fbpx
 

PREMIUM – kompleksowa obsługa dotacji dla firm z województwa pomorskiego działających w branży turystyki w ramach konkursu „Impuls”

SKU: DUS075

3 999,00 + VAT

Kompleksowo od A do Z zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dofinansowania w ramach konkursu „Impuls” w tym:
 • Doradzimy jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby w pełni skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Przygotujemy wniosek o dofinansowanie w generatorze wniosków;
 • Pomożemy w przygotowaniu niezbędnych załączników wymaganych przez ARP;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej w całym procesie;
 • Będziemy na bieżąco monitorowali proces oceny wniosku dotacyjnego i wspomożemy Cię w przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby ARP;
 • Udzielimy Ci odpowiedzi na pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu;
 • Przeprowadzimy Cię przez proces i udzielimy pomocy w rozliczeniu dotacji;
 • Przygotujemy dla Ciebie odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji;
 • Opracujemy wnioski sprawozdawcze i wnioski o wypłatę dotacji;
 • Pomożemy Ci w wywiązaniu się z obowiązków dotyczących informacji i promocji w projekcie;
 • Udzielimy Ci porady w prawidłowym zaewidencjonowaniu dotacji w księgowości;
 • Wspomożemy Cię w razie kontroli projektu;
 • Przygotujemy niezbędne dane na etapie ewaluacji projektu po jego zakończeniu.

Łączna cena za kompleksową obsługę wynosi 3.999 zł netto + VAT oraz premia za sukces w wysokości 5% netto + VAT od wartości przyznanej dotacji.
Premia płatna wyłącznie w przypadku sukcesu projektu tzn. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

Opis

O programie

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 13.1.1. MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – REACT-EU – WSPARCIE DOTACYJNE dla OSI PRIORYTETOWEJ 13. ODBUDOWA I ODPORNOŚĆ (REACT-EU) REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Kto może otrzymać dotację?

Mikro lub mali przedsiębiorcy z województwa pomorskiego działający w branży czasu wolnego, których główny PKD (przeważającej działalności) musi zawierać się w spisie poniżej i widnieć, jako PKD przeważającej działalności co najmniej od 01 stycznia 2019 r., tj.:

 • 55.20. Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (tylko obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe – pojedyncze mieszkania/apartamenty na wynajem nie są zaliczane do tej grupy);
 • 55.30.Z – Pola kempingowe i pola namiotowe;
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 79.11.A – Agenci turystyczni;
 • 79.11.B – Pośrednicy turystyczni;
 • 79.12.Z – Organizatorzy turystyki;
 • 79.90.A – Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni;
 • 79.90.B – Działalność informacji turystycznej;
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.Z* – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

*) Kod 93.29.Z z dniem 01.08.2020 roku, został zlikwidowany i obecnie są to 2 różne kody:

  • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
   W związku z tym, jeśli obecnie firma posiada PKD główny (przeważającej działalności) np. kod PKD 93.29.B bądź 93.29. A, ma możliwość aplikowania o wsparcie.
 • Ponadto, wnioski mogą składać organizacje i stowarzyszenia turystyczne (o statusie mikro lub małego przedsiębiorstwa) wpisane do Rejestru Przedsiębiorców i prowadzące działalność gospodarczą związaną z branżą czasu wolnego co najmniej od 01.01.2019 r., a działalność w zakresie branży czasu wolnego jest zapisana w Statucie obowiązującym co najmniej od 01.01.2019 r.
O jaką kwotę można wnioskować?

Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy de minimis, a ich dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wysokość wsparcia wynosi od 25.000 do nawet 160.000 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania do 70% koszów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi prawie 30 mln zł.

Na co można przeznaczyć dotację?

Wspierane będą działania inwestycyjne na rzecz rozwijania potencjału MŚP, w tym prowadzące do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki.

Wsparcie ukierunkowane będzie na projekty rozwojowe przedsiębiorstw poprawiające ich potencjał konkurencyjny, zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększające produktywność, m.in. poprzez wdrażanie nowych lub zmianę dotychczasowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, cyfrowych i ekoefektywnych, a także w zakresie świadczenia usług unowocześnienia wyposażenia i adaptacji pomieszczeń wykorzystywanych w działalności, zakup maszyn i sprzętu lub rozbudowę zaplecza.

Dodatkowo wysoko punktowane będą rozwiązania cyfrowe i proekologiczne zawarte w załączniku nr 5 – Katalog rozwiązań cyfrowych oraz proekologicznych – konkurs IMP.02.2022, m. in.:

 • Rozwiązania cyfrowe ułatwiające klientowi korzystanie z usług;
 • Rozwiązania cyfrowe pozwalające przedsiębiorcy zarządzać i monitorować relacje z klientami;
 • Rozwiązania cyfrowe pozwalające na monitorowanie i zarządzanie zasobami materialnymi;
 • Rozwiązania cyfrowe do zarządzania zasobami ludzkimi/komunikacją wewnętrzną przedsiębiorstwa;
 • Rozwiązania proekologiczne (m.in. inwestycje ukierunkowanie na zieloną transformację, służące redukcji wodo-, surowco-, materiało- transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych lub usługowych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii);
Terminy naboru

Wnioski o udzielenie grantu w wersji papierowej należy wysyłać w terminie od 26.08.2022 r. do 5.09.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki).

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone