można otrzymać środki finansowe z NFOŚiGW?

Program zakłada maksymalną kwotę dotacji do 20 mln zł. Dodatkowo można ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę w maksymalnej kwocie 25 mln zł.

W przypadku dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych możliwe jest ubieganie się o pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych dochodzi także możliwość starania się o dotację w wysokości nawet do 65% kosztów kwalifikowanych.

Środki z programu „Energia dla wsi” można pozyskać na realizację następujących inwestycji:

 1. W przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika:
  • budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji OZE o mocy elektrycznej powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW:
   • instalacji fotowoltaicznych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV);
   • instalacji wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne
    klas I-IV);
  • budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji OZE o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW:
   a) elektrowni wodnych;
   b) instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 3 MW.
 2. W przypadku inwestycji realizowanych przez spółdzielnię energetyczną lub jej członka lub powstającą spółdzielnię energetyczną, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji OZE o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej 10 MW:
  • instalacji fotowoltaicznych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV);
  • instalacji wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne
   klas I-IV);
  • elektrowni wodnych;
  • instalacji wytwarzania energii z biogazu lub biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 30 MW.
 3. Magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji wskazanej powyżej.
Jak i kiedy złożyć wniosek do NFOŚiGW?

Nabór wniosków trwa od 25 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) przy zastosowaniu podpisu o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wnioski, które wpłyną po terminie lub w niewłaściwej formie będą odrzucone.

Informacje dodatkowe

Warianty współpracy

Wariant I, Wariant II, Wariant III

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.