fbpx
 

PREMIUM Kurs „Ekspert ds. pozyskiwania dofinansowania w zakresie projektów społecznych”

SKU: DUS390

1 399,00 + VAT

PREMIUM Kurs „Ekspert ds. pozyskiwania dofinansowania w zakresie projektów społecznych”
 • W trakcie szkolenia praktycznego online zostaną zrealizowane zagadnienia obejmujące zarówno teoretyczne podstawy, jak i praktyczne umiejętności związane z ekspertyzą w zakresie projektów grantowych dotyczących projektów edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych, senioralnych, sportowych, prozdrowotnych, na rzecz grup defaworyzowanych, projektów rozwoju społeczności lokalnych etc.
 • Uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat procedur aplikacyjnych, strategii pozyskiwania środków finansowych oraz skutecznego zarządzania projektami, zapewniającymi sukces realizowanych projektów.
 • Szkolenie będzie integrować elementy analizy case studies oraz warsztatów praktycznych.
 • Dodatkowo osoba szkolona będzie mieć możliwość zapoznania się z rzeczywistymi przypadkami i realnymi projektami, które uzyskały wsparcie.
 • Osoba szkolona uczestniczyć będzie w procesie wyszukiwania i doboru programu pomocowego oraz pozna praktyczne aspekty na etapie rozliczania i realizacji projektów.
Kurs Ekspert ds. pozyskiwania dofinansowania w zakresie projektów społecznych to kompleksowe szkolenie w tematyce pozyskiwania środków finansowych oraz efektywnego zarządzania projektami przygotowujące do skutecznego wyszukiwania i pozyskiwania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Opis

 • Kurs z ekspertami i praktykami w zakresie dotacji unijnych;
 • Dedykowany w szczególności osobom, które chcą zacząć pozyskiwać granty dla swoich organizacji lub robić to w bardziej usystematyzowany i przemyślany sposób. Polecany organizacjom pozarządowym, m. in.: fundacjom, stowarzyszeniom, kołom gospodyń wiejskich;
 • Kurs merytoryczny z warsztatami praktycznymi uwzględniający najnowsze zmiany i przepisy;
 • Szkolenie umożliwi poznanie elementów najczęściej pojawiających się w formularzach wniosków;
 • W trakcie szkolenia omawiane będą fragmenty realnych wniosków z różnych konkursów, w szczególności pod kątem prawidłowych i błędnych sformułowań;
 • Szczegółowo omówione zostaną poszczególne elementy wniosków o dofinansowanie;
 • Duży nacisk będzie także położony na planowanie samego procesu przygotowania się do sporządzenia wniosku;
 • W cenie materiały szkoleniowe;
 • Imienne certyfikaty dla każdego uczestnika po zakończeniu kursu;
 • Osoba szkolona uczestniczyć będzie w 14 godzinach zajęć online, podczas których zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania dofinansowań w projektach edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych, senioralnych, sportowych, prozdrowotnych, na rzecz grup defaworyzowanych, projektach rozwoju społeczności lokalnych etc.
 • Kurs pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu wyszukiwania programów dotacyjnych, trafnej oceny szans projektu, poprawnego sporządzania dokumentacji aplikacyjnej (wniosków, biznesplanów) oraz prawidłowego kwalifikowania wydatków i poprawnego prowadzenia projektów.
Ramowy program:
 1. Informacje wprowadzające i misyjność organizacji:
  • Potrzeba dywersyfikacji źródeł finansowania.
  • Dotacje i granty jako źródła finansowania działań organizacji.
  • Znaczenie klarownej misji dla efektywnego pozyskiwania środków.
  • Rola statutu podczas procesu wnioskowania.
 2. Zanim rozpoczniemy pisanie wniosku:
  • Monitorowanie dostępnych źródeł finansowania (środki publiczne i prywatne, w tym fundacje korporacyjne i bankowe).
  • Analiza ogłoszeń konkursowych i regulaminów – na co zwrócić uwagę w doborze konkursu grantowego?
  • Nasz pomysł na projekt vs. cele grantodawcy.
  • Pozyskiwanie partnerów (instytucjonalnych, społecznych, innych) i budowanie zasobów organizacyjnych.
 3. Metoda projektowa i język projektowy:
  • Definicja projektu i znaczenie języka projektowego.
  • Diagnoza problemu oraz analiza potrzeb i ich opis, który będzie wartościowym uzasadnieniem projektu.
  • Szerszy kontekst i rola diagnozy społecznej w tworzeniu projektów.
  • Określanie celów projektu – jak formułować mierzalne cele?
  • Logika projektu: działania – produkty – rezultaty – wskaźniki.
 4. Kosztorys projektu:
  • Rodzaje wydatków w projekcie.
  • Okres kwalifikowalności kosztów.
  • Jak zapewnić wkład do projektu?
 5. Przygotowanie i realizacja wniosku:
  • Aspekty formalne, merytoryczne, techniczne.
  • Pozostałe elementy wniosku (promocja, zasady dostępności, inne).
  • System oceny wniosków, jak zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania.
  • Negocjacje, ewentualne poprawki, podpisanie umowy.
  • Realizacja projektu i sprawozdawczość.
  • Prowadzenie dokumentacji projektowej.
 6. Informacje uzupełniające:
  • Najczęściej popełniane błędy.
  • Zarządzanie projektem społecznym finansowanym ze środków zewnętrznych.
  • Przykładowe formularze wniosków wraz z omówieniem.
  • Inne możliwości rozwoju organizacji.
Najbliższe terminy

Kurs realizowany jest w okresach miesięcznych. Poniżej najbliższe edycje:

 • marzec 2024 – rekrutacja zakończona
 • kwiecień 2024 – rekrutacja zakończona
 • maj 2024 – rekrutacja zakończona
 • czerwiec 2024 – rekrutacja zakończona
 • wrzesień 2024 – rekrutacja trwa!
 • październik 2024 – rekrutacja trwa!
 • listopad 2024 – rekrutacja trwa!

Zajęcia odbywają się w wybrane dni tygodnia w godzinach od 9:00 do 14:00.

Rekrutacja trwa!

Istnieje możliwość ubiegania się o 80%-100% dofinansowania, informacji o możliwej pomocy z naszej strony w tym zakresie udziela nasze Biuro Obsługi Klienta.

Cena za całość kursu netto: 1399 zł/os. + VAT. (Cena w przeliczeniu na 1 godzinę szkolenia wynosi 100 zł + VAT).

W przypadku dofinansowania projektu ze środków publicznych podatek VAT nie będzie naliczany. 

Istnieje możliwość realizacji tego kursu dedykowanego dla konkretnego projektu lub podmiotu – w takim przypadku jest również możliwość wcześniejszej krótkiej rozmowy z ekspertem prowadzącym celem rozwiania wątpliwości dotyczących usługi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta na podane numery telefonów lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@doradcy365.pl – przy większej liczbie zgłoszeń możliwość udzielenia rabatu.

Ekspert ds. pozyskiwania dofinansowania w zakresie projektów społecznych

Idea kursu

Głównym celem tego kursu jest jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności potrzebnych do skutecznego planowania, realizacji i oceny projektów edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych, senioralnych, sportowych, prozdrowotnych, na rzecz grup defaworyzowanych, projektów rozwoju społeczności lokalnych etc., które wymagają finansowego wsparcia ze źródeł zewnętrznych.

Ukończenie tego kursu daje gwarancję zdobycia wymaganych umiejętności do prawidłowego wyszukiwania i pozyskiwania dofinansowania oraz prowadzenia projektów społecznych.

Dla kogo?

Kurs ten dedykowany jest w szczególności osobom, które chcą zacząć pozyskiwać granty dla swoich organizacji lub robić to w bardziej usystematyzowany i przemyślany sposób. Polecany jest w szczególności organizacjom pozarządowym, m. in.: fundacjom, stowarzyszeniom, kołom gospodyń wiejskich.

Szkolenie NIE jest dedykowane dla osób, które posiadają duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych dla NGO.

