fbpx
 

Firma w kłopotach- zawieranie ugód z wierzycielami finansowymi - Doradcy365

15 października 2021Autor: Martyna Skulska

Może się zdarzyć tak, że Twoja firma znajdzie się w kłopotach finansowych. Pojawi się problem z terminową spłatą zobowiązań, a najgorsze co można zrobić w takiej sytuacji to ignorować wezwania do zapłaty czy unikać kontaktu z wierzycielami. Co więc zrobić? Warto przemyśleć kwestię zawarcia tzw. ugody, bo przecież zarówno Tobie (jako dłużnikowi) i wierzycielowi zależy na pozytywnym rozwiązaniu sprawy. Aby uniknąć rozstrzygnięcia sprawy na drodze sądowej, warto spróbować dojść do porozumienia z wierzycielem.

Czym jest ugoda?

Ugoda to umowa zawierana pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. W dokumencie tym znajdują się najważniejsze postanowienia, których obie strony zobowiązują się przestrzegać w ramach polubownego rozwiązania sporu.

Do zawarcia ugody nie jest potrzebna żadna szczególna forma (wyjątek art.77 kc treść czynności prawnej).

Elementy umowy ugody
  • Oznaczenie stron umowy;
  • Miejsce i czas zawarcia umowy;
  • Rodzaj ugody;
  • Oświadczenie dłużnika o uznaniu długu wobec wierzyciela;
  • Określenie rodzaju wierzytelności, a także sposób i termin jej uregulowania;
  • Ewentualne warunki umowy np. w razie zwolnienie dłużnika z części długu itp;
  • Ewentualne zabezpieczenia;
  • Podpisy obu stron.
Kiedy zawrzeć umowę ugody?

Ugodę można zawrzeć przed postępowaniem sądowym, jak i w trakcie procesu. Wszystko zależy od stron. Natomiast by uniknąć dodatkowych kosztów i tracenia czasu warto przemyśleć kwestie ugody zanim skierujemy sprawę na drogę sądową.

Co daje zawarcie ugody?

Decydując się na zawarcie umowy ugody dłużnik zyskuje dodatkowy czas na spłatę zobowiązania i ma szansę na wynegocjowanie z wierzycielem chociażby częściowego zwolnienia z długu.

Skutki zawarcia ugody
  • Uznanie długu przez dłużnika;
  • Konieczność spłaty wierzyciela zgodnie z postanowieniami ugody;

! Ważne: nie można uchylić się od skutków prawnych umowy ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy.

Cel ugody

Umowa ugody ma na celu zaspokojenie roszczenia wierzyciela w sposób dogodny oraz możliwy do spełnienia przez dłużnika, poprzez obniżenie wysokości raty kredytu/pożyczki lub chociażby wcześniej wspomniane umorzenie części odsetek.

Co jeżeli dłużnik nie wywiąże się z warunków zawartej ugody?

W takiej sytuacji wierzyciel może wnieść pozew w trybie postępowania nakazowego.

Jeżeli natomiast ugoda została zawarta w procesie sądowym, a mimo to dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, na ugodę nakłada się klauzulę wykonalności po złożeniu w sądzie wniosku. Ugoda stanowić wtedy będzie tytuł wykonawczy, na podstawie którego może zostać złożony wniosek do komornika o wszczęcie wobec dłużnika postępowania egzekucyjnego.

Masz więcej pytań? Borykasz się z podobną sytuacją? Zapraszamy do kontaktu.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.