fbpx
 

Czym jest ulga IP Box i jakie są zasady jej przyznawania? - Doradcy365

Od kilku lat przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowej ulgi podatkowej, jaką jest IP Box – inaczej zwany Innovation Box. Ma ona na celu wspieranie rozwoju innowacji w firmach, między innymi tych, które świadczą usługi np. w zakresie IT, ale nie tylko. Czym dokładniej jest wspomniana ulga i w jaki sposób można ją otrzymać?

Ulga IP Box – czym jest i kto może z i niej skorzystać?

Od 2019 roku ulga IP Box (czy inaczej Innovation Box) daje możliwość zastosowania niższej stawki podatkowej dla przedsiębiorstw, które zajmują się działalnością skupioną na innowacji. Mogą uzyskać ją podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. Czyli ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, komandytową, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną, komandytowo-akcyjną czy niektóre spółki jawne. Przysługuje ona przedsiębiorcom, którzy osiągają dochody z prawa własności intelektualnej. Wówczas mogą skorzystać z preferencyjnej stawki podatku, która wynosi 5%.

Właściwym celem powyższej ulgi jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w naszym kraju działań badawczo-rozwojowych, które mają się przełożyć na rozwój gospodarczy. Warto więc dokładnie sprawdzić, kiedy jej uzyskanie jest możliwe, aby opodatkowanie było mniejsze.

Kiedy stosowana jest preferencyjna ulga podatkowa?

Chcąc skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej, należy kwalifikować się do w ramach dochodu do praw własności intelektualnej. Prawa te mają być wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności. Może to być m.in. prawo do wynalazku, prawo ochronne na wzór użytkowy, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu, prawo do programu komputerowego, czy dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin.

Dobrze jest zapoznać się dokładnie z całą listą praw, aby mieć pewność, jaki jest dokładny ich zakres, a także które są uznawane za kwalifikowane.

Wysokość dochodu i stawki podatku przy zastosowaniu ulgi IP Box

Znając już kwalifikowany dochód w ramach praw własności intelektualnej, można starać się o ulgę. Podatek będzie wynosił wówczas 5% podstawy opodatkowania – jest to suma kwalifikowanych dochodów, które zostały osiągnięte w danym roku podatkowym.

Do tego dochodu zaliczany jest osiągnięty w roku podatkowym dochód lub strata z tytułu opłat umowy licencyjnej, sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, odszkodowania za naruszenie tych praw (jeśli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, sądowym lub arbitrażu) oraz z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, które uwzględnione jest w cenie sprzedaży usługi lub produktu. Stąd też ostateczną wysokość dochodu można ustalić na podstawie odpowiedniego wzoru, który znajduje się w znowelizowanej ustawie.

Przez jaki czas stosowana jest ulga?

Z powyższej ulgi IP Box można skorzystać przez cały okres, kiedy obowiązuje ochrona prawna kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Jeśli chodzi o aktywa, które podlegają procedurom zgłoszenia lub rejestracji, można korzystać z niej dopiero od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku do rejestracji.

Wsparcie w ramach uzyskania ulgi IP Box

Istnieją także pewne odstępstwa w liczeniu dochodu kwalifikowanego czy procedury, które mogą być dość skomplikowane. Dlatego specjaliści z Doradcy365 chętnie udzielają doradztwa w zakresie uzyskania tego rodzaju ulgi. Jeśli potrzebujesz wsparcia dla swojej działalności, która zajmuje się komercjalizacją wytworzonych lub rozwiniętych praw własności intelektualnych, możesz skorzystać z naszych usług doradczych.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.