Program
Kurs Ekspert ds. pozyskiwania dofinansowania w zakresie projektów społecznych obejmuje poniższe zagadnienia:
 • Informacje wprowadzające i misyjność organizacji.
 • Proces aplikowania.
 • Metoda projektowa i język projektowy.
 • Kosztorys projektu.
 • Przygotowanie wniosku.
 • Umowa o dofinansowanie i realizacja projektu.
 • Informacje uzupełniające.
Co zyskasz?

Uczestnictwo w kursie umożliwi:

 1. Zdobycie specjalistycznej wiedzy: Kurs umożliwi pogłębienie wiedzy na temat projektów grantowych w obszarze projektów społecznych, co pozwoli lepiej zrozumieć proces aplikacyjny, budżetowanie projektów, zarządzanie nimi oraz ich promocję.
 2. Rozwój praktycznych umiejętności: Uczestnictwo w zajęciach praktycznych pozwoli na zdobycie umiejętności niezbędnych do skutecznego przygotowania wniosku aplikacyjnego, tworzenia budżetów projektów, planowania działań promocyjnych oraz zarządzania projektem od początku do końca.
 3. Zwiększenie efektywności w pozyskiwaniu funduszy: Kurs wyposaży uczestników w narzędzia i strategie niezbędne do skutecznego pozyskiwania funduszy na projekty społeczne, co przyczyni się do zwiększenia szans na uzyskanie wsparcia finansowego.
 4. Zdobycie umiejętności oceny skuteczności projektów społecznych: Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy będą w stanie ocenić skuteczność projektów społecznych oraz dostosować strategie działania w celu osiągnięcia lepszych wyników.

Prowadzący

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/06/Pani-Ewa-white-1183x1536.jpg

Pani Ewa

Manager projektów prospołecznych, absolwentka prawa z wieloletnim doświadczeniem współpracy z III sektorem. Od 2010 r. współtworzy, koordynuje i wspiera w pozyskiwaniu finansowania projektów realizowanych na rzecz m.in. uchodźców, osób pozbawionych wolności, osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz dzieci i młodzieży.

W 2019 r. nominowana do tytułu Prawnika Pro Bono w konkursie organizowanym przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz dziennik „Rzeczpospolita”. Autorka publikacji pokonferencyjnych dot. funkcjonowania sektora non-profit. W latach 2014-2022 r. wspierała realizację projektów w sektorze publicznym oraz biznesowym.

Certyfikowany manager Institute of Leadership and Management. Posiada certyfikat potwierdzający umiejętność zarządzania projektami zgodnie z metodyką PM2 Komisji Europejskiej. Twórca „Pracowni Projektów Prospołecznych”. W 2023 r. uzyskała akredytację potwierdzającą posiadanie umiejętności praktycznych z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji z perspektywy budżetowej UE 2021-2027.

Opinie uczestników naszych szkoleń

Szkolenie "Kontrola ewidencji księgowej w projektach INTERREG na lata 2021-2027"

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/ref.-uw-szczecin.jpg

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczeciniemgr inż. Barbara Wójcik

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

WarszawaLeszek Krawczyk

Właściciel firmy konsultingowej

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Górażdże Cement S.AMałgorzata Gozdek

Inżynier Specjalista ds. Kontroli Budżetu i Dokumentacji
Zespół Projektowy

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Kurs był przeprowadzony w sposób profesjonalny. Dużo wiedzy merytorycznej i praktycznej. Pod każdym szkoleniem był dopięty pełny zestaw potrzebnych materiałów, linki i użyteczne strony. Ogrom wiedzy podany w sposób uporządkowany i zrozumiały. Polecam 🙂

Doradcy 365 to marka, którą warto polecić. Szkolenia są prowadzone bardzo profesjonalnie. Ogrom wiedzy a wszystko podane w sposób uporządkowany, z mnóstwem potrzebnych narzędzi do pracy . Ponadto firma oferuje pomoc na każdym etapie i możliwość ciekawej współpracy. Zdecydowanie polecam:)

osoba prywatnaJoanna Pasek

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Wiedza przekazywana w przystępny sposób. Ogromna ilość materiałów w różnych postaciach,m.in prezentację, nagrania ze szkoleń udostępniane uczestnikom, które można odtworzyć w każdej chwili, strony internetowe, filmy instruktażowe czy gotowe wnioski, które są świetnym materiałem do dalszej pracy i wiele innych, które nie sposób tutaj wymienić oraz ogromna wiedza prowadzących to wszystko skłania do refleksji, że pieniądze wydane na kurs to inwestycja, które na pewno się zwróci. Szkolenie polecam każdemu,kto chce zgłębić tajniki pisania wniosków oraz ich rozliczenia.

