fbpx
 

Dotacje dla firm w Polsce Wschodniej – szansa na rozwój

7 listopada 2023by Joanna Pohl
Polska Wschodnia to region, który od kilku lat jest objęty wsparciem ze środków unijnych. W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2021-2027 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na szereg działań związanych z rozwojem biznesu.
Cele programu

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2021-2027 to specjalny program, który ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i infrastrukturalnego Polski Wschodniej. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w tej części kraju. Program realizuje to poprzez następujące cele szczegółowe:

 • Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.
 • Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej.
 • Adaptacja miast do zmian klimatu.
 • Zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej.
 • Ochrona bioróżnorodności.
 • Rozwój zrównoważonej turystyki.

Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw

Celem tego obszaru jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw w Polsce Wschodniej, w tym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W ramach tego celu finansowane są projekty z zakresu:

 • Wdrożenia innowacji,
 • Rozwoju przedsiębiorczości,
 • Udziału w targach i misjach gospodarczych.

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej

Celem tego obszaru jest wspieranie rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej w Polsce Wschodniej. W ramach tego celu finansowane są projekty z zakresu:

 • Rozwoju transportu publicznego,
 • Dofinansowania zakupu pojazdów zeroemisyjnych,
 • Modernizacji infrastruktury transportowej.

Adaptacja miast do zmian klimatu

Celem tego obszaru jest wspieranie adaptacji miast w Polsce Wschodniej do zmian klimatu. W ramach tego celu finansowane są projekty z zakresu:

 • Ochrony przed powodziami i podtopieniami,
 • Gospodarki wodnej,
 • Ochrony przed suszą.

Zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej

Celem tego obszaru jest zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej. W ramach tego celu finansowane są projekty z zakresu:

 • Modernizacji infrastruktury drogowej,
 • Modernizacji infrastruktury kolejowej,
 • Rozwoju transportu intermodalnego.

Ochrona bioróżnorodności

Celem tego obszaru jest ochrona bioróżnorodności w Polsce Wschodniej. W ramach tego celu finansowane są projekty z zakresu:

 • Ochrony przyrody,
 • Ochrony zasobów wodnych,
 • Ochrony gleb.

Rozwój zrównoważonej turystyki

Celem tego obszaru jest rozwój zrównoważonej turystyki w Polsce Wschodniej. W ramach tego celu finansowane są projekty z zakresu:

 • Rozwoju infrastruktury turystycznej,
 • Promocji turystyki,
 • Organizacji wydarzeń turystycznych.
Na co udzielane są dotacje w Polsce Wschodniej?

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2021-2027 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie m. in. na:

 • Innowacje – wsparcie na wdrożenie nowych produktów, usług, procesów lub technologii.
 • Zieloną transformację – wsparcie na inwestycje proekologiczne, takie jak wymiana źródeł energii czy modernizacja systemów oczyszczania ścieków.
 • Turystykę – wsparcie na rozwój infrastruktury turystycznej, promocję regionu lub organizację wydarzeń turystycznych.

W ramach tych obszarów dostępne są liczne konkursy i programy, które oferują dofinansowanie na różnego rodzaju projekty. Przykładowe obszary, na które udzielane są dotacje w Polsce Wschodniej to:

 • Wdrożenie nowych produktów lub usług – dofinansowanie może zostać przyznane na stworzenie prototypu nowego produktu lub usługi, badanie rynku, czy badania i rozwój.
 • Zwiększenie konkurencyjności – dofinansowanie może zostać przyznane na zakup nowych maszyn i urządzeń, modernizację procesów produkcyjnych, czy udział w targach i konferencjach.
 • Eksport – dofinansowanie może zostać przyznane na przygotowanie dokumentacji eksportowej, udział w targach i misjach gospodarczych, czy usługi doradcze w zakresie eksportu.
 • Zwiększenie zatrudnienia – dofinansowanie może zostać przyznane na szkolenia pracowników, tworzenie nowych miejsc pracy, czy podnoszenie kwalifikacji pracowników.
Przykłady dofinansowanych projektów

Poniżej przedstawiamy przykłady dofinansowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2021-2027:

 • Firma z branży IT otrzymała dofinansowanie na wdrożenie nowego systemu informatycznego, który pozwolił jej na zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów.
 • Firma z branży spożywczej otrzymała dofinansowanie na zakup nowych maszyn i urządzeń, które pozwoliły jej na zwiększenie produkcji i poprawę jakości produktów.
 • Firma z branży turystyki otrzymała dofinansowanie na budowę nowego obiektu noclegowego, który pozwolił jej na zwiększenie liczby gości.
Jakie są warunki otrzymania dofinansowania?

Aby ubiegać się o dofinansowanie z POPW 2021-2027, należy spełnić następujące warunki:

 • Firma musi być zarejestrowana w Polsce Wschodniej.
 • Firma musi być mikro, małą lub średnią przedsiębiorstwem (MŚP).
 • Projekt musi być zgodny z celami Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2021-2027.
Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) lub Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu BIP.

Budżet Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2021-2027

Budżet Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2021-2027 wynosi 12 mld 428 mln zł.

Jakie są korzyści z otrzymania dofinansowania?

Otrzymanie dofinansowania może przynieść firmie szereg korzyści, w tym:

 • Zwiększenie konkurencyjności firmy.
 • Rozwój nowych produktów lub usług.
 • Zwiększenie zatrudnienia.
 • Udział w targach lub misjach gospodarczych.
Podsumowanie

Dotacje dla firm w Polsce Wschodniej to doskonała okazja do rozwoju biznesu. Oferują one przedsiębiorcom wsparcie finansowe, które może być wykorzystane na realizację wielu różnych działań. Warto więc zapoznać się z ofertami dofinansowania i rozważyć możliwość ich wykorzystania.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/dotacje-dla-firm-z-polski-wschodniej/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone