fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny
Cyfryzacja lubelskich MŚP

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 „Cyfryzacja lubelskich MŚP”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji dla firm, które chcą przeprowadzić transformację cyfrową.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs
„Cyfryzacja lubelskich MŚP”

„Cyfryzacja lubelskich MŚP” to bezzwrotna dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania FELU.02.04-IP.01-001/23 Priorytetu II „Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu” programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Dla kogo: dofinansowanie będzie udzielane mikro, małe i średnie przedsiębiorstwom z siedzibą lub oddziałem na terenie województwa lubelskiego, odnotowane w rejestrze najpóźniej w dniu ogłoszenia naboru (tj. 04.09.2023), które wpisują się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego.

Cel dofinansowania i typy projektów: celem działania jest zwiększenie zaawansowania cyfrowego MŚP, w tym rozwój Przemysłu 4.0 oraz modeli biznesowych wykorzystujących rozwiązania cyfrowe, opartych na gromadzeniu, analizie, wymianie i przetwarzaniu danych.

Maksymalne dofinansowanie: do 70% kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

Budżet programu: 22 056 500 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).

Na co: Dofinasowanie będzie można przeznaczyć na cyfryzację MŚP (w tym handel elektroniczny, ebiznes i sieciowe procesy biznesowe, ośrodki innowacji cyfrowych, żywe laboratoria, przedsiębiorcy internetowi i przedsiębiorstwa ICT typu start-up, usługi B2B), w szczególności na rozwiązania cyfrowe wdrażane w ramach projektu, które przyczyniają się do zwiększenia zdolności produkcyjnej/usługowej istniejącego zakładu lub związane są z zasadniczą zmianą procesu produkcji/usługowego.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od 04.09.2023 r. do 30.11.2023 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem WOD2021.

Koszty kwalifikowalne podlegające dofinansowaniu obejmują m. in.:

  • koszty usług związanych z dostosowaniem nabywanych rozwiązań/technologii cyfrowych (wartości niematerialnych i prawnych) do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie integracji ww. rozwiązań/technologii z procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, w tym koszty wdrożenia ww. rozwiązań/technologii;
  • wartości niematerialne i prawne, w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how;
  • środki trwałe stanowiące element uzupełniający projektu, niezbędny do przeprowadzenia transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie, z zastrzeżeniem, że wnioskodawca nie posiada zasobów, które mogłyby zostać skutecznie wykorzystanie do realizacji zakresu projektu, opisanego we wniosku o dofinansowanie, przy czym łączna wartość zakupionych w ramach projektu środków trwałych, ujętych w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 10% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych;
  • koszty usług związanych z dostosowaniem nabywanych rozwiązań/technologii cyfrowych (wartości niematerialnych i prawnych) do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie integracji ww. rozwiązań/technologii z procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, w tym koszty wdrożenia ww. rozwiązań/technologii, przy czym nabycie tych usług jest obligatoryjnym elementem projektu i musi dotyczyć wartości niematerialnych i prawnych planowanych do nabycia w ramach projektu;
  • koszty usług szkoleniowych, świadczonych przez ekspertów zewnętrznych, w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych personelu wnioskodawcy, przy czym usługi te mogą być świadczone wyłącznie na rzecz osób wchodzących w skład personelu wnioskodawcy.
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu „Cyfryzacja lubelskich MŚP”.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu „Cyfryzacja lubelskich MŚP”?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania i wypełnienia ankiety prekwalifikacyjnej – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni.

Prowadzę przedsiębiorstwo w województwie łódzkim - czy mogę uzyskać dotację z tego programu?

Jeśli prowadzisz działalność w województwie łódzkim i to tam jest zarejestrowana Twoja firma, niestety nie będziesz mógł pozyskać dofinansowania z tego działania.

Aby uzyskać dofinansowanie, przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane w województwie lubelskim.

Czy w ramach tej dotacji będę mógł pozyskać dofinansowanie do inwestycji polegającej na rozwoju sieci szerokopasmowych?

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu Wsparcie w ramach Działania nie może być także udzielone w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych i musi być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

W związku z tym niemożliwe będzie niestety dofinansowanie inwestycji polegającej na wskazanym działaniu.

Czy w ramach dotacji mogę zakupić gotowe oprogramowanie biurowe i księgowe?

Niestety nie, W ramach projektów ze wsparcia wykluczone są również wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne wykorzystujące powszechnie znane i dostępne technologie.

Dofinansowaniu podlegają rozwiązania „szyte na miarę”, co nie wyklucza wsparcia projektów w zakresie rozszerzenia/udoskonalenia istniejących w przedsiębiorstwie rozwiązań/technologii cyfrowych poprzez zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz ich dostosowanie do specyfiki przedsiębiorstwa.

Gdzie mogę złożyć wniosek o dotację?

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w systemie Wnioskowanie o Dotacje (WOD2021).

Kiedy poznamy wyniki naboru?

Według zapowiedzi wyniki naboru będą znane w II kwartale 2024 r.

Zgodnie z zapisami regulaminu:

  • ocena formalna przeprowadzana jest w terminie nie dłuższym niż 45 dni roboczych od dnia jej rozpoczęcia, tj. od pierwszego posiedzenia KOP w ramach oceny formalnej, które odbywa się w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych po zakończeniu naboru, oraz
  • ocena merytoryczna przeprowadzana jest w terminie nie dłuższym niż 90 dni roboczych od dnia jej rozpoczęcia, tj. od pierwszego posiedzenia KOP w ramach oceny merytorycznej, które odbywa się w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych po zakończeniu oceny formalnej.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Cyfryzacja lubelskich MŚP".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Cyfryzacja lubelskich MŚP'.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone