fbpx
 

PREMIUM – kompleksowa obsługa dotacji dla firm z województwa pomorskiego działających w branży turystyki w ramach konkursu „Impuls”

SKU: DUS075

3 999,00 + VAT

Kompleksowo od A do Z zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dofinansowania w ramach konkursu „Impuls” w tym:
 • Doradzimy jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby w pełni skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Przygotujemy wniosek o dofinansowanie w generatorze wniosków;
 • Pomożemy w przygotowaniu niezbędnych załączników wymaganych przez ARP;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej w całym procesie;
 • Będziemy na bieżąco monitorowali proces oceny wniosku dotacyjnego i wspomożemy Cię w przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby ARP;
 • Udzielimy Ci odpowiedzi na pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu;
 • Przeprowadzimy Cię przez proces i udzielimy pomocy w rozliczeniu dotacji;
 • Przygotujemy dla Ciebie odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji;
 • Opracujemy wnioski sprawozdawcze i wnioski o wypłatę dotacji;
 • Pomożemy Ci w wywiązaniu się z obowiązków dotyczących informacji i promocji w projekcie;
 • Udzielimy Ci porady w prawidłowym zaewidencjonowaniu dotacji w księgowości;
 • Wspomożemy Cię w razie kontroli projektu;
 • Przygotujemy niezbędne dane na etapie ewaluacji projektu po jego zakończeniu.

Łączna cena za kompleksową obsługę wynosi 3.999 zł netto + VAT oraz premia za sukces w wysokości 5% netto + VAT od wartości przyznanej dotacji.
Premia płatna wyłącznie w przypadku sukcesu projektu tzn. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

Opis

O programie

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 13.1.1. MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – REACT-EU – WSPARCIE DOTACYJNE dla OSI PRIORYTETOWEJ 13. ODBUDOWA I ODPORNOŚĆ (REACT-EU) REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Kto może otrzymać dotację?

Mikro lub mali przedsiębiorcy z województwa pomorskiego działający w branży czasu wolnego, których główny PKD (przeważającej działalności) musi zawierać się w spisie poniżej i widnieć, jako PKD przeważającej działalności co najmniej od 01 stycznia 2019 r., tj.:

 • 55.20. Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (tylko obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe – pojedyncze mieszkania/apartamenty na wynajem nie są zaliczane do tej grupy);
 • 55.30.Z – Pola kempingowe i pola namiotowe;
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 79.11.A – Agenci turystyczni;
 • 79.11.B – Pośrednicy turystyczni;
 • 79.12.Z – Organizatorzy turystyki;
 • 79.90.A – Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni;
 • 79.90.B – Działalność informacji turystycznej;
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.Z* – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

*) Kod 93.29.Z z dniem 01.08.2020 roku, został zlikwidowany i obecnie są to 2 różne kody:

  • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
   W związku z tym, jeśli obecnie firma posiada PKD główny (przeważającej działalności) np. kod PKD 93.29.B bądź 93.29. A, ma możliwość aplikowania o wsparcie.
 • Ponadto, wnioski mogą składać organizacje i stowarzyszenia turystyczne (o statusie mikro lub małego przedsiębiorstwa) wpisane do Rejestru Przedsiębiorców i prowadzące działalność gospodarczą związaną z branżą czasu wolnego co najmniej od 01.01.2019 r., a działalność w zakresie branży czasu wolnego jest zapisana w Statucie obowiązującym co najmniej od 01.01.2019 r.
O jaką kwotę można wnioskować?

Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy de minimis, a ich dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wysokość wsparcia wynosi od 25.000 do nawet 160.000 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania do 70% koszów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi prawie 30 mln zł.

Na co można przeznaczyć dotację?

Wspierane będą działania inwestycyjne na rzecz rozwijania potencjału MŚP, w tym prowadzące do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki.

Wsparcie ukierunkowane będzie na projekty rozwojowe przedsiębiorstw poprawiające ich potencjał konkurencyjny, zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększające produktywność, m.in. poprzez wdrażanie nowych lub zmianę dotychczasowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, cyfrowych i ekoefektywnych, a także w zakresie świadczenia usług unowocześnienia wyposażenia i adaptacji pomieszczeń wykorzystywanych w działalności, zakup maszyn i sprzętu lub rozbudowę zaplecza.

Dodatkowo wysoko punktowane będą rozwiązania cyfrowe i proekologiczne zawarte w załączniku nr 5 – Katalog rozwiązań cyfrowych oraz proekologicznych – konkurs IMP.02.2022, m. in.:

 • Rozwiązania cyfrowe ułatwiające klientowi korzystanie z usług;
 • Rozwiązania cyfrowe pozwalające przedsiębiorcy zarządzać i monitorować relacje z klientami;
 • Rozwiązania cyfrowe pozwalające na monitorowanie i zarządzanie zasobami materialnymi;
 • Rozwiązania cyfrowe do zarządzania zasobami ludzkimi/komunikacją wewnętrzną przedsiębiorstwa;
 • Rozwiązania proekologiczne (m.in. inwestycje ukierunkowanie na zieloną transformację, służące redukcji wodo-, surowco-, materiało- transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych lub usługowych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii);
Terminy naboru

Wnioski o udzielenie grantu w wersji papierowej należy wysyłać w terminie od 26.08.2022 r. do 5.09.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki).

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone