fbpx
 

Zezwolenie jednolite na pobyt i pracę dla cudzoziemca

SKU: KAD006

1 499,00 + VAT

W ramach tej usługi:

  • Pomożemy we wszelkich formalnościach związanych z uzyskaniem zezwolenia jednolitego na pobyt i pracę
  • Pomożemy uzyskać kartę pobytu, w tym: kartę czasowego pobytu, kartę stałego pobytu, kartę rezydenta długoterminowego UE lub Niebieską Kartę UE
  • Zapewnimy poprawność sporządzenia dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemca na terytorium Polski
  • Przejmiemy na siebie wszelkie kontakty z urzędami, starostwami i innymi instytucjami administracyjnymi podczas całego procesu uzyskiwania zezwolenia na podstawie Twojego pełnomocnictwa
  • Wesprzemy zatrudnianego przez Ciebie cudzoziemca, w przypadku wezwania go do osobistego stawiennictwa w urzędzie celem złożenia wyjaśnień
  • Udzielimy porad i cennych wskazówek dotyczących przepisów polskiego prawa imigracyjnego
  • Sporządzimy odwołanie w razie wydania negatywnej decyzji przez urząd

Opis

Zezwolenie na pobyt jest podstawowym dokumentem, pozwalający cudzoziemcowi legalnie podjąć pracę na terytorium RP.

Posiadanie zezwolenia na pobyt jest OBOWIĄZKOWE!

 

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę łączy jednocześnie legalizację pracy i pobyt cudzoziemca.

Zezwolenie wydaje wojewoda w zależności od miejsca zamieszkania cudzoziemca.

Pracodawca zobowiązany jest do wykonania testu rynku pracy, czyli uzyskania informacji od starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.

Zezwolenie wydawane jest cudzoziemcowi na okres maksymalnie 3 lat i umożliwia pracę u konkretnego pracodawcy na ustalonych warunkach.

 

Karta pobytu to dokument potwierdzający prawo do przebywania cudzoziemca na terytorium RP. Obcokrajowiec legitymujący się kartą pobytu ma możność przekraczania granicy Polski, a także podróżowania do państw, które leżą w strefie Schengen bez konieczności posiadania wizy.

Podstawą przyznania karty pobytu jest zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego.

Karta pobytu stałego wydawana jest na 10 lat, na podstawie zezwolenia na pobyt stały. Natomiast karta pobytu tymczasowego wydawana jest na okres nie dłuższy niż 3 lata

W przypadku wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy na okres krótszy niż 3 lata, ważność karty jest identyczna z okresem, na jaki udzielono zezwolenie na pobyt.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone