fbpx
 

„Ciepłe mieszkanie” – nabór dla gmin

27 września 2023by Joanna Pohl
Już za dwa dni rozpocznie się nowy nabór w programie „Ciepłe mieszkanie”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozda gminom pieniądze za pośrednictwem 16 wojewódzkich funduszy na wymiany kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej dla swoich mieszkańców.
Cel programu

„Ciepłe Mieszkanie” jest uzupełnieniem programu „Czyste Powietrze”, dedykowanego właścicielom domów jednorodzinnych. Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Na największe wsparcie mogą liczyć mieszkańcy najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Pilotażowy nabór wniosków odbył się w 2022 r. Dotychczas podpisano w ramach tego naboru 374 umowy z gminami na ponad 746 mln zł, co umożliwi realizację przedsięwzięć w ponad 30 tys. lokalach mieszkalnych.

Nowością w tegorocznej edycji jest zwiększony w stosunku do zeszłorocznego budżet oraz poszerzony katalog beneficjentów końcowych. Ponadto urealniono koszty kwalifikowane w stosunku do obecnych cen na rynku, zwiększono progi dochodowe i maksymalne kwoty dotacji we wszystkich częściach programu oraz dodano nowe rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć. To wszystko jest odpowiedzią NFOŚiGW oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska na zgłaszane przez samorządowców potrzeby.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” skierowane jest do osób fizycznych, właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego, najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także wspólnot mieszkaniowych posiadających od 3 do 7 lokali.

Program realizowany jest w modelu, w którym NFOŚiGW udostępnia środki na realizację WFOŚiGW, a one podpisują stosowne umowy z zainteresowanymi gminami. Następnie gminy ogłaszają na swoim terenie nabór wniosków wśród mieszkańców – beneficjentów końcowych.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach kosztów kwalifikowanych dla osób fizycznych przewiduje się:

 • dofinansowanie na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów), oraz
 • zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Jeśli któraś z powyższych inwestycji zostanie wykonana, dopuszcza się także sfinansowanie:

 • zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, oraz
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych dofinansowanie może objąć:

 • demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
 • zakup i montaż: nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, oraz
 • przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).
Ile można uzyskać wsparcia?

Wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji w programie „Ciepłe Mieszkanie” różni się w zależności od tego, czy beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna, czy wspólnota mieszkaniowa.

W przypadku osób fizycznych obowiązują trzy poziomy dofinansowania uzależnione od dochodów:

 • podstawowy poziom dofinansowania – przy dochodach do 135 tys. zł rocznie – maksymalna kwota dofinansowania może wynosić 16,5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny oraz do 19 tys. zł (do 35% kosztów) w przypadku lokali z gmin najbardziej zanieczyszczonych;
 • podwyższony poziom dofinansowania – przy dochodach do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w jednoosobowym (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego) – maksymalna kwota dofinansowania może wynosić 27,5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych oraz do 29,5 tys. zł (do 65% kosztów) w przypadku lokal z gmin najbardziej zanieczyszczonych;
 • najwyższy poziom dofinansowania – przy dochodach do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w jednoosobowym (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego) lub w przypadku gdy ustalone jest prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego – maksymalna kwota dofinansowania może wynosić 41 tys. zł, przy czym nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych oraz do 43,9 tys. zł (do 95% kosztów) w przypadku lokali z gmin najbardziej zanieczyszczonych.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych również wyróżniono różne opcje dotacji, przy czym każda może pokrywać maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych:

 • w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła można uzyskać do 350 tys. zł wsparcia;
 • jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej wówczas wsparcie może wynieść do 360 tys. zł (lub 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła), oraz
 • jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła wówczas dotacja może wynieść do 150 tys. zł.
Nabór wniosków

Program „Ciepłe Mieszkanie” realizowany będzie w latach 2022-2026, przy czym zobowiązania podejmowane będą do 30.06.2024 r. (zawieranie umów z gminami), a środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze do 31.12.2026 r.

Drugi nabór wniosków dla gmin rozpocznie się 29 września 2023 r.

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone