fbpx
 

Dotacje na inwestycje, czyli wszystko co powinniśmy o nich wiedzieć

19 października 2021by Martyna Skulska
Co to są dotacje na inwestycje?

Dotacje na inwestycje to pomoc finansowa dla przedsiębiorców. Największy wachlarz wsparcia do dyspozycji mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje dla nich zostały przewidziane przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych poszczególnych województw, Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich ale też z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Pieniądze możesz pozyskać m.in. na :

– Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności

– Projekty badawczo-rozwojowe

– Wdrażanie innowacji

– Rozwój działalności firmy poprzez inwestycję

– Wejście na rynki zagraniczne (i konieczne w związku z tym inwestycje)

– Rozwój działalności firmy

– Informatyzację

– Szkolenia.

Fundusze dla przedsiębiorców- rodzaje programów
 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Inwestycje w infrastrukturę B+ R;
  • Wsparcie działalności badawczo- rozwojowej i wdrożeń jej wyników;
  • Środki na promocję i rozwinięcie działalności na zagranicznych rynkach;
  • Transfer technologii;
  • Ochrona własności przemysłowej;
  • Możliwości korzystania z usług Instytucji i Otoczenia Biznesu.
 2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach;
  • Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
 3. Program Wiedza Edukacja Rozwój
  • Dotacje dla osób młodych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  • Środki na szkolenia/ doradztwo w zakresie realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno- prywatnego;
  • Dofinansowania projektów szkoleniowo- doradczych z zakresu zamówień publicznych;
  • Rejestr Usług Rozwojowych.
 4. Program Polska Wschodnia
  • Programy startowe dla nowych firm;
  • Wsparcie działalności innowacyjnej i procesu tworzenia innowacji
  • Wsparcie przedsięwzięć sieciowych i realizowanych przez współpracujące firmy;
  • Wykorzystanie wzornictwa w tworzeniu innowacji;
  • Wsparcie firm w ekspansji zagranicznej
 5. Programy Regionalne
  • Dotacje i pożyczki na założenie firmy;
  • Środki dla start-upów
  • Fundusze na rozwój działalności, np. na zakup maszyn, ekspansję zagraniczną.
 6. Program Polska Cyfrowa
  • Środki dla firm telekomunikacyjnych na budowę szerokopasmowych sieci internetowych.
 7. Programy Interreg
  • Wsparcie tworzenie i testowania innowacyjnych rozwiązań;
  • Zwiększenie atrakcyjności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych;
  • Poprawa zarządzania firmą.

Kto może otrzymać dotacje na inwestycje?

Dotacje na inwestycję mogą pozyskać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, występują też programy, które umożliwią uzyskanie dofinansowania bądź ulg dla dużych firm (w tym międzynarodowych).

Ile może wynieść dotacja?

Kwota uzależniona jest od rodzaju programu. W niektórych można pozyskać ok 23 tys zł do nawet do 100 mln złotych.

Poziom dofinansowania zależy od charteru, rodzaju podmiotu starającego isę o dotację oraz lokalizacji projektu i wynosi od 15% do nawet 100% wartości inwestycji. Przykładowo Premia na rozpoczęcie działalność pozarolniczej na terenach wiejskich umożliwia otrzymanie 250 tys zł tj. 100% dotacji.

PRZYKŁADOWE DOTACJE, Z KTÓRYCH MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE W ROKU 2021

DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU 1.5.1 (DZIAŁANIE 1.5.D.) RPO DOLNY ŚLĄSK

Wsparcie z programu 1.5.1 – działanie 1.5.D przeznaczone jest dla MŚP z województwa dolnośląskiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Celem projektu jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej MŚP, które odnotowały spadek obrotów.

Maksymalna wartość wsparcia: 400 tys. złotych

Maksymalna wysokość wsparcia: do 80% (pomoc de minimis)

Nabór do programu: od 30 czerwca 2021 r.

Środki przeznaczone na dofinansowanie: 40 471 609 zł

Dla kogo?

Dofinansowanie przeznaczone jest dla firm które:

 • prowadzą działalność produkcyjną, usługową lub handlową na terytorium dolnego śląska,
 • należą do sektora mikro, małych lub średnich firm (od 1 do 250 zatrudnionych),

Na co jest przyznawane  dofinansowanie?

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej MŚP.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • zakup maszyn i urządzeń,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • zakup patentów, licencji, know how oraz innych praw własności intelektualnej.

Droga do dotacji krok po kroku

 • Kontakt ze specjalista marki  Doradcy365.pl i szybka (bezpłatna) analiza szans uzyskania dotacji z tego programu. Wg wymagań proceduralnych DIP, konieczna jest weryfikacja kryteriów dostępu w tym spadku przychodów.
 • Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie.
 • Doradztwo w zakresie prawidłowego rozliczenia projektu.
RPO MZ 3.3 INNOWACJE W MŚP

Dotacja ta obowiązuje na obszarze województwa mazowieckiego.

Kto może składać wnioski?

– MŚP

Ile dotacji można uzyskać?

Minimalna kwota dotacji wynosi 400 000 zł a maksymalnie otrzymać można 4 000 000 zł.

Celem naboru jest wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Interwencja w ramach konkursu ukierunkowana będzie na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej tych firm, w tym prowadzące do zwiększenia zatrudnienia.

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

– rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R;
– realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

Finansowanie obejmie rozbudowę przedsiębiorstw, zmiany procesów produkcyjnych lub sposobu świadczenia usług (w tym usług elektronicznych). Możliwe będzie także pozyskanie funduszy europejskich na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej. Dofinansowanie projektów wyniesie od 400 tys. zł do nawet 4 mln zł.
Co ważne, w ramach projektu każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do utworzenia co najmniej jednego nowego miejsca pracy.

POPW 1.1.2 ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ

Kto może składać wnioski?

– MŚP

– inne

Na co można przeznaczyć środki?

 • Usługi doradcze;
 • Licencje

Na obszarze jakich województw obowiązuje dotacja?

 • Lubelskie
 • Podlaskie
 • Warmińsko- mazurskie
 • Podkarpackie
 • Świętokrzyskie
Jaką kwotę można uzyskać?

Od 0 zł do  1 000 000 zł.

Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy.

Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w Platformie startowej w ramach Poddziałania 1.1.1, tj. utworzą produkt bądź usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy, będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na rozwój swojej działalności w makroregionie.

Okres wsparcia rozwoju przedsiębiorstwa może wynieść maksymalnie do 24 miesięcy.

Przy podpisywaniu umów o dofinansowanie beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w makroregionie przez co najmniej okres trwałości projektu.

Dofinansowanie obejmie takie koszty jak m.in.:

– zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego

– wynagrodzenie pracy personelu zarządzającego, personelu wsparcia oraz zespołu projektu

– zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– organizacja i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno–informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej;

Maksymalny % poziom dofinansowania: 85%

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 50 tys zł.

Maksymalna wartość dofinansowania – 1 mln zł.

Zachęcamy do kontaktu  z Nami – na bieżąco wyszukujemy dla Państwa programy i pomagamy uzyskać dotacje!

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.