fbpx
 

ESG to pojęcie, które w ostatnim czasie stało się bardzo popularne w biznesie. Oznacza ono trzy kluczowe aspekty, na które zwracają uwagę inwestorzy, a także społeczeństwo: środowisko (Environmental), społeczeństwo (Social) i zarządzanie (Governance). ESG staje się coraz ważniejsze, ponieważ przedsiębiorstwa, które inwestują w te trzy obszary, mają większe szanse na sukces w dłuższej perspektywie.

Czym jest ESG?

ESG to zestaw kryteriów, które dotyczą trzech kluczowych obszarów: środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Firmy, które inwestują w te trzy obszary, mają większe szanse na sukces w dłuższej perspektywie. W dzisiejszych czasach coraz więcej inwestorów, konsumentów i pracowników oczekuje, że firmy będą działać zgodnie z zasadami ESG.

Środowisko (Environmental)

Aspekt środowiskowy ESG dotyczy sposobu, w jaki przedsiębiorstwa wpływają na środowisko naturalne. Firmy powinny dążyć do minimalizacji swojego wpływu na środowisko poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia energii, efektywne wykorzystanie wody oraz optymalizację procesów produkcyjnych. Firmy powinny również dążyć do minimalizacji odpadów i maksymalizacji recyklingu.

Społeczeństwo (Social)

Aspekt społeczny ESG dotyczy sposobu, w jaki przedsiębiorstwa wpływają na społeczeństwo. Firmy powinny działać w sposób etyczny i uczciwy, zapewniając odpowiednie warunki pracy swoim pracownikom, zapewniając im bezpieczeństwo i ochronę zdrowia. Firmy powinny również działać w sposób odpowiedzialny wobec społeczności, w której działają, angażując się w projekty społeczne i charytatywne.

Zarządzanie (Governance)

Aspekt zarządzania ESG dotyczy sposobu, w jaki przedsiębiorstwa są zarządzane. Firmy powinny działać w sposób przejrzysty i uczciwy, zgodnie z zasadami etycznymi i przestrzegając odpowiednich przepisów prawnych. Firmy powinny również angażować swoich akcjonariuszy i interesariuszy w proces podejmowania decyzji oraz dbać o interesy wszystkich swoich pracowników.

Obowiązki firm związane z ESG

W wielu krajach istnieją już obowiązki prawne związane z raportowaniem ESG. W Unii Europejskiej, na przykład, firmy, które zatrudniają więcej niż 500 pracowników.

Jakie są obowiązki związane z ESG dla przedsiębiorców?

W dzisiejszych czasach wiele przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z ważności zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, co wynika m.in. z narastającej świadomości społecznej oraz oczekiwań klientów. Dlatego coraz więcej firm podejmuje inicjatywy związane z ESG, aby wypełnić swoje obowiązki i spełnić oczekiwania swoich interesariuszy.

Obowiązki związane z ESG zależą od kraju, w którym działa przedsiębiorstwo oraz od sektora, w którym działa. W niektórych krajach, takich jak Francja, Niemcy, Holandia czy Szwajcaria, przedsiębiorstwa są zobowiązane do sporządzania raportów ESG. W Polsce obowiązek ten dotyczy spółek giełdowych oraz instytucji finansowych, które są zobowiązane do publikacji raportów zgodnie z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości oraz dyrektywą europejską Non-Financial Reporting Directive.

W ramach raportu ESG przedsiębiorstwo powinno przedstawić informacje związane z jego wpływem na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. W raporcie powinny znaleźć się informacje dotyczące m.in. emisji gazów cieplarnianych, wykorzystania surowców naturalnych, polityki antykorupcyjnej, zgodności z prawem pracy oraz polityki wynagradzania pracowników.

Warto zauważyć, że coraz więcej firm decyduje się na dobrowolne publikowanie raportów ESG, ponieważ dzięki temu zyskują zaufanie klientów i inwestorów oraz poprawiają swój wizerunek na rynku.

Jakie akty prawne regulują ESG?

Wspomniana już dyrektywa europejska Non-Financial Reporting Directive jest jednym z aktów prawnych, który reguluje ESG. W Polsce raporty ESG sporządza się zgodnie z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości oraz na podstawie wytycznych GRI Standards (Global Reporting Initiative). Ponadto, istnieją także standardy ESG, takie jak ISO 14001, ISO 45001 czy ISO 26000, które określają wymagania dotyczące zarządzania środowiskowego, zdrowia i bezpieczeństwa w pracy oraz odpowiedzialności społecznej.

Co należy zrobić, aby wdrożyć ESG w firmie?

Wdrożenie ESG w firmie to długotrwały proces, który wymaga przede wszystkim zmiany podejścia do zarządzania. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w wdrożeniu ESG w firmie:

Przedsiębiorstwo, które chce wdrożyć ESG, powinno zacząć od stworzenia planu, który określi cele i cele, jakie chce osiągnąć. Plan ten powinien uwzględniać różne dziedziny, takie jak zmiany klimatyczne, prawa człowieka, zasoby naturalne i zrównoważony rozwój, a także określić konkretne cele i wskaźniki, które mają być osiągnięte. Wdrożenie ESG może wymagać zmiany kultury korporacyjnej i wartości przedsiębiorstwa, co może być trudne i czasochłonne. Konieczne będzie zaangażowanie pracowników i innych interesariuszy, takich jak dostawcy, klienci i inwestorzy, w celu osiągnięcia sukcesu.

Korzyści z wdrożenia ESG

Wdrożenie ESG w firmie może przynieść wiele korzyści. Po pierwsze, firma może przyciągnąć nowych klientów, którzy są bardziej świadomi kwestii zrównoważonego rozwoju i szukają produktów i usług, które odpowiadają ich wartościom. Po drugie, firma może zyskać zaufanie inwestorów, którzy chcą zainwestować w firmy, które dbają o środowisko i społeczność. Po trzecie, firma może obniżyć koszty, wprowadzając bardziej zrównoważone praktyki biznesowe, takie jak oszczędzanie energii i wody. Ostatecznie, wdrażanie ESG w firmie może przyczynić się do zwiększenia jej wartości rynkowej i zysków.

Podsumowanie

Wdrożenie ESG w firmie jest ważnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju. Firmy, które podejmą się tego wyzwania, mogą przyciągnąć nowych klientów, zyskać zaufanie inwestorów, obniżyć koszty i zwiększyć swoją wartość rynkową. Jednak wdrażanie ESG wymaga zaangażowania wszystkich pracowników i interesariuszy, a także zmiany kultury korporacyjnej i wartości przedsiębiorstwa. Firmy powinny zacząć od stworzenia planu i określenia celów, a następnie przystąpić do realizacji działań i monitorowania ich postępów. Długofalowe podejście do ESG może przynieść korzyści zarówno dla firmy, jak i dla środowiska i społeczności.

W ramach ESG przedsiębiorstwa są zobowiązane do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także do prowadzenia regularnej raportacji dotyczącej swojej działalności w tym zakresie. Obowiązki te wynikają przede wszystkim z coraz większych wymagań ze strony inwestorów, którzy coraz częściej oczekują, że przedsiębiorstwa będą dbały o aspekty społeczne, środowiskowe i zarządzanie zgodnie z zasadami dobrych praktyk.

Jednym z najważniejszych obowiązków przedsiębiorstw związanych z ESG jest przygotowanie raportów ESG. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą w stanie przeanalizować swoją działalność pod kątem aspektów społecznych, środowiskowych i zarządczych. Raporty ESG obejmują zwykle informacje na temat polityki i strategii przedsiębiorstwa w zakresie ESG, w tym podejście do różnych obszarów, takich jak zmiany klimatu, korupcja, praw człowieka, bhp, itp.

Kolejnym ważnym obowiązkiem jest wdrażanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, które obejmują różne dziedziny, takie jak ochrona środowiska, dbałość o interesy pracowników, a także zarządzanie relacjami z dostawcami i innymi partnerami biznesowymi.

Przedsiębiorstwa zobowiązane są również do monitorowania swojej działalności pod kątem aspektów ESG. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły na bieżąco śledzić swoje postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju i regularnie aktualizować swoje raporty ESG.

Wreszcie, przedsiębiorstwa powinny dążyć do stałego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji swojego personelu w zakresie ESG. Dzięki temu będą mogły lepiej zrozumieć wymagania rynku i klientów oraz skuteczniej realizować cele związane z zrównoważonym rozwojem.

Obecnie wiele przedsiębiorstw podejmuje inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, nie tylko ze względu na rosnące wymagania ze strony inwestorów, ale również z powodu chęci zwiększenia konkurencyjności i budowania trwałych relacji z klientami i partnerami biznesowymi. Warto zatem zwrócić uwagę na ten temat i wdrożyć w firmie odpowiednie strategie ESG, aby sprostać wymaganiom rynku i klientów oraz przyczynić się do zrównoważonego rozwoju naszej planety.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce „nasze usługi”. Zachęcamy rownież do kontaktu – miałowego, telefonicznego, za pośrednictwem Social Media – w zależności od preferencji 🙂

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone