fbpx
 

Co to jest AEO i jakie są korzyści z jego posiadania?

20 października 2021by Martyna Skulska

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują przepisy umożliwiające funkcjonowanie instytucji upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem statusu AEO mogą składać do organów celnych wnioski o wydanie świadectwa AEO, a po jego uzyskaniu korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony, a także z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.

Co to jest status upoważnionego przedsiębiorcy?

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której np. importuje towary spoza Unii Europejskiej, może otrzymać status upoważnionego przedsiębiorcy.

Status ten zwany jest statusem AEO. Skrót „AEO” pochodzi od angielskiej nazwy „Authorised Economic Operator”która oznacza upoważnionego przedsiębiorcę.Status AEO przyznaje się na wniosek przedsiębiorcy złożony do organu celnego.Zasady przyznawania statusu są szczegółowo uregulowane w przepisach prawa celnego, zarówno unijnego jak i krajowego. Przedsiębiorca nie ma obowiązku uzyskania statusu AEO.

Dlaczego warto mieć certyfikat AEO?

Najważniejszym przywilejem jest możliwość rozliczania VAT z tytułu importu oraz zmniejszenie kwoty zabezpieczenia generalnego do 30 % kwoty referencyjnej. Czasami porównuje się AEO do normy ISO 28000.

Korzyści z posiadania statusu upoważnionego przedsiębiorcy:

 • mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych,
 • priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli,
 • przeprowadzanie kontroli poza kolejnością,
 • możliwość wyboru miejsca przeprowadzenia kontroli,
 • uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do kontroli,
 • szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, a także wyłączność w stosowaniu niektórych uproszczeń celnych,
 • ułatwienie w procesie ubiegania się o status zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy i uznanego nadawcy,
 • rękojmia solidnego przedsiębiorcy, który przestrzega prawa wspólnotowego podczas dokonywania transakcji.
Jak uzyskać certyfikat AEO? – krok po kroku

KROK 1

Uzyskaj numer EORI.

EORI, czyli numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, jest potrzebny przy wszystkich operacjach celnych na obszarze Unii Europejskiej.

Przedsiębiorcy mogą mieć tylko jeden numer EORI w całej Unii Europejskiej. Brak EORI wykluczy cię z możliwości importu towarów z krajów spoza UE.

KROK 2

Zarejestruj reprezentację / Aktualizuj reprezentację

Po uzyskaniu numeru EORI, przed złożeniem wniosku o nadanie statusu AEO, musisz dokonać:

 • rejestracji reprezentacji – tzn. określić uprawnienia do dostępu do usługi e-AEO,
 • aktualizacji reprezentacji – tzn. dopisać kolejne uprawnienia do istniejącego zakresu reprezentacji, jeśli wcześniej rejestrowałeś reprezentację w systemie SISC.

KROK 3

Zaloguj się na unijnym Portalu Przedsiębiorcy e-AEO

W pierwszym kroku odpowiesz na pytanie „Skąd jesteś? (Where Are You From? – WAYF)” – w jakim kraju chcesz być uwierzytelniony. Jeśli wybierzesz Polskę, system poprosi cię o wybór rodzaju użytkownika i określenie w czyim imieniu działasz. Będziesz miał do wyboru dwa warianty:

 • w imieniu własnym;
 • w imieniu podmiotu (osoba fizyczna lub prawna).  Podmiot, w imieniu którego działasz wskażesz w kolejnej sekcji, poprzez podanie rodzaju użytkownika (spośród dostępnych opcji wybierz Economic Operator), rodzaju ID (wybierz EORI) oraz ID (wpisz numer EORI podmiotu, który reprezentujesz np: PL12345678900000).

Na koniec udzielasz zgody na przetwarzanie wniosków o informację dotyczące twojego profilu tożsamości oraz udostępnienie tych informacji UUM&DS i Europejskiemu Systemowi Informacji Celnej (Customs EIS.

KROK 4

Złóż wniosek o nadanie statusu AEO

Jedyną skuteczną formą złożenia wniosku o nadanie statusu AEO jest forma elektroniczna. Wniosek składasz na unijnym Portalu Przedsiębiorcy e-AEO (ang. EU Trader Portal for eAEO).

Wniosek w formie elektronicznej zawiera m.in.:

 • określenie wnioskodawcy, jego adresu i numerów rejestrowych (KRS, NIP),
 • dane osoby do kontaktu, wskazanie sektora działalności,
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji celnej i prowadzenia księgowości,
 • rodzaj pozwolenia, o które występuje wnioskodawca.

KROK 5

Izba administracji skarbowej sprawdzi formalnie twój wniosek

Po wysłaniu wniosku o przyznanie pozwolenia AEO, wniosek automatycznie trafi do właściwej izby administracji skarbowej, gdzie zostanie sprawdzony pod względem spełnienia przesłanek formalnych. Jeśli okaże się, że w twoim wniosku brakuje potrzebnych informacji, dyrektor izby administracji skarbowej zwróci się do ciebie o ich dostarczenie.

Komunikacja z urzędem odbywać się będzie poprzez unijny Portal Przedsiębiorcy e-AEO.

KROK 6

Izba administracji skarbowej zweryfikuje warunki do nadania statusu AEO

Dyrektor izby administracji skarbowej przeprowadzi weryfikację, aby ustalić czy spełniasz warunki do nadania statusu AEO. Weryfikacja warunków jest dokumentowana raportem. Czynności te są co do zasady przeprowadzane w siedzibie przedsiębiorcy, w związku z tym po sporządzeniu raportu, a przed jego podpisaniem zapoznaj się z jego treścią.

KROK 7

Otrzymasz decyzję w sprawie nadania statusu AEO

Dyrektor izby administracji skarbowej nada ci status AEO, pod warunkiem że spełnisz wszystkie wymagania.

Status (pozwolenie) AEO wydawane jest na czas nieokreślony i staje się ważny 5 dni po wydaniu decyzji. Jest uznawany we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Gdy nie spełniasz warunków do nadania ci statusu AEO, dyrektor izby administracji skarbowej wyda decyzję o odrzuceniu twojego wniosku.

Kto może się ubiegać o status upoważnionego przedsiębiorcy?

O status upoważnionego przedsiębiorcy może się ubiegać przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której np. importuje towary spoza Unii Europejskiej.

Uzyskując pozwolenie AEO możesz otrzymać status:

 1. Upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych, który umożliwia korzystanie z niektórych uproszczeń, zgodnie z przepisami prawa celnego (AEOC).
 2. Upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, który uprawnia do korzystania z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony  (AEOS).

Podmiot który ubiega się o status upoważnionego przedsiębiorcy nie może mieć: na koncie przestępstw karnoskarbowych lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych, musi wykazać, że posiada wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów, czy też musi udowodnić swoją wypłacalność.

Ile się czeka na certyfikat AEO?

Na certyfikat czeka się do 120 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku. Okres ten może jednak zostać przedłużony o kolejne 60 dni kalendarzowych. Przedłużenie terminu może również nastąpić na wniosek samego ubiegającego się, w przypadku np. dostosowania się do kryteriów wymaganych dla otrzymania statusu AEO.

Ile kosztuje certyfikat AEO?

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.