fbpx
 

7 miliardów złotych na politykę społeczną w ramach programu FERS - Doradcy365

20 stycznia 2023Autor: Martyna Skulska
Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 – 7 miliardów złotych na politykę społeczną

 

Rusza Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021 – 2027, któremu pośredniczyć będzie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej o programie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. 

Ile wynosi budżet Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027?

A Budżet wyżej wskazanych funduszy wynosi ok. 5  mld euro. Fundusze mają za Adanie poprawę jakości życia, wsparcie polityki społecznej oraz rodziny oraz pomoc osobom z niepełnosprawnościami i rodzinom z małymi dziećmi. 

Dużo więcej miejsc opieki dla dzieci do lat 3

Ponad połowa funduszy zostanie przeznaczona właśnie dla zwiększanie miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi, co ma poprawić aktywność zawodowa kobiet, oraz przyczynić się tym samym do zdecydowanie dłuższej aktywności zawodowej. 

Projekt Maluch + przewiduje ponad 100 tysięcy nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Program obejmuje zarówno żłobki, kluby dziecięce, jak i opiekunów dziennych. 

Ekonomizacja

Obszarem priorytetowym jest projekt koordynacyjny Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, który przyczyni się do poprawy koordynacji polityki społecznej na szczeblu krajowym i regionalnym w zakresie integracji społecznej i społeczno-ekonomicznej.

Dzięki zwiększeniu środków finansowych zwiększy się dostępność wysokiej jakości usług społecznych świadczonych przez podmioty społeczno-gospodarcze.

Deinstytucjonalizacja

Wzmocnione zostaną również obszary związane z pomocą społeczną dzięki środkom EFS+, w tym procesy związane z deinstytucjonalizacją usług społecznych, poprzez zwiększenie potencjału pracowników agencji pomocy społecznej na szczeblu regionalnym oraz rozwój działań z zakresu pomocy społecznej na rzecz promocji pomocy społecznej, jest to bardzo ważne zarówno z perspektywy samego pracownika socjalnego, jak i odbiorców tego wsparcia przez podmioty społeczno-gospodarcze.

Integracja cudzoziemców

Działania przewidziane w programie FERS, za któreDziałania przewidziane w programie FERS, za który odpowiada Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, związane są również z integracją cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy. W tym zakresie podjęte zostaną działania zmierzające do podniesienia poziomu usług świadczonych przez instytucje rynku pracy, w tym utworzenie i modernizacja systemu obsługi cudzoziemców w Publicznych Służbach Zatrudnienia.

Podsumowanie 

Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych jest ważne zarówno dla gospodarki, jak i dla nich samych. Pomoże także budować więzi społeczne i zapobiegać izolacji. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otrzyma blisko 2 mld zł z funduszy europejskich na udostępnianie środowisk i usług dla osób niepełnosprawnych. Budżet FERS na lata 2021-27 wynosi około 5 miliardów euro. Największa alokacja tej kwoty – ok. 1,62 mld euro – została przeznaczona na działania koordynowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Środki te zostaną przeznaczone na działania związane z szeroko rozumianą polityką społeczną i wsparciem rodziny. Środki unijne przeznaczone w ramach programu FERS pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i zostaną wykorzystane m.in. na poprawę jakości życia najuboższych grup społecznych, w tym osób niepełnosprawnych i rodzin z małymi dziećmi.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu 

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.