fbpx
 

STANDARD – Kompleksowa obsługa – Bony na innowacje procesowe i produktowe dla dolnośląskich przedsiębiorstw

SKU: DUS051

799,00 + VAT

Kompleksowo od A do Z zajmiemy się pozyskaniem dofinansowania z projektu „Bon na Innowacje 2. Innowacyjność=Konkurencyjność”:

 

 • Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania w ramach Grantu;
 • Doradzimy Ci, jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dofinansowania;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie w ramach pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki wymagane przez Biuro Projektu;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o Grant i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dofinansowania;
 • Udzielimy Ci pomocy w rozliczeniu dofinansowania;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Biura Projektu, które mogą pojawić się podczas procesu wnioskowania o Grant;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu wnioskowania o dofinansowanie.

Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu stanowi pomoc de minimis lub pomoc publiczną.

Łączna cena za kompleksową obsługę 799 zł netto + VAT + premia za sukces w wysokości 4% netto + VAT od wartości przyznanej dotacji. Premia płatna wyłącznie w przypadku sukcesu projektu tzn. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

Opis

Kto może skorzystać z tego grantu?

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które spełniają następujące warunki:

 • posiadają siedzibę lub oddział na terenie województwa dolnośląskiego wraz z wpisem do KRS lub CEiDG,
 • są uprawnieni do otrzymania pomocy de minimis,
 • nie posiadają zaległości wobec Skarbu Państwa,
 • nie pozostają pod zarządem komisarycznym ani nie znajdują się w toku likwidacji lub postępowania upadłościowego,
 • przedsiębiorca lub którykolwiek członek organu zarządzającego (w przypadku spółki kapitałowej) bądź wspólnik spółki osobowej nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, np. składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu itp.,
 • nie są podmiotem wykluczonym z możliwości ubiegania się o dofinansowanie (zgodnie z regulaminem projektu),
 • nie otrzymały wcześniej wsparcia z tego samego projektu.
Kryteria dotyczące wykorzystania środków:

Środki muszą zostać przeznaczone na innowację procesową lub produktową, która obejmować będzie jeden z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska:

 • chemia i medycyna,
 • Auto-Moto-Aero-Space,
 • surowce naturalne i wtórne,
 • maszyny i urządzenia,
 • „Zielony ład”,
 • „Przemysł 4.0”,
 • „Życie wspomagane technologią”.
Jaką kwotę dokładnie można pozyskać?

W ramach projektu firma dostaje wsparcie:

 • finansowe – do 200 000 zł w postaci bonu na innowacje, z przeznaczeniem na: audyt technologiczny (do 5% wart. bonu) i usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Dofinansowanie wyniesie maks. 85%, a wkład własny przedsiębiorstwa to min. 15%.
 • niefinansowe – w postaci konsultacji i doradztwa w zakresie np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się przedsiębiorstwa i jego pomysłu w inteligentne specjalizacje regionu, poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy.
W jaki sposób składa się wniosek?

Wniosek wraz kompletem załączników można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy) w placówce Grantodawcy albo na adres mailowy: biuro@dp.org.pl.

Jakie są terminy składania wniosków?
 • I runda: 20.04.2022 r. – 30.04.2022 r.
 • II runda: 1.05.2022 r. – 31.05.2022 r.
 • III runda: 1.06.2022 r. – 30.06.2022 r.
 • IV runda: 1.07.2022 r. – 31.07.2022 r.

Nabór zostanie wstrzymany w dniu przekroczenia 120% alokacji przeznaczonej na konkurs.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.