fbpx
 

Szkolenie „Świadectwa charakterystyki energetycznej”

SKU: SZK056

1 699,00 + VAT

 • Szkolenie Szkolenie „Świadectwa charakterystyki energetycznej”z ekspertami-praktykami.
 • Dedykowane w szczególności do wszystkich zainteresowanych tematyką wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
 • Długość: 3 dni (15h);
 • W cenie materiały szkoleniowe;
 • Imienne certyfikaty dla każdego uczestnika po zakończeniu szkolenia;
 • Szkolenie realizowane w formule online.

Najbliższe szkolenie planowane jest w dniach 23.09.2023 r. (moduł I i II) oraz 26-27.09.2023 r. (moduł IV)

Cena netto: od 1699 zł netto + VAT/os.

Powyższa kalkulacja powstała przy założeniu grupy min. 10 osobowej w formule online.

W przypadku mniejszej liczby uczestników (min. 5) ceny każdorazowo ustalane są indywidualnie.

W celu skomponowania indywidualnej oferty dopasowanej do Państwa potrzeb prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta na podane numery telefonów lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@doradcy365.pl

Opis

Praktyczne szkolenie z wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków
Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zaznajomienie z przepisami prawa oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wyznaczania świadectw charakterystyki energetycznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej wraz z późn. zm.).

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną dotyczącą procesu audytowego, poznają otoczenie prawne branży oraz zapoznają się z zagadnieniami związanymi z tematyką świadectw charakterystyki energetycznej. Nabędą umiejętności przeprowadzenia pełnego bilansu cieplnego budynku oraz wyznaczania świadectw charakterystyki energetycznej budynku lub jego części.

Zakres szkolenia

Program szkoleniowy został ułożony modułowo. Jego podstawię stanowi moduł I i II, a kolejne  rozszerzają tematycznie zakresy branżowe o kolejne zagadnienia.

Każdy z modułów składa się z wstępu zawierającego otoczenie prawne i techniczne poruszanego zagadnienia a następnie poprzez połączenie teorii z równolegle prowadzoną praktyką przedstawiane są w sposób jasny i klarowny kolejne zagadnienia techniczne.

Moduł I wprowadza w świat audytów energetycznych. W module tym przedstawione są założenia do procesu audytowego, zestawione jest otoczenie prawne branży oraz poruszane są najważniejsze zagadnienia – mocy i energii a także workflow dostępnych możliwości.

Moduł II skupia się na zagadnieniu bilansu cieplnego budynku. W module tym uczestnicy szkolenia zapoznają się z obowiązującą normą do obliczeń obciążenia cieplnego PN-EN 12831 według ustandaryzowanego klucza. W ramach ćwiczeń praktycznych na szkoleniu zostaje przeprowadzony bilans cieplny specjalnie przygotowanego budynku. Uzupełnieniem modułu II jest wprowadzenie zagadnienia mocy bilansowej na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz dopełnienie bilansu cieplnego zapotrzebowaniem na energię użytkową, według rozporządzenia MIiR z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Moduł IV wprowadza świadectwo charakterystyki energetycznej. W module tym szczegółowo przedstawiona jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków wraz z stosownymi aktami wykonawczymi. Moduł obejmuje pojęcia charakterystyki energetycznej, obowiązków sporządzania oraz samej oceny charakterystyki. Najważniejszym zagadnieniem, wokół którego obraca się charakterystyka energetyczna jest pojęcie energii pierwotnej. Uczestnikom szkolenia przedstawiony jest proces wyznaczenia energii pierwotnej dla różnych grup obiektów a w ramach ćwiczeń praktycznych przeprowadzane są obliczenia w programie komputerowym dla wybranego rodzaju budynku bądź części budynku. Poza stroną techniczno-inżynieryjną samego zagadnienia, uczestnikom przedstawione są obowiązki prawne związane z sporządzeniem świadectw charakterystyki energetycznej z uwzględnieniem rejestru osób upoważnionych czy centralnym rejestrem charakterystyki energetycznej budynków.

Program szkolenia

Szkolenie obejmujące 3 moduły odbywa się w ciągu trzech dni:

Dzień 1 – 9 godzin*

Moduł I:

 • Pojęcie audytu energetycznego
 • Przepisy prawne w branży
 • Moc i zużycie energii

Moduł II:

 • Procedura obliczeniowa PN-EN 12831
 • Obliczenia projektowanego obciążenia cieplnego – część teoretyczna
 • Obliczenia projektowanego obciążenia cieplnego – część praktyczna (opracowanie bilansu energetycznego budynku w programie ArCADia Termo)
 • Moc na potrzeby ciepłej wody użytkowej
 • Energia użytkowa – teoria i obliczenia według rozporządzenia

Dzień 2 i 3 – 3 + 3 godziny*

Moduł IV:

 • Podstawy świadectw charakterystyki energetycznej budynków
 • Otoczenie prawne
 • Obliczenia – część praktyczna (opracowanie świadectwa w programie ArCADia Termo)
 • Prezentacja systemu rejestru SCHE

*z uwzględnieniem przerw na regenerację

UWAGA! W ramach części praktycznej wykorzystywane jest oprogramowanie komputerowe:

Arkusz kalkulacyjny (dowolny)
ArCADia-TERMOCAD Audyt 9

Bez zainstalowanego oprogramowania komputerowego, uczestnik nie będzie mógł przeprowadzić części praktycznej szkolenia.

 

Wymogi prawne i administracyjne

Zgodnie z art. 17 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, świadectwa charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba:

 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie będąca skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

a także, ukończyła:

 • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
 • studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i OZE.

Świadectwa charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba, która posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 

Prowadzący
Paweł Sosulski

Ukończył Politechnikę Wrocławską z tytułem magistra inżyniera na kierunku Energetyka, specjalność: Chłodnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja.

Czynny audytor i certyfikator energetyczny, trener i praktyk. Energy manager w renomowanej firmie z segmentu quick service and fast casual restaurants. Autor wielu audytów termomodernizacyjnych, remontowych oraz przedsiębiorstw. Koordynator projektów (ocen energetycznych) we współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych na szczeblu wojewódzkim oraz gminnym. Prowadzi szkolenia z zakresu audytów oraz efektywności energetycznej.

Posiada bogate doświadczenia związane z chłodnictwem i klimatyzacją w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji komercyjnych i przemysłowych. Zarządza gospodarką energetyczną w prawie 600 obiektach na terenie całej Polski. W kręgu jego zainteresowań znajdują się m.in. rozproszone instalacje chłodnicze oraz programowanie obiektowe.

Doświadczenie zawodowe:

 • Projektant instalacji chłodniczych w firmie West Frost Sp. z o. o.;
 • Manager działu audytów energetycznych w firmie Efektywniej Tomasz Śliwiński;
 • Energy Manager w firmie AmRest Sp. z o.o.;
 • Starszy audytor energetyczny w firmie Energy-Saver Group Sp. z o. o.;
 • Wykonanie kilkuset kompleksowych audytów energetycznych dla budownictwa wielorodzinnego, jednorodzinnego oraz usług, świadectw charakterystyki energetycznej, analiz mocy zamówionej a także innych opracowań z zakresu audytowego. Opracowanie kilkudziesięciu audytów energetycznych przedsiębiorstw oraz audytów efektywności energetycznej.

Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.