fbpx
 

Cyfryzacja lubelskich MŚP

2 listopada 2023by Joanna Pohl
W województwie lubelskim trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie transformacji cyfrowej MŚP. Wsparcie finansowe może być przeznaczone na zakup wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, usług dostosowania rozwiązań cyfrowych do potrzeb przedsiębiorstwa oraz usług szkoleniowych w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych personelu.
Cel programu

Celem naboru jest zwiększenie zaawansowania cyfrowego MŚP w województwie lubelskim, w tym dostosowanie przedsiębiorstw do wyzwań Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych.

Wsparciem objęte będą projekty, które przyczynią się do realizacji Celu szczegółowego: czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych FEL 2021-2027.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub oddziałem na terenie województwa lubelskiego, odnotowane w rejestrze najpóźniej w dniu ogłoszenia naboru (tj. 04.09.2023).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie z programu będzie można przeznaczyć na cyfryzację MŚP (w tym handel elektroniczny, ebiznes i sieciowe procesy biznesowe, ośrodki innowacji cyfrowych, żywe laboratoria, przedsiębiorcy internetowi i przedsiębiorstwa ICT typu start-up, usługi B2B).

Dofinansowanie otrzymają projekty dotyczące integracji technologii cyfrowych z istniejącymi procesami biznesowymi w danym przedsiębiorstwie oraz prowadzące do zasadniczej zmiany procesu produkcji/usługowego bądź produktów/usług, których dotyczy inwestycja lub do zwiększenia zdolności produkcyjnej/usługowej przedsiębiorstwa.

Wsparciem objęte będą wyłącznie projekty, w ramach których zaplanowano nabycie rozwiązań/technologii cyfrowych (wartości niematerialnych i prawnych), a następnie nabycie usług związanych z dostosowaniem nabywanych rozwiązań/technologii cyfrowych do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa (rozwiązania „szyte na miarę”).

Wysokość wsparcia

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) i może stanowić do 70% lub 60% kosztów kwalifikowalnych:

  • dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw – 70%,
  • dla średnich przedsiębiorstw – 60%.
Harmonogram naboru i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w systemie Wnioskowanie o Dotacje (WOD2021).

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2023 r.

Kryteria wyboru projektów do dofinansowania

Rozwiązania cyfrowe planowane do wdrożenia w ramach projektu muszą mieć zastosowanie wyłącznie w działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę i muszą służyć transformacji cyfrowej danego przedsiębiorstwa.

Wsparciem nie zostaną objęte:

  • zakup wartości niematerialnych lub prawnych i/lub usług w zakresie opracowania rozwiązań cyfrowych stanowiących produkt podlegający dalszemu odpłatnemu udostępnianiu, np. na podstawie licencji lub sprzedaży podmiotom trzecim;
  • wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne wykorzystujące powszechnie znane i dostępne technologie;
  • wydatki na rozwój sieci szerokopasmowych.

Wsparcie w ramach Działania musi być także zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, a projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.

Podsumowanie

Współczesny świat jest coraz bardziej zdigitalizowany. Cyfryzacja to jeden z kluczowych czynników rozwoju gospodarczego. Przedsiębiorstwa, które nie dostosują się do wyzwań cyfryzacji, mogą zostać w tyle za konkurencją. Wsparcie finansowe dla MŚP z województwa lubelskiego to szansa na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i poprawę ich efektywności.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/cyfryzacja-lubelskich-msp/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.