fbpx
 

Wiza typu D – wiza krajowa

SKU: CUD017

399,00 + VAT

W ramach tej usługi nasz Doradca pomoże Ci w uzyskaniu wizy krajowej typu D, m. in:

 • Udzielimy informacji, jaka wiza będzie najlepsza w Twojej sytuacji;
 • Wskażemy Ci, które dokumenty będą niezbędne do złożenia wniosku;
 • Pomożemy w prawidłowym wypełnieniu wniosku;
 • Umówimy Cię na spotkanie w konsulacie lub poinstruujemy krok po kroku, jak takie spotkanie umówić.

Podana cena jest ceną minimalną za daną usługę, ostateczna cena może być wyższa w zależności od stopnia złożoności sprawy.

W przypadku zlecenia nam jednocześnie kilku usług istnieje możliwość uzyskania korzystnych rabatów.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu uzyskania konkretnej wyceny dla interesującej Państwa usługi.

W przypadku wybrania opcji płatności „Tradycyjny przelew bankowy” uprzejmie prosimy o przesłanie na adres biuro@doradcy365.pl potwierdzenia przelewu w celu skierowania Państwa sprawy do realizacji merytorycznej (etap niekonieczny w przypadku opcji Przelewy24).

Opis

Wiza krajowa typu D

Na podstawie tej wizy cudzoziemiec uzyskuje uprawnienie wjazdu na terytorium RP oraz do ciągłego pobytu lub do kilku następujących po sobie pobytów na tym terytorium, które trwają łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy i nie dłużej niż rok.

Wiza krajowa typu D pozwala również na poruszanie się po terytorium innych państw strefy Schengen w okresie do 90 dni w ciągu 180 dni, w okresie ważności wizy.

Wizy wydawane są w określonym celu. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania”:

1) „01” – Turystyczny;
2) „02” – Odwiedziny u rodziny lub przyjaciół;
3) „03” – Udział w imprezach sportowych;
4) „04” – Prowadzenie działalności gospodarczej;
5) „05a” – Wykonywanie pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
6) „05b” – Wykonywanie pracy sezonowej w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;
7) „06” – Wykonywanie pracy innej, niż określona w pkt 5 i 5a (na podstawie zezwolenia na pracę);
8) „07” – Prowadzenie działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach;
9) „08” – Wykonywanie zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;
10) „09” – Odbycie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej;
11) „10” – Szkolenia zawodowe;
12) „11” – Kształcenie się lub szkolenia w innej formie niż określona w pkt 9 lub 10 (np. w celu nauki w szkole policealnej);
13) „12” – Dydaktyczny;
14) „13” – Prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
15) „13a” – Odbycie stażu;
16) „13b” – Udział w programie wolontariatu europejskiego;
17) „14” – Leczenie
18) „15” – Dołączenie do obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
19) „16” – Udział w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej;
20) „17” – Przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
21) „17a” – Przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
22) „18” – Korzystanie z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
23) „19” – Repatriacja;
24) „20” – Korzystanie z ochrony czasowej;
25) „21” – Przyjazd ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
26) „22” – Realizacja zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;
27) „22a” – Realizacja zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
28) „23” – Inne niż określone w pkt 1-27

Jakie dokumenty są wymagane?
 • Dokument podróży (dokument paszportowy);
 • Wypełniony i podpisany wniosek wizowy;
 • Fotografia w odpowiednim formacie;
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty wizowej;
 • Podróżne ubezpieczenie medyczne o kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 30 000 euro,  pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią albo ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu polskich przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
Dodatkowe dokumenty:
 • Dokument potwierdzający cel podróży i warunki pobytu;
 • Dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu oraz na pokrycie kosztów powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania, lub na pokrycie kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które na pewno udzieli pozwolenia na wjazd albo dokumenty potwierdzające, że środki te może legalnie zdobyć;
 • Dokument  pozwalający ocenić, że osoba wnioskująca o wizę opuści terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy;
 • Inne dokumenty potwierdzające inne okoliczności zawarte we wniosku wizowym.
Rodzaje dokumentów uzupełniających mogą być różne w zależności od państwa, w którym składany jest wniosek wizowy.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone