fbpx
 

Wsparcie dla pszczelarzy

13 kwietnia 2023by Martyna Skulska

Ruszył nabór na wnioski dot. wsparcia  pszczelarzy. Wnioski składać można w ramach trzech interwencji pszczelarskich, o których poniżej. Śpiesz się, nabór wniosków zostanie niedługo zakończony.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać do 18 kwietnia 2023 r.

Na co można otrzymać wsparcie?

Wnioski można utrzymać na tzw. 3 interwencje pszczelarskie:

1) Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych;

2) Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół;

3) Wspieranie walik z warrozą produktami leczniczymi;

Kto może otrzymać wsparcie?

Wsparcie mogą otrzymać:

a) pszczelarze;

b) producenci produktów pszczelich;

c) organizacje pszczelarskie w imieniu hodowców.

Ile wsparcia można uzyskać?

Wsparcie polega na refundacji do 60% kosztów netto związanych z zakupem sprzętu pszczelarskiego, urządzeń czy maszyn związanych bezpośrednio z pszczelarstwem takich jak miodarki, wialnie do pyłu, ule czy odstojniki itp.

Maksymalna pomoc to 100 zł przypadająca na jeden posiadany pień pszczeli, nie więcej niż 15 000 zł.

Zwrot kosztów

Organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o zwrot udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu w wysokości do 4 proc. wsparcia udzielonego pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 65 zł w przeliczeniu na pszczelarza.

Wsparcie wali z warrozą

Pomoc ta skierowana jest wyłącznie do zrzeszeń pszczelarskich, które mogą otrzymać wsparcie na zakup środków warrozobójczych. W tym przypadku zwrotowi podlega do 90% kosztów zakupu netto.

Zrzeszenia pszczelarskie mogą także ubiegać się o refundację udokumentowanych wydatów związanych bezpośrednio z wykonaniem projektu do 4% wsparcia udzielonego pszczelarzom za ich pośrednictwa. Kwota ta nie może przekroczyć 30 zł na hodowcę.

Na zakup czego przysługuje pomoc?
 • nabycia pszczół z linii hodowlanych z księgami lub rejestrami z pasiek ocenianych przez podmiot upoważniony przez ministra rolnictwa
 • pakietów pszczelich, w tym matek pszczelich lub pszczół z linii rodowodowych z księgami i rejestrami, z pasiek ocenianych przez podmiot upoważniony przez ministra rolnictwa
 • zakup matek pszczelich lub pakietów pszczelich od producentów rekomendowanych przez związek lub zrzeszenie pszczelarzy, w szczególności w przypadku zagwarantowania, że matki pszczele lub pszczoły w pakietach lub pakietach pszczelich są przedstawicielami linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry.

Wysokość pomocy w formie refundacji jest ograniczona do 70% kosztów netto. Wysokość pomocy dla beneficjentów nie może przekroczyć 10 000 zł rocznie.

Bonusowa informacja bezpośrednio ze strony rządowej:

Przedmiot naboru wniosków o przyznanie pomocy

    1) I.6.2 – Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, tj.:

 1. a)    miodarek,
 2. b)    odstojników,
 3. c)    dekrystalizatorów,
 4. d)    stołów do odsklepiania plastrów,
 5. e)    suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
 6. f)    topiarek do wosku,
 7. g)    urządzeń do kremowania miodu,
 8. h)    refraktometrów,
 9. i)     wózków ręcznych do transportu uli,
 10. j)     wialni do pyłku,
 11. k)    uli lub ich elementów,
 12. l)     krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
 13. m)   urządzeń do omiatania pszczół,
 14. n)    poławiaczy pyłku,
 15. o)    sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
 16. p)    wag pasiecznych,
 17. q)    pakietów ramek ulowych,
 18. r)     kamer cyfrowych.

2) I.6.3 – Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy działające w formie:

 1. a)    produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych,
 2. b)    produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848[2] również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej, o której mowa w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia.

3) I.6.5 – Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji, polegających na zakupie:

 1. a)  matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 2. b)  odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 3. c)  odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z Naszej pomocy już dziś.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.