fbpx
 

Biznesplan- wszystko, co warto o nim wiedzieć

14 października 2021by Martyna Skulska
Czym jest biznesplan i dlaczego jest tak ważny?

Biznesplan jest planem biznesowym. Narzędziem, które wykorzystywane jest przy ocenie opłacalności danych przedsięwzięć. Zawiera on dokładny spis zadań, celów jakie firma stawia przed jej właścicielem.

Powodów na tworzenie biznesplanów jest wiele, natomiast ja skupię się dzisiaj na najważniejszym pod kątem prowadzonej przez naszą firmę działalności. Z racji tego, że Doradcy 365 zajmują się przede wszystkim pozyskiwaniem dla Państwa różnego rodzaju dotacji i dofinansowań, a  by uzyskać takie fundusze-  posiadanie biznesplanu jest niezbędne.

Przy staraniu się o kredyt czy dotacje, biznesplan jest wymogiem w instytucjach, w których można uzyskać dofinansowanie, np. w urzędzie gminy, urzędzie pracy czy w banku. Jeżeli więc chcesz stworzyć swój biznesplan, warto abyś sprawdził najpierw, jakie dana instytucja posiada wymogi odnośnie struktury i zawartości biznesplanu.

Po co sporządza się biznesplan?

Biznesplan pisze się zarówno w celu pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności czy też rozwój prowadzonego przedsięwzięcia, ale nie tylko. Planowanie jest bardzo ważne dla firmy stawiającej swoje pierwsze kroki w biznesie. Dzięki posiadanemu przez firmę biznesplanowi może ona w sposób uporządkowany i chronologiczny budować swoją markę. W biznesplanie są wszelkie zapisy od A do Z. Poczynając od tego jak marka ma wyglądać, aż po jej działania marketingowe.

Biznesplan jest jak mapa drogowa- wytycza ścieżki działania ludziom. Wprowadza porządek.

Struktura i zawartość biznesplanu

Biznesplan powinien być czytelny i logiczny. Jego zawartość powinna być przejrzysta i zrozumiała dla odbiorcy. Zawarte w nim informacje powinny być wiarygodne.

Nie ma jednego wzorca biznesplanu- wszystko zależy od tego, do czego potrzebny jest biznesplan i jakie wymogi ma instytucja go wymagająca. Natomiast poniżej przedstawię elementy, które raczej w każdym biznes planie powinny się znaleźć.

 1. Streszczenie przedsięwzięcia

Powinno zostać sporządzone niezwykle precyzyjnie i starannie, gdyż stanowi swoistego rodzaju wizytówkę całego biznes planu. Streszczenie powinno zachęcić potencjalny podmiot do przyznania kredytu, dotacji czy innego świadczenia. Streszczenie jest skróconą wersją całego, obszernego biznes planu, więc powinno zawierać wszelkie najważniejsze informacje.

Zakłada się, że streszczenie powinno zajmować od 1 do 4 stron.

Wskazówka od Nas: najlepiej sporządzić je na samym końcu, gdyż streszczenie zawiera informacje skrócone wszystkich pozostałych części.

Elementy streszczenia
 1. Nazwa przedsiębiorstwa oraz nazwiska właścicieli;
 2. Cel opracowania biznesplanu;
 3. Koncepcja rozwoju firmy;
 4. Krótki opis przedmiotu biznes planu wraz z argumentami, jakie korzyści przedmiot ten przyniesie dla potencjalnego klienta;
 5. Zestawienie kosztów i zysków;
 6. Plan wykorzystania środków inwestycyjnych
Na jakie dokładnie pytania powinno odpowiadać streszczenie?

A między innymi na to, kim są klienci docelowi?

Dlaczego ta oferta jest wyjątkowa i czym różni się od innych dostępnych na rynku?

Jakie posiadasz kwalifikacje i doświadczenie w odniesieniu do planowanej działalności?

Jakie źródła finansowania przedsięwzięcia posiadasz?

Plany promocji, marketing?

Z kim będziesz współpracować?

Takie i inne podstawowe informacje o planowanej inwestycji.

! Pamiętaj: Streszczenie powinno być przejrzyste, zwięzłe i konkretne. Ma przyciągnąć uwagę potencjalnego inwestora i zachęcić do przeczytania dalszych części biznesplanu.

 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa

Ten punkt to podstawowe informacje o firmie. Część ta powinna być zwięzła i krótka.

Elementy charakterystyki:

 • twoje doświadczenie zawodowe i inne kwalifikacje
 • Nazwa przedsiębiorstwa
 • Dane kontaktowe
 • Adres i siedziba
 • Rodzaj działalności
 • Przedmiot i zakres działalności
 • Forma prawna działalności
 • Lokalizacja i obszar działania

Dodatkowo mogą się tu znaleźć m.in. informacje o tym jaki cel będzie realizować dane przedsiębiorstwo.

 1. Opis oferowanego produktu i usługi

Jednym z podstawowych celów biznesplanu jest opis produktu lub usługi. Przecież po to prowadzi się firmę, by umiejętnie sprzedawać usługi i produkty przy tym zarabiając.

Opis produktu lub usługi powinien zawierać:

 • Rodzaj produktu/usługi
 • Nazwę
 • Rozmiar, kolor, wielkość czy funkcję
 • Cenę
 • Koszty wytworzenia
 • Główne zalety

Opis powinien być bardzo dokładny, dlatego prócz powyższych kwestii warto również opisać:

 • Na jaki rynek dany produkt/usługa jest przeznaczony?
 • Co klient zyskuje wybierając dany produkt/usługę?
 • Co go wyróżnia na tle innych dostępnych rynkowo produktów?
 • Czy jest to produkt istniejący czy jego produkcja dopiero jest w planach?
 • Jakość produktu, wielkość produkcji
 1. Zarządzanie i pracownicy

Kadra i pracownicy planowanej inwestycji to niezwykle istotny punkt biznesplanu. W tym punkcie powinny się znaleźć takie informacje, jak:

 • Liczba zatrudnionych osób;
 • Forma zatrudnienia;
 • Okres zatrudnienia;
 • Wykształcenie i kwalifikacje pracowników;
 • Poziom wynagrodzeń, system premii itp.
 1. Rynek i konkurencja

Właściwa analiza rynku i konkurencji to klucz do sukcesu. Ta część powinna zawierać informacje, takie jak:

 • Charakterystyka twojej branży;
 • Wielkość rynku i panujące na nim tendencje;
 • Nabywcy;
 • Konkurencja;
 • Sezonowe zmiany popytu. Czy będą występować?
 • Bariery wejścia twojego przedsiębiorstwa na rynek

Zalecane jest również przeprowadzenie analizy SWOT (narzędzie do tworzenia strategii marketingowej).

 1. Strategia marketingowa

Plan marketingowy to kolejny bardzo ważny punkt biznes planu. Strategia  określa działania, jakie zamierzasz podjąć w zakresie marketingu. W tym punkcie warto opisać:

 • W jaki sposób będziesz pozycjonował produkt względem konkurencji?
 • Jaką przewidujesz formę promocji?
 • Kto jest konkurencją na rynku?
 • W jaki sposób będzie odbywać się sprzedaż?
 • Jak konkurencja zareaguje na wejście na rynek Twojego produktu?

To tylko przykładowe kwestie. Warto dokładnie opisać tutaj całą strategię marketingową.

 1. Plan finansowy

Analiza finansowa pozwala zobrazować jakie dochody są prognozowane, czy nakłady się zwrócą.

Na plan finansowy składa się plan sprzedaży, nakłady inwestycyjne (wydatki), bilans, przepływy pieniężne i rachunek zysków i strat.

 1. Dodatkowo harmonogram

Do całego biznesplanu warto dołączyć także harmonogram, w którym będą znajdować się informacje o planowanej dacie rozpoczęcia i zakończenia prac, poszczególnych etapach realizacji oraz głównych czynnikach wpływających na realizację przedsięwzięcia.

Harmonogram nie stanowi niezbędnego elementu biznesplanu. Można go pominąć, ale warto jednak go zrobić by uporządkować wszelkie działania Twojej przyszłej firmy.

 1. Załączniki

Na sam koniec do biznesplanu dołączmy załączniki. Mogą to być wszelkiego rodzaju:

 • Tabele;
 • Zestwienia;
 • Wyliczenia;
 • Słowniczek terminów;
 • Sprawozdania finansowe;
 • Kopie umów;
 • Czy inne do oceny biznesplanu dokumenty.
Zły biznesplan i upadek działalności

Ze statystyk wynika, że na 5 przedsiębiorstw tylko jedno osiąga sukces i funkcjonuje powyżej kilku lat. Dlaczego? Jaki są przyczyny?

 • Zbyt optymistyczna ocena swoich możliwości;
 • Źle dobrani partnerzy biznesowi;
 • Brak pomysłu;
 • Złe oszacowanie początkowych nakładów finansowych;
 • Brak rezerw finansowych.

Można by tego uniknąć, gdyby biznes plan sporządzony został solidnie i faktycznie przewidywał przyszłe sukcesy czy możliwe porażki.

Stwórz konkretny plan spełnienia Twojego pragnienia i bez względu na to, czy jesteś gotowy czy nie, zacznij natychmiast wprowadzać go w życie.

– Napoleon Hill

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.