fbpx
 

155 milionów zł na promocję polskich marek za granicą

26 września 2023by Joanna Pohl
W połowie września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków w konkursie pn. „Promocja marki innowacyjnych MŚP”. Działanie to jest realizowane w ramach Priorytetu FENG.02 Środowisko sprzyjające innowacjom programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Cel programu

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Główne cele programu to:

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii;
 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości; oraz
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

FENG to prawie 8 mld euro na dotacje dla firm w czterech głównych obszarach:

 • Priorytet FENG.01 Wsparcie dla przedsiębiorców.
 • Priorytet FENG.02 Środowisko sprzyjające innowacjom.
 • Priorytet FENG.03 Zazielenienie przedsiębiorstw.
 • Priorytet FENG.04 Pomoc techniczna.

Ponad połowa środków przeznaczonych jest na wsparcie przedsiębiorców w zakresie innowacyjnych projektów. Priorytet FENG.01 zapewnienia dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki.

Priorytet FENG.02 to wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze, szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną – Innovation Coach. Wsparcie skierowane jest do szeroko pojmowanych instytucji otoczenia biznesu. Dla firm przygotowano ofertę kredytu technologicznego, czyli połączenie kredytu z dotacją na wdrożenie innowacji, które bazują na wynikach prac B+R.

Trzeci priorytet FENG.03 to wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. W jego ramach, dla przedsiębiorstw, przygotowano ofertę zielonego funduszu gwarancyjnego, kredytu ekologicznego oraz Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (ang. IPCEI). Dodatkowo realizowane będą zamówienia publiczne na prace B+R nad rozwiązaniami i produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych.

Priorytet FENG.04 to zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z programu, a także kontynuacja STEP, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów oraz zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji programu.

Celem konkursu „Promocja marki innowacyjnych MŚP” jest dofinansowanie działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach Działania 02.25 skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w jednym z poniższych sektorów gospodarki:

 • sektor medyczny i farmaceutyczny,
 • sektor budowy i wykańczania budowli,
 • sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki,
 • sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ),
 • sektor IT/ICT,
 • sektor przemysłu kreatywnego,
 • sektor kosmetyczny,
 • sektor maszyn i urządzeń,
 • sektor meblarski,
 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor pojazdów szynowych,
 • sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,
 • sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania,
 • sektor lotniczo-kosmiczny,
 • sektor spożywczy.
Na co można przeznaczyć wsparcie?

Środki z dotacji można przeznaczyć na działania promocyjne marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki, obejmujące m.in:

 •  udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;
 • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
 • kampanie promocyjne.

Do dofinansowania kwalifikują się takie koszty, jak:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie;
 • koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach lub misjach gospodarczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 • koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w związku z udziałem w targach i organizacją wyjazdowych misji gospodarczych;
 • koszty pośrednie (7% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektu).
Ile można uzyskać wsparcia?

Wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji może pokrywać do 50% kosztów kwalifikowalnych, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 50% całkowitego kosztu projektu, przy czym nie określono jego poziomu minimalnego, ani maksymalnego.

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie działań promocyjnych w konkursie wynosi 155 mln zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów złotych).

Nabór wniosków

Organizatorem naboru jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski w programie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego LSI w terminie od 16 października do 30 listopada 2023 r. do godz. 16:00.

W przypadku dużej ilości wniosków na kwotę przekraczającą 200% kwoty alokacji, nabór może zostać zamknięty przed wskazanym terminem. Podobnie w przypadku zwiększenia kwoty przewidzianej na dofinansowanie projektów w ramach naboru lub długotrwałych technicznych problemów uniemożliwiających składanie wniosków, termin naboru może ulec zmianie.

Projekt może uzyskać wsparcie tylko wtedy, gdy:

 • dotyczy jednego z sektorów gospodarki wskazanych w ogłoszeniu o naborze;
 • wpisuje się w tematykę/branżę/sektor wydarzeń targowych kluczowych dla rozwoju sektora gospodarki wskazanego we wniosku o dofinansowanie; oraz
 • obejmuje udział w charakterze wystawcy w co najmniej jednych (1) targach właściwych dla sektora gospodarki, w który wpisuje się projekt, na których zostanie zrealizowane stoisko narodowe.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/promocja-marki-innowacyjnych-msp/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.