fbpx
 

Zrównoważona turystyka w Polsce Wschodniej

4 stycznia 2024by Joanna Pohl
W połowie lutego JST z Polski Wschodniej będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w konkursie „Zrównoważona turystyka”, w ramach którego wsparcie otrzymają projekty polegające na tworzeniu ponadregionalnych szlaków turystycznych, na bazie walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych, o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionu, a przede wszystkim lokalnych społeczności w korytarzu szlaków. Konkurs realizowany będzie w ramach Działania 5.1 programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.
Cel programu

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 ma na celu przede wszystkim utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

Celem Działania 5.1 jest wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

W ramach najbliższego naboru wsparcie otrzymają kompleksowe projekty, obejmujące stworzenie ponadregionalnych tras turystycznych o dużym potencjale przyciągania gości, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania ścieżek rowerowych oraz infrastruktury dostosowanej do potrzeb turystyki kajakowej i kamperowej.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach działania 5.1 jest skierowane do JST z terenu Polski Wschodniej.

Projekty będą realizowane przy zaangażowaniu regionalnych i lokalnych partnerów w formie partnerstw.

W tworzenie produktu turystycznego, obok jednostek samorządu terytorialnego, mogą być zaangażowane podmioty takie jak:

 • zarządzający gospodarką wodną,
 • zarządzający gospodarką leśną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorcy,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • podmioty ekonomii społecznej.

W ramach działania realizowane będą kompleksowe projekty obejmujące:

 • modernizację lub budowę obiektów lub przestrzeni stanowiących element zintegrowanego produktu turystycznego;
 • modernizację lub budowę infrastruktury ułatwiającej dostęp do ww. miejsc, w tym:
  • o udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami;
  • o system oznakowania;
  • o zagospodarowanie terenu z poszanowaniem standardów ochrony zieleni, w tym w szczególności drzew;
  • o uporządkowanie wewnętrznych układów komunikacyjnych w bezpośrednim otoczeniu atrakcji turystycznych (ukierunkowanie ruchu turystycznego) wraz z doprowadzeniem do dróg publicznych;
 • działania z zakresu digitalizacji oferty szlaku i przystosowania do działania w warunkach kryzysu (resillience);
 • przygotowanie spójnej Strategii zarządzania i rozwoju produktu turystycznego oraz działań niezbędnych do jej wdrożenia we współpracy z partnerami projektu;
 • stworzenie narzędzi do współpracy w ramach wdrożenia produktu turystycznego i jego utrzymania; działania informacyjne, konsultacyjne, promocyjne oraz edukacyjne w zakresie wykorzystania produktu turystycznego.
Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania będzie można otrzymać dofinansowanie na:

 • przygotowanie dokumentacji, zakup nieruchomości, roboty budowalne, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do
  przygotowania produktu turystycznego, określonego w Koncepcji produktu turystycznego (docelowo Strategii zarządzania i rozwoju produktu turystycznego);
 • porządkowanie wewnętrznych układów komunikacyjnych w bezpośrednim otoczeniu atrakcji turystycznych (ukierunkowanie ruchu turystycznego) wraz z
  doprowadzeniem do dróg publicznych, pod warunkiem, że stanowią one integralną część większego projektu, nie są dominującym elementem projektu, a ich koszt nie przekracza 15% kosztów kwalifikowalnych operacji;
 • działania informacyjne i promocyjne produktu turystycznego;
 • sfinansowanie kosztów operacyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją projektu.
Ile można uzyskać wsparcia?

Maksymalny poziom dofinansowania będzie wynosić do 85% wydatków kwalifikowalnych.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną podane po opublikowaniu dokumentacji konkursowej.

Budżet konkursu to 630 mln zł (słownie: sześćset trzydzieści milionów złotych).

Nabór wniosków

Organizatorem naborów w konkursie „Zrównoważona turystyka” jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wnioski o przyznanie pomocy składa się wyłącznie w formie elektronicznej w generatorze wniosków LSI, a termin składania wniosków zaplanowano od 12 lutego 2024 r. do 9 kwietnia 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/zrownowazona-turystyka-w-polsce-wschodniej/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone