fbpx
 

Badania, rozwój i innowacje mazowieckich przedsiębiorstw

4 stycznia 2024by Joanna Pohl
Pod koniec stycznia startuje nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie „Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw”, w ramach którego dofinansowanie otrzymają projekty modułowe mazowieckich przedsiębiorstw. Konkurs realizowany jest w ramach Działania 1.1 programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
Cel programu

Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wspiera rozwój województwa mazowieckiego i inwestycje w zakresie m.in.: wspierania innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, transportu, ochrony środowiska, transformacji energetycznej, cyfryzacji, unowocześnienia i dostosowania do bieżących potrzeb usług w zakresie edukacji, rynku pracy, służby zdrowia, ale także wsparcia instytucji badawczo- rozwojowych oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

Celem Działania 1.1 jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

W ramach najbliższego naboru wsparcie otrzymają „Projekty modułowe”, w ramach którego realizowane będą projekty obejmujące cały proces proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy, zakończony wdrożeniem.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach działania 1.1 jest skierowane do mazowieckich MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami sektora MŚP.

W ramach Działania zastosowane będą preferencje dla projektów przedsiębiorstw szczególnie z Regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR), we współpracy z organizacjami badawczymi/podmiotami posiadającymi doświadczenie w B+R, mające na celu zapewnienie dyfuzji innowacji i transfer technologii z sektora nauki do sektora przedsiębiorstw.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania można otrzymać dofinansowanie na:

  • doradztwo,
  • prace B+R przedsiębiorstw, w tym z udziałem sektora nauki,
  • infrastruktura B+R,
  • prace przedwdrożeniowe,
  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • nabywanie przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji,

przy czym moduł B+R jest obowiązkowy i musi prowadzić do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R).

Ile można uzyskać wsparcia?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną podane po opublikowaniu dokumentacji konkursowej.

Budżet konkursu to 68 184 450 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych).

Nabór wniosków

Organizatorem naborów w konkursie „Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw” jest Mazowiecka Jednostwa Wdrażania Projektów Unijnych (MJWPU). Wnioski o przyznanie pomocy składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0., a termin składania wniosków potrwa od 26 stycznia 2024 r. do 6 marca 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/badania-rozwoj-i-innowacje-mazowieckich-przedsiebiorstw/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone