fbpx
 

Laboratorium Innowatora – konkurs dla operatorów

27 września 2023by Joanna Pohl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków w konkursie dla operatorów pn. „Laboratorium Innowatora”, który jest realizowany w ramach Priorytetu FENG.02 Środowisko sprzyjające innowacjom programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Cel programu

Priorytet FENG.02 wspiera projekty o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowę publicznej infrastruktury badawczej, transfer i komercjalizację technologii powstających na uczelniach i w instytutach, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze, wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną – Innovation Coach. Wsparcie w ramach tego priorytetu kierowane jest do instytucji otoczenia biznesu.

Celem działania jest realizowanie przez Operatorów profesjonalnych programów mentoringowych, w ramach których zapewnią kompleksowe wsparcie indywidualnym innowatorom (pomysłodawcom) zainteresowanym rozwijaniem innowacyjnych produktów oraz założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej typu startup.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach konkursu skierowane jest do podmiotów działających na rzecz innowacyjności, które realizują programy wsparcia innowacyjnych pomysłów biznesowych osób fizycznych lub startupów. Warunkiem jest także prowadzenie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez podmiot działający na rzecz innowacyjności rozumie się w szczególności instytucję otoczenia biznesu działającą na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, w tym m.in.:

 • centra transferu technologii,
 • centra innowacji,
 • inkubatory technologiczne,
 • akademickie inkubatory przedsiębiorczości,
 • parki technologiczne.
Na co można przeznaczyć wsparcie?

Środki z dotacji można przeznaczyć na działania mentoringowe i doradcze Operatorów realizowane na rzecz uczestników programu oraz pokrycie kosztów obsługi programu.

Koszty kwalifikujące się do dofinansowania to m.in.:

 • koszty działań mentoringowych i doradczych realizowanych przez operatorów na rzecz uczestników programu;
 • koszty usług wspomagających weryfikację założeń biznesowych;
 • inne koszty związane z uzyskaniem niezbędnych certyfikatów, pozyskaniem baz danych oraz nabyciem narzędzi informatycznych i środków trwałych;
 • koszty działań operatorów związanych z obsługą programu tj.:
  • koszty wynagrodzeń członków zespołów projektowych;
  • koszty działań informacyjno-promocyjnych.
Ile można uzyskać wsparcia?

Wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji może pokrywać do 100% kosztów kwalifikowalnych operatora, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi aż 7 mln zł (słownie siedem milionów złotych).

Minimalna kwota wsparcia wynosi natomiast 4 mln zł (słownie cztery miliony złotych).

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie działań mentoringowych w naborze wynosi 14 mln zł (słownie czternaście milionów złotych).

Nabór wniosków

Organizatorem naboru jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski w programie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego LSI w terminie od 24 października 2023 r. do 19 grudnia 2023 r. do godz. 16:00.

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone