fbpx
 

Atrakcyjne wsparcie dla producentów rolnych

6 września 2023by Joanna Pohl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła właśnie nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie interwencji I.13.2 – Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych. Stanowi ona kolejną interwencję współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027.
Cel programu

Plan Strategiczny realizuje 9 celów szczegółowych Wspólnej Polityki Rolnej:

 • wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego,
 • zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację,
 • poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości,
 • przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także do zrównoważonej produkcji energii,
 • wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze,
 • przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu,
 • przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
 • promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa,
 • poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt

oraz cel przekrojowy – modernizacja sektora poprzez wspieranie i dzielenie się wiedzą, innowacjami i cyfryzacją w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zachęcanie do ich wykorzystywania.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie to jest skierowane do przedsiębiorców prowadzących mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy są grupy producentów rolnych:

 • uznane nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2023 r. na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw;
 • uznane ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora mięsa drobiowego, albo produktów pszczelich;
 • które wybrały do realizacji co najmniej jeden spośród celów, o których mowa w przepisach Ustawy o grupach producentów rolnych, tzn.:
  • dostosowanie produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych;
  • wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizacja sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych;
  • optymalizację kosztów produkcji oraz stabilizowanie cen producentów.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się także organizacje producentów:

 • uznane nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2023 r. na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych;
 • uznane ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora mięsa drobiowego, albo produktów pszczelich;
 • które wybrały do realizacji co najmniej jeden spośród celów, o których mowa w przepisach Rozporządzenia 1308/2013 – w przypadku organizacji producentów uznanej w sektorach innych niż sektor mleka i przetworów mlecznych, albo w przepisach Rozporządzenia 1308/2013 – w przypadku organizacji producentów uznanej w sektorze mleka i przetworów mlecznych.
Na co można przeznaczyć wsparcie?

Pomoc jest przyznawana na operacje związane z tworzeniem i rozwojem uznanych organizacji producentów i grup producentów rolnych.

Ile można uzyskać wsparcia?

Pomoc jest przyznawana jako ryczałt w formie rocznych płatności dla pierwszych 5 lat działalności grupy producentów lub organizacji producentów (licząc od dnia wydania decyzji o uznaniu beneficjenta za grupę albo organizację).

Wysokość wsparcia jest ustalana na podstawie wartości przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, za okres, którego dotyczy WOP, i sprzedanych odbiorcom niebędącym:

 • członkami beneficjenta,
 • małżonkami członków beneficjenta,
 • podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo.

Dofinansowanie wynosi od 8 do 10% wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto beneficjenta, odpowiednio:

 • za pierwszy rok działalności beneficjenta – 10%,
 • za drugi rok działalności beneficjenta – 9,5%,
 • za trzeci rok działalności beneficjenta – 9%,
 • za czwarty rok działalności beneficjenta – 8,5%,
 • za piąty rok działalności beneficjenta – 8%.

Roczny maksymalny poziom wsparcia wynosi:

 • 100 000 euro rocznie – w przypadku organizacji producentów; oraz
 • 60 000 euro rocznie – w przypadku grupy producentów rolnych (jednak nie więcej niż 6 tys. euro w przeliczeniu na jednego członka grupy).
Nabór wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach interwencji I.13.2 można składać w terminie od dnia 4 września 2023 r. do dnia 3 października 2023 r.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.