osoba prywatnaJoanna Ehrenfeld

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Duży zakres przekazywanych informacji przekazywany w sposób uporządkowani oraz zapewniającym dostęp do niezbędnych materiałów, w tym materiałów filmowych z poszczególnych dni zajęciowych co pozwala na dowolne odtworzenia w każdej chwili.

Proces szkolenia zorganizowany był doskonale, prowadzący bardzo kompetentni i zaangażowani w swoją pracę. Dużo doskonałych materiałów do szkoleń, jak również poszkoleniowych(nagrania ze szkolenia) pozwalają na utrwalanie i lepsze zrozumienie poruszanych tematów. Oferta firmy prezentowana jest w sposób bardzo przejrzysty, a sama konstrukcja opłat za usługi sprawia wrażenie bardzo uczciwej co dla mnie osobiści jest najważniejszym czynnikiem w wyborze produktu czy usługi.

osoba prywatnaKrzysztof Stobniak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Na szkoleniu przekazywany jest bardzo duży zakres wiedzy. Szkoleniowcy przekazują dodatkowo dużo materiałów poglądowych, dzięki czemu możemy zobaczyć jak rzeczywiście wyglądają napisane wnioski, do różnego rodzaju dofinansowań. Ogromnym plusem jest również otwartość szkoleniowców w zakresie pomocy ,,po kursie”, przez co nie tracimy możliwości uzyskania odpowiedzi na pytanie, które może nam się pojawić w trakcie ponownego, samodzielnego przerabiania treści szkoleniowych oraz pytań pojawiających się już podczas pracy z klientem.

Korzystałam z dofinansowania na kurs z WUP, początkowo wystąpił u Państwa problem za zapisem na usługę w BUR i ,,uciekł” mi termin szkolenia, jednakże Doradcy skontaktowali się ze mną, a także z urzędem informując o możliwości uczestnictwa w innym terminie. Mówiąc kolokwialnie, dużym plusem jest fakt, że kontakt ze mną nie został zapomniany i mogłam skorzystać z dofinansowania i uczestniczyć w Państwa szkoleniu. Kontakt z firmą jest bardzo sprawny i szybko realizowana jest odpowiedź na wysłane zapytanie.

osoba prywatnaAleksandra Górka

Ochrona Sygnalistów 2021 - szkolenie dla pracodawców i kadry zarządzającej

Jakość materiałów, forma szkolenia, sposób przekazu wiedzy oceniam pozytywnie. Na plus należy zaliczyć pokazywanie konkretnych przykładów.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłaątaja w Krakowie

Ochrona Sygnalistów 2021 - szkolenie dla pracodawców i kadry zarządzającej

W prosty i wyczerpujący sposób zostały przekazane wszystkie informacje. Szkolenie dzięki formie online jest dostępne dla wszystkich w dowolnym czasie.

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy

Szkolenie "Sprawozdawczość KOBiZE krok po kroku"

Serdecznie dziękuję Pani Ewie za przeprowadzone szkolenie, jestem bardzo zadowolona, jasny przekaz i wykonanie raportu krok po kroku, tego właśnie oczekiwałam.

EthosEnergy Sp. z o.o.Joanna Słupczyńska

HSE Specialist

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Całokształt szkolenia był bardzo dobry pod każdym względem zarówno merytorycznym jak i pod kątem materiałów szkoleniowych. Po całym szkoleniu zdobyłam ogromny zastrzyk wiedzy, za co bardzo dziękuję.

Wcześniej nie znałam marki Doradcy365 i powiem szczerze, że wahałam się podjąć współpracy, ale mimo wszystko zaryzykowałam i nie żałuję. Super współpraca, kontakt, merytoryka doradców to wszystko było jak dla mnie kwintesencją: wiedzy, umiejętności, doświadczenia, pomocy, porady w jednym miejscu. POLECAM

osoba prywatnaMałgorzata Machnio

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Dużo wiedzy. Notatki porobione a było co notować. Czas trwania kursu wystarczający podobnie jak przekaz wiedzy. Wiele się tutaj nauczyłam i będę podążać ta drogą i pomagać innym. Będę również polecać ten kurs innym. Czasami ścinało obraz ale każdy ma inne łącza internetowe i pewnie przez to te przerwy. Atutem jest to ,że szkolenia były nagrywane i zawsze możemy do nich wrócić. Obszerne materiały, które zostały nam przesyłane na meila po zakończonych zajęciach sa przejrzyste i pomocne.

osoba prywatnaMagdalena Zakrzewska

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

szkolenie bardzo wartościowe, intensywne, prowadzący przekazywali wiedzę w sposób transparentny elastycznie udzielając odpowiedzi na powstające pytania

Fryderyk Dorota SzóstkiewiczDorota Szóstkiewicz

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie zawierające bardzo dużą bazę wiedzy, jednak dla osób początkujących winno być moim zdaniem dłuższe. Sądzę, że dla osób, które napisały choć kilka wniosków będzie rewelacyjne, biorąc dodatkowo pod uwagę życzliwość i otwartość prowadzących.

MASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJanusz Maślanka

Szkolenie BDO

Bardzo cenne szkolenie na platformie Microsoft Teams. Płynna interakcja między szkoleniowcem a grupą !!!

Zdrojowa Hotels Central PomeraniaGrzegorz Grzeszczyk

E-szkolenie ”Wdrożenie RODO w biurze rachunkowym”

Dobre merytorycznie szkolenie. Wiele ciekawych i praktycznych informacji z zakresu RODO.
Atrakcyjna cena za pakiet zawierający kompletną dokumentację RODO. Bardzo sprawna i szybka komunikacja z osobami z obsługi klienta.

Vesna-House Nieruchomości Andrzej PawłowskiAndrzej Pawłowski

E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”

Szybko, bezproblemowo, rzetelnie, jedni z najlepszych na rynku.
Świetne szkolenie, dużo wiedzy w pigułce, serdecznie polecam!

Biuro Rachunkowe Monika MandziukMonika Mandziuk

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie oczywiście nie sprawi, że wszystkie parametry wszystkich Programów będziemy mieli w małym palcu. Otrzymujemy ogrom wiedzy w krótkim czasie. Dowiemy się jednak, jak dobrać Program do naszych potrzeb, jak wypełnić wniosek, aby poprawić jego odbiór przez osoby oceniające, jak przygotować analizę finansową projektu i jak go rozliczyć. Bardzo dobra baza do wejścia w świat Projektów Unijnych.

ELECTROMOBILITY POLAND SPÓŁKA AKCYJNAKonrad Miłowski

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Bardzo dobrze przygotowane szkolenie z dużą ilością wartościowej wiedzy przekazywanej w jasny i profesjonalny sposób.

Stowarzyszenie ZAJAMartyna Kuligowicz

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie bardzo profesjonalne. Duży zakres informacji i bardzo miła atmosfera.

Centrum Terapii i Rozwoju SENSO KATARZYNA JABŁOŃSKA-KRUŻYŃSKABeata Kaczmarek

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Wysokiej jakości szkolenie, duża wiedza prowadzących, miła atmosfera.

osoba prywatnaAnna Jagielska

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie prowadzone było na bardzo wysokim poziomie, przekazana została ogromna wiedza merytoryczna, duża ilość materiałów w postaci prezentacji, ćwiczeń, stron www, nagrane materiały ze szkolenia i udostępnione dla uczestników pozwolą w dowolnej chwili na ich ponowne odtworzenie. Szkolenie to polecam każdemu, kto interesuje się tematyką wyszukiwania dotacji, pisania wniosków oraz ich rozliczania 🙂

osoba prywatnaAnna Stawecka

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie mocne merytorycznie. Wiele cennych wskazówek do pisania wniosków. Myślę że po tej dawce wiedzy i usystematyzowaniu jej będę mógł pisać wnioski bez większych problemów.

osoba prywatnaTomasz Podlecki

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Jestem bardzo zadowolona z kursu i polecam go wszystkim. Bardzo dużo wiedzy merytorycznej, udzielone odpowiedzi na każde pytania, specjalistyczne materiały, bardzo miła atmosfera. Polecam

osoba prywatnaEwelina Kałużna

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Prowadzący szkolenie wykazali się ogromną wiedzą merytoryczną oraz zdolnością efektywnego nauczania. Treści zostały przekazane w klarowny i zrozumiały sposób, podparty przykładami. Dziękuję 🙂

osoba prywatnaAnna Barszczewska

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie zarówno pod względem jak i szczegółowości. Bardzo dużo wiedzy praktycznej, prowadzący z ogromnym doświadczeniem, wykorzystujący je podczas prowadzenia zajęć. Wiedza przekazywana uczestnikom w sposób przyjazny, możliwość aktywnego brania udziału w szkoleniu, zadawania pytań, prowadzący bardzo mocno zaagnażowani.

osoba prywatnaNatalia Chojnacka-Kowalczyk

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Poziom wiedzy i doświadczenie ekspertów prowadzących zajęcia jest ogromny. Wszystkie informacje na bieżąco są podawane, zagadnienia w przystępny i zrozumiały sposób są omawiane. Materiały ze szkolenia od razu są kursantom przesyłane. Jestem pod wielki wrażeniem organizacji kursu oraz wiedzy ekspertów. Bardzo dziękuję za możliwość uczestnictwa i przekazaną wiedzę.

osoba prywatnaPaulina Kosim

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Bardzo dobrze przygotowany kurs, merytorycznie i organizacyjnie, podobało mi się, ze była cały czas możliwość zadawania pytań, trenerzy bardzo dostępni i przyjaźni. Współpraca na kursie na celujący, polecam każdemu, na pewno skorzystam z kolejnych szkoleń.

osoba prywatnaEmila Piechocka

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie mega profesjonalne, bardzo dużym ułatwieniem jest możliwość nagrywania i dzięki temu odsłuchiwania w razie potrzeby niezbędnych informacji.

osoba prywatnaIwona Boruch-Bury

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Jestem bardzo zadowolony, jakością zdecydowanie udało się wam przewyższyć cenę.

osoba prywatnaAdrian Kordowski

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Bardzo dobre szkolenie, ukierunkowane na praktyczną stronę pozyskiwania dofinasowań.

osoba prywatnaRadosław Zychman

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie jest doskonale przygotowane, z wyraźnym naciskiem na praktyczne aspekty doradztwa. Prowadzący posiadają imponującą wiedzę merytoryczną, którą potrafią przekazać w sposób zrozumiały i angażujący. Ich doświadczenie praktyczne jest widoczne w każdym aspekcie szkolenia, co dodatkowo zwiększa jego wartość.

Komunikacja podczas szkolenia jest płynna i efektywna. Prowadzący są otwarci na pytania i dyskusje, co sprzyja lepszemu zrozumieniu tematu. Dodatkowo, materiały szkoleniowe są jasne, zrozumiałe i pełne praktycznych przykładów.

Szkolenie online jest wygodne i elastyczne, umożliwiając uczestnikom naukę we własnym tempie. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które cenią sobie możliwość samodzielnego planowania czasu.
To połączenie teorii z praktyką, dostarczane przez doświadczonych i kompetentnych prowadzących, czyni to szkolenie godnym polecenia.

osoba prywatnaBarbara Borkowska-Sajdak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie zostało przeprowadzone na najwyższym poziomie, dzięki nagrywaniu materiałów szkoleniowych można ponownie powracać do szkolenia i usystematyzować swoją wiedzę. Ogromna ilość wiedzy, świetnie przygotowane materiały szkoleniowe.

BLUE SUN CENTER Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNAZofia Garcon

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Polecam: duża dawka wiedzy, profesjonalizm oraz rzetelność prowadzenia, a dobrane metody przekazania i utrwalenia wiedzy i sposób ich przekazania bardzo trafione.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST PARK sp. z o.o.Dorota Brachman

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

W dniach 11-29 września 2023 miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu e-learningowym „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027 plus szkolenie praktyczne online w firmie DORADCY365”.

Szkolenie pod względem merytorycznym i praktycznym przygotowane było ściśle pod poziom wiedzy i zaawansowania osób w nim biorących udział. Uzyskałam wiele szczegółowych i wyczerpujących informacji, których nie znalazłabym w załączonych instrukcjach, czy odpowiedziach do danej aplikacji.

Udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych pozwolił mi na poznanie meandrów wniosków zarówno aplikacyjnych jak i rozliczeniowych. Miałam możliwość nauczenia się analizy finansowej wniosku, co pozwoli mi na samodzielne tworzenie biznes planu.

Dziękuję Wszystkim wykładowcom za zaangażowanie oraz chęć podzielenia się ogromną wiedzą wynikającą z ich wieloletniej praktyki.

Dzięki DORADCOM365 oraz ich wsparciu mogę samodzielnie rozpocząć pisanie wniosków w ramach projektów unijnych.

Jeżeli ktoś ma wątpliwości czy zapisać się na szkolenie, niech rozwieje swoje wątpliwości. Naprawdę warto!

Synteza OZE Sp.k. J. Kręblasz, A. Łukasik, LublinRenata Lauer

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Kurs doradcy projektów unijnych organizowany przez Doradcy 365 jest rewelacyjny, potężna dawka wiedzy przekazana w dostępny sposób przez doświadczonych prowadzących.

Potrzebujesz ogarnąć dotacje dla swoich potrzeb typu: ocieplenie domu, wymiana pieca, fotowoltaika, założenie działalności gospodarczej, rozszerzenie i dofinansowanie dotacjami już prowadzonej działalności, uzyskasz informacje jak to poprowadzić samodzielnie lub z pomocą zespołu Doradcy 365.

Jeśli szukasz źródła dodatkowych dochodów dzięki szkoleniom i współpracy z doświadczonym zespołem Doradcy 365 to odpowiednia droga dla rozwoju twojej kariery zawodowej. Pomagają nawet w uzyskaniu dofinansowania do kursów, więc nie czekaj i sprawdź informacje.

osoba prywatna, Lwówek ŚląskiPiotr Kędziora

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Jestem bardzo zadowolona z wyboru szkolenia przeprowadzonego przez Państwa Firmę.

Tematyka szkolenia została dobrana w taki sposób, aby uczestnicy po kursie mieli ogólne rozeznanie w tematyce dotacji i potrafili sprawnie poruszać się po tym obszarze, a jednocześnie celnie wytypowano obszary, które mogą sprawiać problemy w pracy doradcy ds. projektów unijnych i omówiono je ze szczególną precyzją.

Szkolenie było przeprowadzone bardzo merytorycznie. Czas trwania szkolenia był adekwatny do ilości i poziomu trudności zagadnienia. Trenerzy przekazywali wiedzę w taki sposób, żeby uczestnicy mogli zrozumieć nawet bardzo zawiłe treści. Jakość materiałów, które otrzymałam, sprawia, że będę po nie sięgać, dopóki sama nie poczuję się pewnie na nowym gruncie. Sposób prowadzenia zajęć i warunki techniczne bardzo mi odpowiadały.

Z przekonaniem mogę polecić kurs każdemu, kto szuka dużej dawki praktycznej wiedzy, przekazanej w bardzo przystępny sposób. W mojej ocenie jakość szkolenia jest zdecydowanie ponadprzeciętna.

Małgorzata Strugała

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Ogromna ilość materiałów i praktycznych przykładów. Bardzo polecam.

Agnieszka Kryczek

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Kurs był merytoryczny, wiedza została przekazana w bardzo przejrzysty sposób.

osoba prywatnaEleonora Kosk

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Zakres szkolenia bardzo odpowiadał mojej potrzebie uzupełnienia wiedzy w zakresie funduszy unijnych a także potwierdził i rozszerzył dotychczasowe umiejętności z tej dziedziny. Warto docenić szeroką wiedzę i umiejętności komunikacyjne prelegentów, prowadzenie kursu było profesjonalne w każdym aspekcie. Poziom informacji przekazywanych w trakcie kursu i dostępność prowadzących oraz cena zachęca do skorzystania z kolejnych szkoleń w tej firmie.

Anna Wardak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Dziękuję za możliwość uczestniczenia w tak dobrze przygotowanym szkoleniu. Wiedza jaką zaprezentowano myślę, że na początek kariery w zupełności wystarczy. Ponadto sam kontakt z prowadzącymi jest na duży plus oraz chęć pomocy z Państwa strony sprawił, że z przyjemnością będę się w przyszłości kontaktował i współpracował.

K.J.D. CONSULTING, LublinKamil Dąbrowski

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

W maju 2023 r. ukończyłam, trwające niemal cały miesiąc, szkolenie e-learningowe, którego główną prowadzącą była Pani Olga Pasztaleniec. Dzięki zaangażowaniu, wiedzy i otwartości Pani Olgi czas szkolenia był intensywny i ciekawy.
Dziękuję i pozdrawiam Wszystkich Wykładowców.

Eko-Lab Consulting Sp. z o.o., RadomskoMałgorzata Bogacka Eko - Lab Consulting

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane, ogrom wiedzy merytorycznej i praktycznej. Kadra prowadząca wyczerpująco odpowiada na zadawane pytania, atmosfera przyjazna, bardzo dziękuję za szkolenie.

Jolanta Iwańcio

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Świeżo po kursie mogę powiedzieć, że to dokładnie to czego oczekiwałem 🙂 Wyczerpująco pod względem tematów, zajęcia z praktykami w branży, było miło, dzięki!

osoba prywatna, WarszawaPiotr Andrzejczak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Kurs „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027” + szkolenie praktyczne online w firmie Doradcy365” spełnił moje oczekiwania. Wiedza została przekazana w sposób zwięzły, zrozumiały.

Był bardzo merytoryczny i wyczerpujący. Prowadzący prowadzili zajęcia z pełnym zaangażowaniem i chęcią pomocy, odpowiadali na zadawane pytania i dzielili się własnym doświadczeniem. Polecam każdemu, kto chce rozpocząć prace w zakresie tematyki dotacji.

Dziękuję

Izabela Kozyra-Szymczak, GołuchówIzabela Kozyra-Szymczak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Zdecydowanie rekomenduję szkolenia z zakresu dotacji prowadzone przez firmę DORADCY365. Prowadzący posiadają duże doświadczenie i obszerną wiedzę, którą w sposób profesjonalny i przystępny przekazują uczestnikom.

Należy zwrócić również uwagę na profesjonalizm szkoleń po stronie Firmy a także na stworzenie bardzo przyjaznej dla kursantów atmosfery.

Umiejętności teoretyczne, praktyczne zdobyte na szkoleniu będą przydatne zarówno w dalszym toku edukacji, jak i będą stanowić cenny atut zwiększający szanse w pracy związanej z dotacjami.

Mam nadzieję na dalszą współpracę.

Górażdże Cement S.A.Małgorzata Gozdek

Inżynier Specjalista ds. Kontroli Budżetu i Dokumentacji
Zespół Projektowy

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Z wielką przyjemnością polecam kurs „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027” organizowany przez firmę Doradcy 365.

Fenomenalnie kompetentni i zaangażowani trenerzy przekazali nam kompendium wiedzy dotyczące samego pisania wniosków, rozliczania a także ogrom wiedzy teoretycznej.

Brałem już udział w podobnym kursie, jednak dopiero teraz uzyskałem wiedzę i umiejętności dające możliwość skutecznej, samodzielnej pracy.

Gorąco polecam.

osoba prywatna, CzerskTomasz Bernady

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/Projekt-bez-nazwy-11.png

RATY 0%

W obliczu potencjalnych wyzwań finansowych, z jakimi mogą się Państwo spotkać, nasza firma pragnie zaoferować wsparcie poprzez udostępnienie opcji rozłożenia płatności za świadczone usługi na dogodne i nieoprocentowane raty. Rozumiemy, że stabilność ekonomiczna jest fundamentem spokoju ducha naszych klientów, dlatego proponujemy rozwiązanie, które umożliwia elastyczne zarządzanie budżetem bez konieczności angażowania instytucji bankowych.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone