fbpx
 

„Bon na Innowacje 2. Innowacyjność=Konkurencyjność” – rozmowa z ekspertem ds. dotacji inwestycyjnych – Rafałem Czerkawskim

Panie Rafale, dlaczego warto się zainteresować tym programem?

Dolny Śląsk jest miejscem rozwoju wielu innowacyjnych projektów i miejscem, w które warto inwestować. Dlatego dla przedsiębiorców z tego regionu został opracowany program, który ma na celu zwiększyć innowacyjność, a tym samym konkurencyjność ich działalności, dzięki współpracy z uczelniami wyższymi i innymi ośrodkami naukowymi. Do pozyskania w ramach tego projektu jest kwota do 200 000 zł w postaci grantu, więc jest się o co starać.

W jaki sposób można wykorzystać otrzymane dofinansowanie?

Przede wszystkim środki należy przeznaczyć na usługi badawczo-rozwojowe,  które dotyczą wdrożenia lub rozwoju produktu/technologii, tutaj przykładowo możemy wymienić:

 • opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu,
 • wykonanie testów wdrożeniowych,
 • wykonanie analiz przedwdrożeniowych,
 • prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.

Ponadto środki można przeznaczyć na audyt technologiczny (cel nieobligatoryjny), czyli zbadanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w określeniu potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej (jest to kwota do 5 % otrzymanego bonu).

Kto może skorzystać z tego grantu?

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ale są też pewne warunki, które muszą one spełniać:

 • posiadają siedzibę lub oddział na terenie województwa dolnośląskiego wraz z wpisem do KRS lub CEiDG,
 • są uprawnieni do otrzymania pomocy de minimis,
 • nie posiadają zaległości wobec Skarbu Państwa,
 • nie pozostają pod zarządem komisarycznym ani nie znajdują się w toku likwidacji lub postępowania upadłościowego,
 • przedsiębiorca lub którykolwiek członek organu zarządzającego (w przypadku spółki kapitałowej) bądź wspólnik spółki osobowej nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, np. składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu itp.,
 • nie są podmiotem wykluczonym z możliwości ubiegania się o dofinansowanie (zgodnie z regulaminem projektu),
 • nie otrzymały wcześniej wsparcia z tego samego projektu.

Czy są jakieś kryteria dotyczące wykorzystania środków?

Środki muszą zostać przeznaczone na innowację procesową lub produktową, która obejmować będzie jeden z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska:

 • chemia i medycyna,
 • Auto-Moto-Aero-Space,
 • surowce naturalne i wtórne,
 • maszyny i urządzenia,
 • „Zielony ład”,
 • „Przemysł 4.0”,
 • „Życie wspomagane technologią”.

Jaką kwotę dokładnie może otrzymać firma?

W ramach projektu firma dostaje wsparcie:

 • finansowe – do 200 000 zł w postaci bonu na innowacje, z przeznaczeniem na: audyt technologiczny (do 5% wart. bonu) i usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Dofinansowanie wyniesie maks. 85%, a wkład własny przedsiębiorstwa to min. 15%.
 • niefinansowe – w postaci konsultacji i doradztwa w zakresie np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się przedsiębiorstwa i jego pomysłu w inteligentne specjalizacje regionu, poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy.

W jaki sposób można złożyć wniosek?

Wniosek wraz kompletem załączników można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy) w placówce Grantodawcy albo na adres mailowy:

biuro@dp.org.pl.

Jakie są terminy składania wniosków?

I runda: 20.04.2022 r. – 30.04.2022 r.

II runda: 1.05.2022 r. – 31.05.2022 r.

III runda: 1.06.2022 r. – 30.06.2022 r.

IV runda: 1.07.2022 r. – 31.07.2022 r.

Dziękuję za rozmowę.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.