fbpx
 

Większa pula środków w programie Energia dla Wsi

25 września 2023by Joanna Pohl
W styczniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia dla wsi”. Ogromne zainteresowanie rolników inwestycjami w OZE sprawiło, że na koniec sierpnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowało o zwiększeniu puli środków do 500 mln zł.
Cel programu

Program „Energia dla wsi” to inicjatywa kierowana do rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcą korzystać z odnawialnych źródeł energii. Program finansowany jest ze środków Funduszu Spójności UE oraz budżetu państwa i jest organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Poprzez inwestycje w OZE realizowane są również poniższe założenia:

 • poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na obszarach wiejskich;
 • promowanie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych przez osoby fizyczne i mikroprzedsiębiorstwa;
 • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych na obszarach wiejskich;
 • poprawa jakości powietrza w obszarach wiejskich poprzez ograniczenie spalania paliw kopalnych.
Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach programu skierowane jest do:

 • spółdzielni energetycznych (obecnych lub dopiero powstających) oraz ich członków będących przedsiębiorcami, zainteresowanych inwestycją w instalacje odnawialnego źródła energii, oraz
 • rolników: osób fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób prawnych, które w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzą:
  • gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych; lub
  • dział specjalny produkcji rolnej.

W przypadku osoby fizycznej, gdy instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu może być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Środki z programu „Energia dla wsi” można pozyskać na realizację następujących inwestycji:

W przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika:

 • budowa instalacji OZE o mocy elektrycznej powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW: fotowoltaicznych lub wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV);
 • budowa instalacji OZE o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW: wodnych lub instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 3 MW.

W przypadku inwestycji realizowanych przez spółdzielnię energetyczną lub jej członka lub powstającą spółdzielnię energetyczną:

 • budowa instalacji OZE o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej 10 MW: fotowoltaicznych lub wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV), elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu lub biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 30 MW.

Magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji wskazanej powyżej.

Bardzo ważnym kryterium jest warunek, że inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, a okres trwałości wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

Ile można uzyskać wsparcia?

Wsparcie w postaci pożyczki pokrywać będzie do 100% kosztów kwalifikowanych (w przypadku instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych), a w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych dochodzi także możliwość starania się o bezzwrotną dotację w wysokości nawet do 65% kosztów kwalifikowanych.

Program zakłada maksymalną kwotę dotacji do 20 mln zł, a dodatkowo można ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę w maksymalnej kwocie 25 mln zł.

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji i/lub pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Energia dla wsi”.

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji w I naborze wynosi 500 mln zł, a całkowita kwota alokacji programu wynosi 1 mld zł.

Nabór wniosków

Organizatorem naboru jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski w programie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie w terminie od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 r. 29 lutego 2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Wniosek złożony po tym terminie zostanie odrzucony.

Wnioski oceniane są według kryteriów dostępu, jakościowych i horyzontalnych. Aby kwalifikować się do przyznania dofinansowania, inwestycja musi spełniać wszelkie wymagania formalne, środowiskowe, techniczne i finansowe.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/energia-dla-wsi/

W związku z ogromnym zainteresowaniem tym programem eksperci marki Doradcy365 sugerują jak najszybsze podjęcie prac merytorycznych związanych z pozyskaniem dofinansowania.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość email na adres: biuro@doradcy365.pl

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone