fbpx
 

Cyberbezpieczny Samorząd nabór wniosków

2 sierpnia 2023by Monika Stankiewicz

Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.
Beneficjentem projektu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).
Projekt jest realizowany w partnerstwie z NASK – Państwowym Instytutem Badawczym (NASK PIB). Program FERC jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Cel: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Projekt będzie realizowany na terenie całego kraju. Zostaną nim objęte wszystkie jednostki samorządowe tj. 2 477 gmin, 314 powiatów, 16 województw (łącznie 2 807 JST).Grupą docelową projektu jest administracja publiczna: jednostki samorządu terytorialnego (JST) wraz z jednostkami podległymi (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia).

Wysokość wsparcia:

maks. 79,71%:
– gminy: od 200.000 zł do 850.000 zł;
– powiaty oraz samorządy wojewódzkie: do 850.000 zł.
Kwota dofinansowania (środku UE oraz środki BP) wyliczona została w oparciu o  wzór i jest uzależniona od liczby mieszkańców danej JST.

Na co można zyskać wsparcie?

1.Obszar organizacyjny.
Środki można przeznaczyć na następujące działania (usługi):
– opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), w tym między innymi wprowadzenie lub aktualizacja polityk bezpieczeństwa informacji (PBI), na analizy ryzyka (w tym opracowanie i wdrożenie metodyk), np. procedury: obsługi incydentów, ciągłości działania i zarządzania kryzysowego, stosowania kryptografii i szyfrowania, kontroli dostępu, bezpieczeństwa pracy zdalnej, używania urządzeń mobilnych, itp.;
– audyt SZBI, audyt zgodności KRI/uoKSC przez wykwalifikowanych audytorów, (re‑)certyfikacja SZBI na zgodność z normami.

 1. Obszar kompetencyjny.
  Środki można przeznaczyć na następujące działania (usługi):
  – podstawowe szkolenia (lub dostęp do platform szkoleniowych) budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST;
  – szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
  – szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków w zakresie zastosowanych (planowanych do zastosowania) środków bezpieczeństwa w ramach projektu grantowego;
  – szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcji personelu, w szczególności reagowanie specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI w zgodzie z przyjętymi procedurami.
 2. Obszar techniczny.
  Środki można przeznaczyć na następujące działania (usługi):
  – zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, detekcję i reakcję na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, z niezbędnym wsparciem producenta;
  – zakup, wdrożenie i utrzymanie rozwiązań ciągłego monitorowania bezpieczeństwa, skanery podatności, zarządzanie podatnościami, zarządzanie zasobami IT i aktywami podlegającymi ochronie oraz innych rodzajów narzędzi wymienionych poniżej w katalogu klas rozwiązań;
  – zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa;
  – zakup usług wsparcia realizowanych przez zewnętrznych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa;
  – zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów lub usług na potrzeby operacyjnych centrów cyberbezpieczeństwa (SOC), także jako element Centrum Usług Wspólnych;
  – zakup testów i badań bezpieczeństwa, dostępu do informacji bezpieczeństwa (np. ang. feeds) oraz inne usługi integracyjne dotyczące obszaru cyberbezpieczeństwa.

Termin składania wniosków:

19.07.2023 – 30.09.2023 do godziny 16.00

Ważne!

Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić za pomocą systemu informatycznego LSI, zamieszczonego na stronie internetowej https://lsi.cppc.gov.pl/beneficjent

Masz pytania dotyczącego tego artykułu? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.