fbpx
 

PROW – Modernizacja gospodarstw rolnych: zielona energia w gospodarstwie

2 kwietnia 2023by Martyna Skulska

W ramach PROW – Modernizacja gospodarstw rolnych: zielona energia w gospodarstwie, uzyskać można dotacje na zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, zakup pomp ciepła.

Ile dofinansowania można otrzymać?

Można otrzymać do 150.000,00 zł dofinansowania na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo w okresie realizacji PROW 2014/20, do 50% (60% dla młodego rolnika)

Kto może złożyć wniosek?
  1. a) Rolnik (osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej), który spełnia kryteria dotyczące m.in.

– wielkości gospodarstwa rolnego (co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służąca do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej);

– prowadzenia działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinne (wyłączenia: chów i hodowla ryb).

Czy wymagany jest wkład własny?

Tak, należy wnieść wkład własny w zależności od rodzaju beneficjenta. Wkład własny wynosi 50% lub 40% w przypadku młodego rolnika.

Na co można uzyskać wsparcie?

Wsparcie można uzyskać na inwestycje dotyczące:

  1. a) instalacji urządzeń, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w gospodarstwie;
  2. b) instalacji realizowanej na podstawie projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego lub pomp ciepła;
  3. c) takich inwestycji, które dostosowane będą do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z ww. projektu instalacji urządzeń, a całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kW, przy czym całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego, znajdujących się w gospodarstwie.
Czym są koszty kwalifikowane?

Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć m.in. zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej, która niezbędna jest do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii. Koszty kwalifikowane to także zakup pompy ciepła.

Nabór wniosków

Nabór wniosków rozpoczął się 15 marca 2023 r.

Co będzie podlegało punktacji?

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Punktowane będą następujące elementy:

  • posiadanie certyfikatu uczestnictwa w unijnym systemie jakości, tj. rolnictwo ekologiczne;
  • realizacja operacji na gruntach znajdujących się na następujących formach przyrody tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 wraz z ich otulinami;
  • brak urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego dofinansowanych ze środków PROW 2014 – 2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000;
  • ukończenie szkolenia w programie którego uwzględniono zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego ukończenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej,
  • prowadzenie produkcji zwierzęca w ilości równej co najmniej 5 DJP,
  • sprawności urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.