fbpx
 

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu

8 września 2023by Joanna Pohl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła niedawno nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie komponentu IIa – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) stanowiącego kontynuację dwóch wcześniej realizowanych Programów Operacyjnych Polska Wschodnia 2007-2013 oraz 2014-2020 (PO PW).
Cel programu

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej wspierają innowacyjną przedsiębiorczość w 6-ciu wschodnich województwach Polski: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz w części województwa mazowieckiego (wyłączając m. st. Warszawę i 9 otaczających ją powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Celem programu jest:

 • Utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej;
 • Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw;
 • Zwiększenie atrakcyjności miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu;
 • Zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej; oraz
 • Rozwój społeczno-gospodarczy dzięki turystyce.
Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie to jest skierowane do startupów (mikro i małych przedsiębiorstw w formie spółek kapitałowych), które zakończyły program inkubacji nowego pomysłu biznesowego na Platformie startowej POPW lub inny program inkubacji finansowany ze środków publicznych oraz realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej.

Dodatkowymi wymaganiami są:

 • ukończenie programu inkubacji nie wcześniej niż 24 miesiące przed 21 sierpnia 2023 r.;
 • posiadanie Raportu z inkubacji ważnego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • kwalifikowanie się do otrzymania wsparcia na podstawie przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014;
 • niekorzystanie z dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.2 POPW 2014-2020.
Na co można przeznaczyć wsparcie?

Dofinansowanie można przeznaczyć na rozwój działalności gospodarczej startupu, m. in. na:

 • wynagrodzenia personelu projektu;
 • zakup usług związanych z rozwijaniem modelu biznesowego;
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Ile można uzyskać wsparcia?

Wsparcie pokrywać będzie do 85% kosztów kwalifikowalnych, a maksymalna wartość dofinansowania kosztów kwalifikowanych projektu to aż 600 000 zł, przy czym minimalny wkład własny beneficjenta to 15% wydatków kwalifikowalnych.

Pomoc jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, jako pomoc publiczna.

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 60 mln zł.

Nabór wniosków

Organizatorem naboru jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora wniosków w terminie od 5 września 2023 r. do 31 października 2023 r. do godz. 16:00.

Dodatkowe środki

Projekty o kluczowym potencjale, wymagające zaangażowania dodatkowych środków dla dynamicznego wzrostu, będą miały możliwość uzyskania wsparcia na dalszy rozwój działalności w wysokości nawet 3 mln zł w komponencie IIb.

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone