fbpx
 

STANDARD – Kompleksowa obsługa – Bony na innowacje procesowe i produktowe dla dolnośląskich przedsiębiorstw

SKU: DUS051

799,00 + VAT

Kompleksowo od A do Z zajmiemy się pozyskaniem dofinansowania z projektu „Bon na Innowacje 2. Innowacyjność=Konkurencyjność”:

 

 • Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania w ramach Grantu;
 • Doradzimy Ci, jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dofinansowania;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie w ramach pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki wymagane przez Biuro Projektu;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o Grant i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dofinansowania;
 • Udzielimy Ci pomocy w rozliczeniu dofinansowania;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Biura Projektu, które mogą pojawić się podczas procesu wnioskowania o Grant;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu wnioskowania o dofinansowanie.

Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu stanowi pomoc de minimis lub pomoc publiczną.

Łączna cena za kompleksową obsługę 799 zł netto + VAT + premia za sukces w wysokości 4% netto + VAT od wartości przyznanej dotacji. Premia płatna wyłącznie w przypadku sukcesu projektu tzn. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

Opis

Kto może skorzystać z tego grantu?

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które spełniają następujące warunki:

 • posiadają siedzibę lub oddział na terenie województwa dolnośląskiego wraz z wpisem do KRS lub CEiDG,
 • są uprawnieni do otrzymania pomocy de minimis,
 • nie posiadają zaległości wobec Skarbu Państwa,
 • nie pozostają pod zarządem komisarycznym ani nie znajdują się w toku likwidacji lub postępowania upadłościowego,
 • przedsiębiorca lub którykolwiek członek organu zarządzającego (w przypadku spółki kapitałowej) bądź wspólnik spółki osobowej nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, np. składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu itp.,
 • nie są podmiotem wykluczonym z możliwości ubiegania się o dofinansowanie (zgodnie z regulaminem projektu),
 • nie otrzymały wcześniej wsparcia z tego samego projektu.
Kryteria dotyczące wykorzystania środków:

Środki muszą zostać przeznaczone na innowację procesową lub produktową, która obejmować będzie jeden z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska:

 • chemia i medycyna,
 • Auto-Moto-Aero-Space,
 • surowce naturalne i wtórne,
 • maszyny i urządzenia,
 • „Zielony ład”,
 • „Przemysł 4.0”,
 • „Życie wspomagane technologią”.
Jaką kwotę dokładnie można pozyskać?

W ramach projektu firma dostaje wsparcie:

 • finansowe – do 200 000 zł w postaci bonu na innowacje, z przeznaczeniem na: audyt technologiczny (do 5% wart. bonu) i usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Dofinansowanie wyniesie maks. 85%, a wkład własny przedsiębiorstwa to min. 15%.
 • niefinansowe – w postaci konsultacji i doradztwa w zakresie np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się przedsiębiorstwa i jego pomysłu w inteligentne specjalizacje regionu, poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy.
W jaki sposób składa się wniosek?

Wniosek wraz kompletem załączników można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy) w placówce Grantodawcy albo na adres mailowy: biuro@dp.org.pl.

Jakie są terminy składania wniosków?
 • I runda: 20.04.2022 r. – 30.04.2022 r.
 • II runda: 1.05.2022 r. – 31.05.2022 r.
 • III runda: 1.06.2022 r. – 30.06.2022 r.
 • IV runda: 1.07.2022 r. – 31.07.2022 r.

Nabór zostanie wstrzymany w dniu przekroczenia 120% alokacji przeznaczonej na konkurs.

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone