fbpx
 

NASZA SPECJALIZACJASzkolenia z tematyki dotacji

Nasi eksperci już od ponad 15 – lat świadczą profesjonalne usługi szkoleniowe dla firm i instytucji. Nasi eksperci służyli swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu finansów, m. in. pozyskiwania dotacji z programów unijnych.

Szkolenia prowadzone przez naszych specjalistów uzyskują wysokie oceny od naszych Klientów, a powracający do nas są najlepszym dowodem naszego kunsztu.

Na każdym etapie naszych działań dokładamy najwyższej staranności, aby nasi Klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo. Celem naszego działania jest dostarczenie fachowej wiedzy i kompetentnych rozwiązań, które zagwarantują w najwyższym możliwym stopniu satysfakcję naszych Klientów. Prowadzimy szkolenia zarówno stacjonarne (z zachowaniem reżimów sanitarnych) jak i online.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ZWRÓĆ SIĘ DO NASDlaczego warto nam zaufać?

0123456789001234567890+

lat doświadczenia szkoleniach

01234567890012345678900123456789001234567890+

zadowolonych kursantów

01234567890+

Współpracujących stale doradców – praktyków z zakresu szkoleniowego w tematyce dotacji.

A PONADTOW zakresie dotacji unijnych

01234567890012345678900123456789001234567890+

Zrealizowanych projektów w zakresie dotacji, ulg i subwencji, w tym m.in. współfinansowanych ze środków UE

01234567890 012345678900123456789001234567890 012345678900123456789001234567890 012345678900123456789001234567890+

Suma w złotych pozyskanych dofinansowań dla naszych Klientów w ciągu 20 lat

0123456789001234567890+

Współpracujących stale doradców z zakresu dotacji unijnych

EKSPERCI I PRAKTYCY W ZAKRESIE DOTACJI UNIJNYCHProwadzący szkolenia

Anna Ciura-Sierota

Od 2009 roku trener w zakresie szkoleń i warsztatów dla beneficjentów (przedsiębiorców prywatnych, jednostek sektora finansów publicznych) oraz pracowników instytucji pośredniczących i zarządzających z działu rozliczeń i działu kontroli, głównie z zakresu projektów współfinansowanych ze środków UE dotyczących realizacji, kontroli, prawidłowego rozliczenia i księgowości.

Posiada 17-letnie doświadczenie w zakresie rozliczania, realizacji oraz kontroli projektów unijnych. Zajmuje się określaniem szczegółowego zakresu projektu, planowaniem, realizacją i kontrolą harmonogramów rzeczowych i finansowych,  oceną ryzyka na poziomie całego cyklu życia projektu, doborem odpowiedniej kardy zaangażowanej w projekt.

Główny zakres obowiązków to audyt i przygotowanie jednostki do realizacji projektów współfinansowanych, tworzenie i audyt wniosków rozliczeniowych, tworzenie i/lub dostosowanie dokumentów wewnętrznych jednostki realizującej projekt współfinansowany, kontrola prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych w zakresie rzeczowy, finansowym i księgowym.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomiczny we Wrocławiu.

W ostatnich latach Pani Anna prowadziła szkolenia i warsztaty dla takich jednostek jak:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Urząd Miasta Kielce;
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;
 • Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • Cementownia Odra S.A.;
 • Polskie Koleje Państwowe S.A.;
 • Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. w Łodzi;
 • Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau;
 • Dom Pomocy Społecznej Junior i Miłkowie;
 • Tatrzański Park Narodowy;
 • Urząd Miasta Zakopane;
 • Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy;
 • Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica;
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku spółka z o.o.;
 • Park Narodowy Gór Stołowych• Gdańska Infrastruktura Wodociągowa i Kanalizacyjna Sp. z o.o.;
 • Centrum Usług Wspólnych w Katowicach;
 • Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 • Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/03/Ania-zdjecie-na-strone-768x1025.jpg
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Rafał Czerkawski

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, zarówno ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Grup Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomagam w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – pomaga efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje bogate doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/07/Rafal-Czerkawski.jpg

W ostatnich latach Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:

 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • PRAEFA Sp. z o.o. w Międzyrzeczu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.
WYJĄTKOWE OFERTY

Nasze hity

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/group-young-business-people-are-working-together-with-desktop-computer-min-scaled.jpg

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027” + szkolenie praktyczne online w firmie Doradcy365

Kompleksowy kurs w tematyce dotacji unijnych, przygotowujący do absorpcji i rozliczania funduszy z perspektywy budżetowej UE 2021-2027.

Jego ukończenie zapewni zdobycie wszechstronnej wiedzy dotyczącej pozyskiwania, rozliczania i zarządzania projektami UE.
 • W trakcie szkolenia praktycznego online zostaną zrealizowane zagadnienia z programu kursu Doradca ds. funduszy europejskich.
 • Dodatkowo osoba szkolona będzie mieć możliwość kontaktu  z rzeczywistymi przypadkami i realnymi projektami.
 • Będzie też mogła uczestniczyć w przygotowaniu przez doświadczonych ekspertów wniosków dotacyjnych dla Klientów marki Doradcy365.
 • Będzie także uczestniczyć w procesie wyszukiwania i doboru dotacji oraz pozna praktyczne aspekty na etapie rozliczania i realizacji projektów.
 • Podczas szkolenia w wymiarze 60 godzin zajęć online  uczestnik będzie współpracować z Ekspertami w opracowywaniu bieżących lub wzorcowych wniosków o dotacje oraz przy rozliczaniu projektów;
 • Kurs pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu wyszukiwania programów dotacyjnych, trafnej oceny szans projektu, poprawnego sporządzania dokumentacji aplikacyjnej (wniosków, biznesplanów, studiów wykonalności)  oraz prawidłowego kwalifikowania wydatków w projektach i poprawnego rozliczania dotacji.
Kurs realizowany jest w okresach miesięcznych. Najbliższe edycje w 2023 roku:
 • marzec 2023  – rozpoczęcie zajęć 1.03.2023
 • kwiecień 2023  – rozpoczęcie zajęć 4.04.2023
 • maj 2023  – rozpoczęcie zajęć 9.05.2023
 • czerwiec 2023  – rozpoczęcie zajęć 6.06.2023
Rekrutacja trwa!

Istnieje możliwość ubiegania się o 80%-100% dofinansowania, informacji o możliwej pomocy z naszej strony w tym zakresie udziela nasze Biuro Obsługi Klienta.

Akredytacja marki Doradcy365

jest to specjalny, dodatkowy certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia i posiadanie umiejętności praktycznych z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji. Aby go uzyskać Uczestnicy muszą zdać z wynikiem pozytywnym dodatkowy egzamin, który przeprowadzony będzie na zakończenie kursu. Posiadanie akredytacji Doradcy365 uprawnia do nawiązania współpracy z marką Doradcy365 w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie dla Klientów marki Doradcy365 na pozycji Junior Consultant, dzięki czemu istnieć będzie możliwość pracy dodatkowej i zarabiania dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom.

Istnieje możliwość realizacji tego kursu dedykowanego dla konkretnego projektu lub podmiotu – w takim przypadku jest również możliwość wcześniejszej krótkiej rozmowy z ekspertem prowadzącym celem rozwiania wątpliwości dotyczących usługi.

 • Kurs z ekspertami i praktykami w zakresie dotacji unijnych;
 • Dedykowany w szczególności osobom, których aktywność i zainteresowania zawodowe związane są z tematyką dotacji unijnych. Polecany także firmom, które chciałyby skorzystać z dofinansowania ze środków UE, przede wszystkim kadrze zarządzającej, księgowym i właścicielom firm;
 • Kurs merytoryczny z warsztatami praktycznymi uwzględniający najnowsze zmiany i przepisy;
 • Uczestnicy otrzymają gotowe wzorcowe wnioski o dotacje, opracowane przez ekspertów na bazie projektów, które uzyskały dofinansowanie, zawierające wszystkie opisy, budżety, części finansowe zgodne z wymaganiami instytucji organizujących konkursy;
 • Dodatkowo otrzymają nagrania z filmami instruktażowymi – opracowywanymi przez naszych ekspertów – z praktycznymi aspektami wypełniania wniosków o dofinansowanie do przykładowych programów;
 • W cenie materiały szkoleniowe;
 • Imienne certyfikaty dla każdego uczestnika po zakończeniu kursu;
Kurs Doradca ds. projektów unijnych obejmuje poniższe zagadnienia:
 • Podstawowe informacje o projektach współfinansowanych ze środków UE;
 • Warsztaty pisania wniosków aplikacyjnych na bazie obecnej i poprzednich perspektyw;
 • Zasady rozliczania i realizacji projektów Unijnych;
 • Zasady kwalifikowania koszów projektów;
 • Księgowość projektów unijnych;
 • Kontrola projektów unijnych. Nieprawidłowość i nadużycia finansowe;
 • Kwalifikowalność wynagrodzeń w projektach unijnych;
 • Zarządzanie projektem unijnym. Zamykanie projektów. Reguła proporcjonalności. Zasady trwałości i archiwizacji. Raporty w okresie trwałości projektu.
Ponadto w formie aktywnych warsztatów przeprowadzone zostaną:
 • Przygotowania wniosków o płatność. System CST 2021;
 • Przygotowywania harmonogramów realizacji projektów, bazy personelu, monitoringu uczestników projektu;

Poprzez realizację warsztatów z zakresu Projektów Unijnych opartych na doświadczeniu prowadzących zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawidłowego realizowania i rozliczania projektów UE;
 • prawidłowego ewidencjowania projektów UE;
 • prawidłowego przygotowania się /lub przeprowadzenia kontroli w zakresie projektu UE;
 • prawidłowego zarządzania projektami UE.
ŚWIETNE WIEŚCI NA TEMAT NASZEJ OBSŁUGI

Zadowoleni Klienci
Polecają naszą firmę

Szkolenie "Kontrola ewidencji księgowej w projektach INTERREG
na lata 2021-2027"

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/ref.-uw-szczecin.jpg
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie

mgr inż. Barbara Wójcik

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

Super. Szkolenie naprawdę na wysokim poziomie

Jolanta Pietrzak

Biuro Rachunkowe Rachmistrz

Szybkość, rzetelność i cena w najlepszym wydaniu
Tomasz Pietrzak

Biuro Rachunkowe Rachmistrz

Oferta cenowo przystępna , szybko i rzetelnie zrealizowana
Kowalska Gabriela

Kowalska Gabriela

Przebyte szkolenie: krótkie, rzeczowe, merytoryczne. W przyszłości będę korzystać z waszych usług. Cena wprost proporcjonalna za wykonaną usługę.
Karolina Szczutkowska-Błaszczyk

Finans-ekspert Sp.z O.o.

Cena chyba najniższa na rynku, szybkość i bardzo miła Pani prowadząca 🙂
Jadwiga Szczutkowska

Finans-ekspert Sp.z O.o.

Szkolenie z AML spełniło moje oczekiwania: merytoryczne, w przystępnej formie. Technicznie bez zastrzeżeń.

Dorota Malinowska

Maxsource Finanse s.c.

Świetna organizacja. Szkolenie merytoryczne i bez zbędnych dłużyzn. Perfekcyjny kontakt z klientem. Na pewno będę korzystać z usług Państwa kancelarii w przyszłości.
Monika Adamska

Monika Adamska Biuro Rachunkowe

Jest ok szybko i w przystępnej cenie.
Adam Trojan

Adtr Adam Trojan

Bardzo profesjonalne podejście do klienta
Bożena Bareja

Bożena Bareja Usługi Księgowe

Współpraca układa się bardzo pozytywnie.
Marzanna Zalewska

Marzanna Zalewska Usługi księgowe

Współpraca z Marką Doradcy 365 rzetelna, szybka spełniająca oczekiwania merytoryczne i organizacyjne.
Bogumiła Fertykowska

Biuro Rachunkowe i Handel Bogumiła Fertykowska

Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Państwem, z szybkości i rzetelności oraz bardzo dobrych warunków opłaty za szkolenie.
Sylwia Sroczyńska-Tkaczyk

Biuro Rachunkowości Podatkowej Sylwia Sroczyńska-Tkaczyk

Szybka reakcja na wysłane maile, sprawnie i rzetelnie firma podchodzi do tematu.
Agnieszka Koźlicka

Yap Biuro Rachunkowe Agnieszka Koźlicka

Ze wsparciem firmy Doradcy365 udało pozyskać się subwencję PFR – nawiązaliśmy więc dalszą współpracę, aby zwiększyć korzyści dla naszej firmy. Polecam.
Magdalena Zimnicka

Specjalista ds. kadr i płac Foltrans Center

Dzięki pomocy p. Rafała Czerkawskiego i innych pracowników firmy Doradcy365 nasze przedsiębiorstwo otrzymało subwencję PFR, co było dla nad niezbędne do dalszego funkcjonowania. Z przyjemnością polecamy firmę innym przedsiębiorcom
Mariusz Nierzwicki

Właściciel FENIKS MEBLE

Środki pozyskane w ramach subwencji PFR pozwoliły naszej firmie przetrwać trudny czas kryzysu finansowego – jednak nie byłoby to tak proste, gdyby nie fachowa pomoc firmy Doradcy365 przy składaniu wniosku. Polecam!
Włodzimierz Woźny

Współwłaściciel MARTA S.C.

To moja pierwsza współpraca z marką Doradcy365 i wiem, że nie ostatnia. Dobry kontakt. Szybka realizacja usług.
Ewelina Sekuła

"CREATIVE" Biuro Rachunkowe

Szybko i rzetelnie przygotowane szkolenie i materiały
Agnieszka Masztalerz

Biuro rachunkowo-podatkowe agnieszka masztalerz

JAKOŚĆ USŁUGI I NA WYSOKIM POZIOMIE
Małgorzata Suchowiecka

Biuro Rachunkowo-finasowe Complex Małgorzata Suchowiecka

Przystępna cena, bardzo szybkie wykonanie usługi, szybki kontakt. Szkolenie przygotowane profesjonalnie, wyczerpujące, mieliśmy mały problem techniczny z dźwiękiem.

Joanna Kulczewska

Limes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Super szkolenie, będę polecać dalej
Weronika Głowacz

Limes sp. z o.o.

Świetna współpraca
Anita Koszewska

Limes sp. z o.o.

Brak zastrzeżeń. W pełni satysfakcjonujące. Profesjonalne.
Kinga Malinowska

Kinga Malinowska TAXIMO

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

DOSKONAŁOŚĆ W BIZNESIEDoradzamy Firmom
Już od 20 lat

Wspieramy naszych Klientów, aby mogli skupić się na swoim podstawowym biznesie. Rozumiemy, że czas jest najcenniejszym dobrem.

Zjednujemy sobie ekspertów i rozwijamy kompetencje we wszystkich dziedzinach jakie towarzyszą na co dzień biznesowi począwszy od marketingu, poprzez finansowanie, aspekty prawne, środowiskowe oraz kadrowe w celu prawidłowego wywiązywania się przez naszych Klientów z wszelkich obowiązków administracyjnych i formalnych, oraz stworzenia im możliwości do sukcesywnego rozwoju ich biznesów.

Stale podnosimy swoje kompetencje i rozszerzamy paletę usług, aby w sposób możliwe najbardziej kompleksowy wspierać naszych Klientów. W ciągu ostatnich 20 lat ewaluowaliśmy od usług finansowych do usług prawnych, środowiskowych, kadrowych, marketingowych, informatycznych, księgowych czy podatkowych. Nasi Klienci dziś mogą liczyć na bardzo szeroki zakres usług, których paletę będziemy nadal zwiększać wraz z rosnącym zapotrzebowaniem rynku.

Terminowość
Skuteczność działania
Rzetelne doradztwo
Satysfakcja Klientów
PRAKTYCZNA WIEDZA

Nasza aktualna oferta

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/business-team-present-professional-investor-working-new-startup-project-finance-meeting-min-1280x853.jpg
Szkolenie “Księgowość projektów unijnych”

obejmuje poniższe zagadnienia:

 • Podstawowe informacje o projektach unijnych mające wpływ na księgowość;
 • Podstawy prawne dotyczące rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy UE;
 • Polityka rachunkowości w jednostce z udzielonym wsparciem z funduszy europejskich;
 • Kody księgowe;
 • Zasady opisywania, obiegu i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych;
 • Najczęściej popełniane błędy ewidencji księgowej projektów unijnych;
 • Środki trwałe, WNiP, wyposażenie, amortyzacja;
 • Przychody w projektach unijnych;
 • Koszty rozliczane metodami uproszczonymi;
 • Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach unijnych;
 • Zasady i zakres kontroli projektów;
 • Dokumenty księgowe potwierdzające wkład finansowy i niepieniężny w wydatkach pośrednich i bezpośrednich;
 • Dyscyplina finansów publicznych;
Ponadto w formie aktywnych warsztatów przeprowadzone zostaną:
 • Zasady ewidencji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych;
 • Kontrola dokumentacji księgowej.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/11/accounting-concept-businesswoman-working-using-calculator-with-money-stack-office-min-1-1280x853.jpg

Szkolenie “Rozliczanie projektów unijnych oraz kwalifikowalność wydatków”

obejmuje poniższe zagadnienia:

 • Podstawowe informacje o projektach unijnych;
 • Podstawowe dokumenty;
 • Zobowiązania Beneficjentów, czyli zasady realizacji Projektów;
 • Zamówienia udzielane w ramach projektów;
 • Zasady kwalifikowalności wydatków projektu;
 • Uproszczone metody rozliczania projektów;
 • Kwalifikowalność wynagrodzeń;
 • Wniosek o płatność, CST 2021;
 • Najczęstsze nieprawidłowości przy rozliczaniu;
 • Dokumenty księgowe potwierdzające wydatki w projekcie;
 • Wkład własny wkład finansowy i niepieniężny w wydatkach pośrednich i bezpośrednich;
 • Zasady opisywania, obiegu i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych;
 • Kontrola;
 • Rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy unijnych;
 • Kody księgowe;
 • Najczęściej popełniane błędy ewidencji księgowej projektów unijnych;
 • Środki trwałe. Wartości niematerialne i prawne. Wyposażenie;
 • Przykładowy plik kontrolny.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/group-people-working-out-business-plan-office-min-1280x853.jpg

Szkolenie “Rozliczanie kosztów personelu projektów UE i kwalifikowalność wynagrodzeń”

obejmuje poniższe zagadnienia:

 • Definicja personelu projektu;
 • Podstawowe zasady zatrudniania i angażowania pracowników w świetle obowiązującego prawa;
 • Ogólne zasady kwalifikowania wydatków osobowych;
 • Składniki wynagrodzeń pod kątem kwalifikowalności wydatków;
 • Wynagrodzenie personelu;
 • Formy angażowania personelu w projektach unijnych;
 • Zatrudnianie na umowę o pracę / samozatrudnienie / wolontariat / umowy zlecenia;
 • Dokumentacja kadrowa personelu w projektach unijnych w świetle kontroli rozliczeniowej;
 • Zatrudnienie nauczycieli;
 • Zatrudnianie personelu w projektach zdrowotnych;
 • Zatrudnienie inżynierów, programistów, pracowników naukowych tworzących wartość niematerialną prawną /środek trwały w projektach unijnych;
 • Ujęcie księgowe personelu projektu w kosztach bieżących i kosztach inwestycyjnych/rozliczanych w czasie;
 • Koszty osobowe w kosztach pośrednich;
 • Koszty osobowe w różnego rodzaju projektach (miękkich, inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych);
 • Omówienie bazy personelu w systemie informatycznym CST 2021 i zasad rozliczania;
 • Odpowiedzialność personelu projektu;
 • Częste błędy w dokumentacji aplikacyjnej;
 • Zewnętrzna kontrola kosztów osobowych.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/07/business-people-with-report-working-laptop-min-1280x853.jpg

Szkolenie “Rozliczanie projektów unijnych w systemie CST 2021”

obejmuje poniższe zagadnienia:

 • Wprowadzenie do pracy w systemie CST 2021;
 • Zakładanie konta e-PUAP przez osoby upoważnione przez Beneficjenta i partnerów;
 • Podstawowe informacje o projektach unijnych;
 • Podstawowe dokumenty;
 • Przykładowy Wniosek o płatność przed zatwierdzeniem – omówienie;
 • Projekty rozliczane w formule partnerskiej;
 • Przykładowy plik kontrolny. Dodatkowe ćwiczenia;
Ponadto w formie aktywnych warsztatów przeprowadzone zostaną:
 • Podstawowe funkcjonalności systemu CST 2021 na etapie zarządzania projektem;
 • Logowanie;
 • Korespondencja;
 • Wniosek o płatność;
 • Zamówienia publiczne;
 • Monitorowanie uczestników projektu;
 • Harmonogram płatności;
 • Monitorowanie personelu.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/data-analysis-composition-min-1280x811.jpg

Szkolenie “Rozliczanie projektów B+R”

obejmuje poniższe zagadnienia:

 • Podstawowe informacje o projektach unijnych;
 • Zobowiązania Beneficjentów, czyli zasady realizacji Projektów;
 • Zamówienia udzielane w ramach projektów;
 • Zasady kwalifikowalności wydatków projektu;
 • Uproszczone metody rozliczania projektów;
 • Kwalifikowalność wynagrodzeń;
 • Wniosek o płatność, CST 2021;
 • Najczęstsze nieprawidłowości przy rozliczaniu;
 • Zasady opisywania, obiegu i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych;
 • Kontrola;
 • Rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy unijnych;
 • Kody księgowe;
 • Najczęściej popełniane błędy ewidencji księgowej projektów unijnych;
 • Przykładowy plik kontrolny;
Group of business people in the conference room

Cykl 4 e-spotkań/webinarów przygotowujących przedsiębiorstwa do pozyskiwania dotacji z Nowej Perspektywy UE 2022-2027

obejmuje poniższe zagadnienia:

 • Jak zdobyć punkty za zrównoważony rozwój (ochronę środowiska)?
 • Jak przedstawiać kwestię polityki równości szans i niedyskryminacji we wnioskach o dofinansowanie, aby zyskać dodatkowe punkty?
 • Plan działań – krok po kroku – czyli jak można przygotować się do aplikowania? Co należy zgromadzić?
 • Praktyczne aspekty innowacji oraz działalności B+R w funduszach UE – jak otrzymać najwyższą ilość punktów?
 • Jakie będą kierunki wsparcia UE w Polsce w latach 2022-2027?
 • Kiedy ruszą pierwsze programy pomocowe?
 • Jakie będę kluczowe kryteria decydujące o sukcesie wniosków?
 • Jakie elementy polityki ICT (budowy społeczeństwa informacyjnego) można uwzględniać, aby spełnić kryteria oceny?
 • Omówienie bazy personelu w systemie informatycznym CST 2021 i zasad rozliczania;
 • Odpowiedzialność personelu projektu;
 • Częste błędy w zakresie personelu projektu w dokumentacji aplikacyjnej;
 • Zewnętrzna kontrola kosztów osobowych związane z rozliczaniem projektu;

Indywidualne szkolenie i konsultacje
z zakresu realizacji i rozliczania konkretnego projektu współfinansowanego ze środków unijnych

Dedykowane firmom, które już korzystają z dofinansowania ze środków UE.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/02/online-training-min-640x427.jpg
 • Szkolenie/ konsultacja jest poprzedzona analizą dokumentacji projektowej oraz jeśli to będzie konieczne dodatkowej dokumentacji, której ma dotyczyć konsultacja;
 • Na szkoleniu krok po kroku ekspert przeprowadzi przed proces i procedury realizacji wszystkich aspektów rozliczania projektu;
 • Pomożemy przygotować regulaminy realizacji projektów i zasady kontroli wewnętrznej oraz niezbędne zmiany w dokumentacji wewnętrznej jednostki;
 • Podpowiemy, jak najlepiej zarządzać projektem w jednostkach o różnych strukturach zarządczych i kompetencyjnych;
 • Na bazie naszego doświadczenia podpowiemy najbardziej optymalne rozwiązania konkretnych problemów w całym procesie realizacji, rozliczania oraz ewidencji księgowej projektu;
 • Na spotkaniu możemy także omówić zagadnienia związane z angażowaniem personelu projektu oraz z dokumentowaniem i rozliczaniem tych kosztów we wnioskach o płatność;
 • Szkolenie/ konsultacja jest w całości dostosowana do poziomu wiedzy i doświadczenia Klienta o projektach unijnych, dlatego jest dedykowane osobom dopiero rozpoczynającym przygodę z projektami unijnymi oraz osobom mającym ogromne doświadczenie, które chcą skonsultować konkretne trudne problemy i ich rozwiązania;
KTÓRĄ USŁUGĄ JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Jeśli nie wiesz z którego szkolenia skorzystać, po prostu zadzwoń lub napisz e-mail - nasi konsultanci chętnie podpowiedzą najlepsze rozwiązanie.

Nasi eksperci szkolili takie firmy i organizacje jak:

 • 3M POLAND Wrocław,
 • AGENCJA CELNA COMPLEX SAD Gdynia,
 • AGENCJA CELNA RUSAK BUSINESS SERVICES Warszawa,
 • AGENCJA CELNA INSAD Wrocław,
 • A.HARTRODT POLSKA sp. z o.o.,
 • AKROPOL ALCATEL LUCENT POLAND sp. z o.o.,
 • ALSTOM POWER, AMTRA sp. z o.o.,
 • ARAJ – Kąty Wrocławskie,
 • AVON OPERATIONS POLSKA sp. z o.o.,
 • BEOGIQ sp. z o.o.,
 • BORYSZEW SOCHACZEW,
 • CODOMEX spółka jawna,
 • CORNING CABLE SYSTEMS sp. z o.o.,
 • DONAKO S.A. Wrocław,
 • ELEKTRONICS, EQUUS S.A.,
 • EURO-COMFORT sp. z o.o. Leszno,
 • EUROIMMUN Polska sp. z o.o.,
 • FAMAK, FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.,
 • GATES POLSKA sp. z o.o.,
 • JAS – FBG S.A,
 • LOGWIN AIR + OCEAN POLAND sp. z o.o.,
 • MEDI.COM sp. z o.o.,
 • MOSTVA sp. z o.o.,
 • MULTIVAC sp. z o.o.,
 • NG2 S.A. (CCC),
 • PANALPINA Polska sp. z o.o.,
 • PCC ROKITA S.A.,
 • PLIVA – Kraków,
 • POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.,
 • POLPHARMA,
 • PRIME LOGISTICS,
 • PROBENA – POLSKA ,
 • PROCTER & GAMBLE,
 • REDAN S.A, SINBUD sp. z o.o.,
 • SPEDYCJE.pl – portal internetowy,
 • TOYA S.A.,
 • TOYOTA,
 • TW METALS POLSKA sp. z o.o.,
 • UNILEVER POLSKA sp. z o.o.,
 • US PHARMACIA – Wrocław,
 • VECTOR GLOBAL LOGISTICS sp. z o.o. – Gdynia,
 • VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA sp. z o.o.,
 • VOLVO POLSKA, WABCO POLSKA sp. z o.o.,
 • ZACHEM – Bydgoszcz,
 • ZANAM LEGMET sp. z o.o.
 • oraz szkolenia dla funkcjonariuszy celnych, pracowników administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone