fbpx
 

ZROBIMY TO ZA CIEBIECONTROLLING
oferujemy kompleksową pomoc od A do Z

Controlling - co to takiego?

Controlling jest procesem strategicznego zarządzania firmą i obejmuje całą jej strukturę. Na Controlling składa się nie tylko sama kontrola, ale także kierowanie, organizowanie czy planowanie. W swojej istocie controlling jest inaczej systemem metod i narządu, których użycie wspiera procesy gospodarcze.

Controlling jest bardzo ważny dla polskich przedsiębiorców, którym często z przyczyn obiektywnych brakuje doświadczenia, porady czy też wsparcia w sprawach finansowych. Controlling może pełnić kilka funkcji, o których mowa poniżej.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Funkcje Controllingu

Controlling, jako usługa może pełnić następujące funkcje:

 • narzędzia służącego edukacji i podnoszeniu wiedzy finansowej klienta;
 • narzędzia marketingu relacyjne zapewniającego atrakcyjny przekaz pożądanej przez klienta informacji lub wiedzy;
 • zasobu informacji finansowej o kliencie gromadzonej w układzie czasowym lub systematycznym;
 • konteksty czy usług księgowych zapewniających wzrost ich atrakcyjności.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/02/medium-shot-women-chatting-work-min-scaled.jpg

Mówimy prostym językiem
o skomplikowanych sprawach

Czy każdemu przedsiębiorcy potrzebny jest Controlling?

Zdaniem większości ekspertów, odpowiednie wdrożenie Controllingu jest kluczem do sukcesu i rozwoju firmy. Skorzystanie z opieki profesjonalistów w tym zakresie pomoże efektywnie prowadzić przedsiębiorstwo, dlatego każdy przedsiębiorca powinien skorzystać z tej usługi dla dobra firmy.

Prosty zakup

ROZWIJAMY SIĘ Z NASZYMI KLIENTAMI

Dlaczego akurat MY?

D O Ś W I A D C Z E N I E

od 20 lat z sukcesami pomagamy ludziom zdobyć ich upragnione dotacje i dofinansowania

T E R M I N O W O Ś Ć

Działamy szybko i sprawnie, doskonale wiemy jak cenny jest czas

S K U T E C Z N O Ś Ć

Osiągamy zamierzone efekty, bo sukces klienta jest i naszym sukcesem

I N D Y W I D U A L N O Ś Ć

Nasze usługi są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta

CONTROLLING - Rodzaje pakietów

PAKIET STANDARD

W ramach pakietu STANDARD:

 • dokonamy analizy aktualnego stanu Spółki na podstawie RZiS oraz Bilansu;
 • ocenimy poziom analityki na kontach zespołu 5 (koszty szczegółowe), 4 (koszty ogólne), 7 (przychody);
 • przygotujemy podstawowe analizy kosztów i przychodów wg potrzeb Klienta.;
 • oferujemy zaangażowanie specjalistów w wymiarze minimum 20 h miesięcznie w zależności od potrzeb;
 • dokonamy co miesięcznej analizy;
 • przygotujemy raport z komentarzem

Powyższe opracujemy na podstawie wypełnionej uprzednio ankiety, przesłanych RZiS, Bilansu, zestawienia obrotów i sald oraz planu kont.

Po przesłaniu odpowiedniej ankiety wraz z danymi bilansowymi i zestawieniem obrotów oraz sald, nasi specjaliści ds. controllingu rozpoczną analizę. Po wstępnym przeprowadzeniu analizy danych eksperci zaproponują narzędzia analityczne oraz przedstawią rekomendowane sposoby prezentacji danych.

Przy pierwszym raporcie zapewniamy e-szkolenie, dzięki któremu dowiesz się jak czytać i interpretować raporty controllingowi dla Twojej firmy.

Minimalny okres controllingu wynosi 6 miesięcy.

Przebieg współpracy

Po przesłaniu odpowiedniej ankiety wraz z danymi bilansowymi i zestawieniem obrotów oraz sald, nasi specjaliści ds. controllingu rozpoczną analizę. Po wstępnym przeprowadzeniu analizy danych eksperci zaproponują narzędzia analityczne oraz przedstawią rekomendowane sposoby prezentacji danych.

Przy pierwszym raporcie zapewniamy e-szkolenie, dzięki któremu dowiesz się jak czytać i interpretować raporty controllingowi dla Twojej firmy.

Minimalny okres controllingu wynosi 6 miesięcy.

Ile to potrwa?

ZAPEWNIAMY KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI!

Okres realizacji wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od  otrzymania uzgodnionych danych od Klienta- raporty okresowe w zależności od potrzeb klienta (miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne).

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Decydując się na współpracę z marką Doradcy365 zyskasz:

PRZYPISANIE KOSZTÓW DO MIEJSC ICH POWSTAWANIA

Koszty są przypisane do miejsca, które je generuje więc jasno wiadomo, kto o nich decyduje i za nie odpowiada

PRZEJRZYSTY PODZIAŁ KOSZTÓW DO DZIAŁÓW FIRMY

Koszty firmy podzielone na działy dają jasny brąz pracy menadżera i osiąganych przez niego wyników

CZYTELNY POMIAR ODCHYLEŃ DO ZAŁOŻEŃ

Porównując realizację wydatków do planu kosztów mamy natychmiastową wiedzę o odchyleniach od założeń

Na życzenie klienta wykonujemy także kalkulacje na potrzeby księgowości: wyliczenia rezerw i odpisów aktualizacyjnych.

*Ceny pakietów są zróżnicowane i zależne od preferencji klienta. Celem zakupienia pakietu prosimy o kontakt bezpośrednio na: biuro@doradcy365.pl

Skorzystaj z naszych usług już dziś. Wspieramy naszych klientów w procesach decyzyjnych i dostarczamy kompleksową usługę kontrolingu oraz analiz zarządczych realizowaną przez nasz zespół doświadczonych controllerów. Wdrażamy modele i systemy controllingowe, cyklicznie sporządzamy analizy i raporty, wspieramy procesy budżetowania i kontroli wykonania budżetów. Każdorazowo usługa outsourcingu w zakresie controllingu dostosowywana jest do specyfiki i wymagań naszego klienta, w taki sposób, aby na bieżąco dostarczać najbardziej użytecznych informacji.

Korzyści wprowadzenia controllingu w Twojej Firmie

 1. Pełna informacja zarządcza i spójne informacje na temat działalności operacyjnej spółki, możliwość szybkiego podejmowania właściwych decyzji;
 2. Czytelna forma raportowania w różnych wymiarach (analiza kosztów, przychodów, analiza współpracy z kontrahentem), zrozumienie istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa;
 3. Raport – dokładny materiał analityczny wraz z interpretacją odchyleń i wyników, komentarz pomaga zrozumieć bieżącą sytuację, a w razie potrzeby pozostaje, do dyspozycji bezpośrednia konsultacja z analitykiem;
 4. Sprawne planowanie i prognozowanie wyników finansowych;
 5. Comiesięczna kontrola realizacji budżetu (% realizacji, estymacje oraz odchylenia w budżecie), możliwość szybkiego podejmowania działań w celu minimalizacji odchyleń od budżetu;
 6. Przygotowywanie zestawień i analiz wg sprecyzowanych wymogów (cyklicznie oraz ad hoc) w razie potrzeby w każdej kwestii oferujemy możliwość konsultacji
 7. Wsparcie w badaniach rocznych (badanie biegłego) zapewnienie kompetentnego partnera dla biegłego w razie potrzeby wyjaśnienia skomplikowanych kwestii

Skorzystaj z naszych usług już dziś. Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

PAKIET Premium

W ramach pakiet PREMIUM:

 • dokonamy analizy aktualnego stanu Spółki na podstawie RZiS oraz Bilansu;
 • ocenimy poziom analityki na kontach przychodowych i dochodowych;
 • przygotujemy podstawowe analizy kosztów i przychodów wg potrzeb Klienta;
 • przygotujemy roczny budżet, forecast, plan wieloletni oraz kontrolę ich realizacji, a także analizę odchyleń;
 • przeprowadzimy analizę rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, klientów itp;
 • zapewnimy poprawność i spójność prezentowanych danych finansowych;
 • zapewniamy wsparcie przy wdrażaniu procedur kontroli zarządczej;
 • wesprzemy w zakresie optymalizacji prowadzonych projektów;
 • zapewnimy rozwój narzędzi controllingowych;
 • zapewniamy bieżącą współpracę z zespołem księgowych oraz innymi działami w zakresie pozyskiwania danych biznesowych, ich analizy oraz kontroli;
 • gwarantujemy uczestnictwo w zamknięciu okresów sprawozdawczych;
 • oferujemy tworzenie cyklicznej informacji zarządczej (np. miesięczne raportowanie wyników finansowych)

Przeprowadzenie controllingu przeprowadzone jest obszernym audytem, z uwagi na konieczność rozpoznania bieżącej sytuacji finansowej oraz używanych narzędzi analitycznych lub ich braku.

Przebieg współpracy

Na podstawie otrzymanej od klienta ankiety wstępnej oraz danych bilansowych i zestawienia obrotów i sald specjaliści ds. controllingu przeanalizują dane i zaproponują narzędzia analityczne oraz przedstawią rekomendowane sposoby prezentacji danych.

Następny krok polega na przeprowadzeniu audytu pod kątem controllingu, systemów informatycznych, planu kont, systemów eksportu danych, rodzajów prowadzonych działalności, liczby oddziałów i ich specyfiki.

Później opracowywane są regularne raporty i przesyłane wraz z komentarzem bezpośrednio do klienta w zdefiniowanych okresach.

Przy pierwszym raporcie zapewniamy e-szkolenie, instruujące jak czytać i interpretować raporty controllingowe dla Twojej firmy.

Przy każdym raporcie na życzenie klienta zapewniamy wideo spotkanie, na którym zostaną omówione wnioski i rekomendacje wynikające z raportu.

Minimalny okres controllingu wynosi 6 miesięcy.

Ile to potrwa?

Okres realizacji wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od  otrzymania uzgodnionych danych od Klienta- raporty okresowe w zależności od potrzeb klienta (miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne).

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Decydując się na współpracę z marką Doradcy365 zyskasz:

PRZYPISANIE KOSZTÓW DO MIEJSC ICH POWSTAWANIA

Koszty są przypisane do miejsca, które je generuje więc jasno wiadomo, kto o nich decyduje i za nie odpowiada

PRZEJRZYSTY PODZIAŁ KOSZTÓW DO DZIAŁÓW FIRMY

Koszty firmy podzielone na działy dają jasny brąz pracy menadżera i osiąganych przez niego wyników

CZYTELNY POMIAR ODCHYLEŃ DO ZAŁOŻEŃ

Porównując realizację wydatków do planu kosztów mamy natychmiastową wiedzę o odchyleniach od założeń

Na życzenie klienta wykonujemy także kalkulacje na potrzeby księgowości: wyliczenia rezerw i odpisów aktualizacyjnych.

*Ceny pakietów są zróżnicowane i zależne od preferencji klienta. Celem zakupienia pakietu prosimy o kontakt bezpośrednio na: biuro@doradcy365.pl

Skorzystaj z naszych usług już dziś. Wspieramy naszych klientów w procesach decyzyjnych i dostarczamy kompleksową usługę kontrolingu oraz analiz zarządczych realizowaną przez nasz zespół doświadczonych controllerów. Wdrażamy modele i systemy controllingowe, cyklicznie sporządzamy analizy i raporty, wspieramy procesy budżetowania i kontroli wykonania budżetów. Każdorazowo usługa outsourcingu w zakresie controllingu dostosowywana jest do specyfiki i wymagań naszego klienta, w taki sposób, aby na bieżąco dostarczać najbardziej użytecznych informacji.

Korzyści wprowadzenia controllingu w Twojej Firmie

 1. Pełna informacja zarządcza i spójne informacje na temat działalności operacyjnej spółki, możliwość szybkiego podejmowania właściwych decyzji;
 2. Czytelna forma raportowania w różnych wymiarach (analiza kosztów, przychodów, analiza współpracy z kontrahentem), zrozumienie istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa;
 3. Raport – dokładny materiał analityczny wraz z interpretacją odchyleń i wyników, komentarz pomaga zrozumieć bieżącą sytuację, a w razie potrzeby pozostaje, do dyspozycji bezpośrednia konsultacja z analitykiem;
 4. Sprawne planowanie i prognozowanie wyników finansowych;
 5. Comiesięczna kontrola realizacji budżetu (% realizacji, estymacje oraz odchylenia w budżecie), możliwość szybkiego podejmowania działań w celu minimalizacji odchyleń od budżetu;
 6. Przygotowywanie zestawień i analiz wg sprecyzowanych wymogów (cyklicznie oraz ad hoc) w razie potrzeby w każdej kwestii oferujemy możliwość konsultacji
 7. Wsparcie w badaniach rocznych (badanie biegłego) zapewnienie kompetentnego partnera dla biegłego w razie potrzeby wyjaśnienia skomplikowanych kwestii

Skorzystaj z naszych usług już dziś. Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

PAKIET INDYWIDUALNY

Zapewnimy Twojej firmie kompleksowe wsparcie w zakresie controllingu a całość naszych usług zostanie indywidualnie skomponowana wedle Twoich życzeń.

Przykładowe usługi:

 • dokonamy analizy aktualnego stanu Spółki na podstawie RZiS oraz Bilansu;
 • ocenimy poziom analityki na kontach przychodowych i dochodowych;
 • przygotujemy podstawowe analizy kosztów i przychodów wg potrzeb Klienta;
 • przygotujemy roczny budżet, forecast, plan wieloletni oraz kontrolę ich realizacji, a także analizę odchyleń;
 • przeprowadzimy analizę rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, klientów itp;
 • zapewnimy poprawność i spójność prezentowanych danych finansowych;
 • zapewniamy wsparcie przy wdrażaniu procedur kontroli zarządczej;
 • wesprzemy w zakresie optymalizacji prowadzonych projektów;
 • zapewnimy rozwój narzędzi controllingowych;
 • zapewniamy bieżącą współpracę z zespołem księgowych oraz innymi działami w zakresie pozyskiwania danych biznesowych, ich analizy oraz kontroli;
 • gwarantujemy uczestnictwo w zamknięciu okresów sprawozdawczych;
 • oferujemy tworzenie cyklicznej informacji zarządczej (np. miesięczne raportowanie wyników finansowych)
 • Częstsze raporty (nawet co tygodniowe);
 • Konsultacje w większej częstotliwości wg potrzeb klienta.

Skomponuj swój indywidualny pakiet z usług wyżej wymienionych + dodaj własne propozycje, ot tak, powiedz czego potrzebujesz, a my skomponujemy dla Ciebie idealny pakiet usług.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Decydując się na współpracę z marką Doradcy365 zyskasz:

PRZYPISANIE KOSZTÓW DO MIEJSC ICH POWSTAWANIA

Koszty są przypisane do miejsca, które je generuje więc jasno wiadomo, kto o nich decyduje i za nie odpowiada

PRZEJRZYSTY PODZIAŁ KOSZTÓW DO DZIAŁÓW FIRMY

Koszty firmy podzielone na działy dają jasny brąz pracy menadżera i osiąganych przez niego wyników

CZYTELNY POMIAR ODCHYLEŃ DO ZAŁOŻEŃ

Porównując realizację wydatków do planu kosztów mamy natychmiastową wiedzę o odchyleniach od założeń

Na życzenie klienta wykonujemy także kalkulacje na potrzeby księgowości: wyliczenia rezerw i odpisów aktualizacyjnych.

*Ceny pakietów są zróżnicowane i zależne od preferencji klienta. Celem zakupienia pakietu prosimy o kontakt bezpośrednio na: biuro@doradcy365.pl

Skorzystaj z naszych usług już dziś. Wspieramy naszych klientów w procesach decyzyjnych i dostarczamy kompleksową usługę kontrolingu oraz analiz zarządczych realizowaną przez nasz zespół doświadczonych controllerów. Wdrażamy modele i systemy controllingowe, cyklicznie sporządzamy analizy i raporty, wspieramy procesy budżetowania i kontroli wykonania budżetów. Każdorazowo usługa outsourcingu w zakresie controllingu dostosowywana jest do specyfiki i wymagań naszego klienta, w taki sposób, aby na bieżąco dostarczać najbardziej użytecznych informacji.

Korzyści wprowadzenia controllingu w Twojej Firmie

 1. Pełna informacja zarządcza i spójne informacje na temat działalności operacyjnej spółki, możliwość szybkiego podejmowania właściwych decyzji;
 2. Czytelna forma raportowania w różnych wymiarach (analiza kosztów, przychodów, analiza współpracy z kontrahentem), zrozumienie istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa;
 3. Raport – dokładny materiał analityczny wraz z interpretacją odchyleń i wyników, komentarz pomaga zrozumieć bieżącą sytuację, a w razie potrzeby pozostaje, do dyspozycji bezpośrednia konsultacja z analitykiem;
 4. Sprawne planowanie i prognozowanie wyników finansowych;
 5. Comiesięczna kontrola realizacji budżetu (% realizacji, estymacje oraz odchylenia w budżecie), możliwość szybkiego podejmowania działań w celu minimalizacji odchyleń od budżetu;
 6. Przygotowywanie zestawień i analiz wg sprecyzowanych wymogów (cyklicznie oraz ad hoc) w razie potrzeby w każdej kwestii oferujemy możliwość konsultacji
 7. Wsparcie w badaniach rocznych (badanie biegłego) zapewnienie kompetentnego partnera dla biegłego w razie potrzeby wyjaśnienia skomplikowanych kwestii

Skorzystaj z naszych usług już dziś. Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
Q&A by Doradcy365

w skrócie o Controllingu

Pomożemy wdrożyć Controlling w Twojej firmie
Jakie są korzyści płynące z wdrożenia Controllingu?
 • orientacja na rynek
 • orientacja na klienta
 • nadzór nad sprawnością realizacji zadań
 • eliminacja najsłabszych, nie przynoszących rezultatów obszarów funkcjonowania firmy
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/02/contr1.png
W jakich obszarach działa Controlling?

Controlling, to przede wszystkim planowanie. Usługa ta pomaga efektywnie dążyć do założonych celów, na podstawie aktualnego stanu firmy, biorąc pod uwagę takie czynniki jak: wydajność produkcji, przychody i rozchody firmy, aktywa oraz liczbę zatrudnionych pracowników. Kolejny obszar do nadzorowanie. Jest to jeden z ważniejszych procesów controllingu, którego celem jest wyszukiwanie i eliminacja tych elementów firmy, które przyczyniają się do jej osłabienia. Przez sterowanie natomiast, które jest kolejnym obszarem działania controllingu rozumie się zarządzanie firmą w sposób, który przyniesie największe zyski. Kontrola jest ostatni obszarem działania controllingu, która polega na przygotowaniu zestawie i wyciągana wniosków, które będą podstawą dalszych decyzji.

Controlling pomoże Ci sukcesywnie prowadzić w firmie w dobie wciąż rosnącej konkurencji .

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego przedsiębiorstwa.

Jakie są zadania controlera w firmie? Jaka jest jego funkcja?

Controllingiem zajmuje się odpowiednio wyspecjalizowany specjalista ds. controllingu. Do jego zadań należy przede wszystkim gromadzenie jak największej ilości informacji, ocena, przetwarzanie i ich zestawienie. Specjalista ds. Controllingu prowadzi przedsiębiorstwo pod względem analitycznym i finansowym, zapewniając jego rozwój i efektywność. Należy jednak pamietać, że controller to jedynie funkcja wspomagająca i nawigująca. Wszyscy pracownicy i całe przedsiębiorstwo musi być zaangażowane. W procesie poprawy rozwoju firmy.

Jak można zaklasyfikować Controlling?

Można podzielić controlling na operacyjny, strategiczny i dziedzinowe. Ponizę tabele obrazujące jasno i dokładnie, czym te rodzaje controllingu są i czym się różnią.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/02/contr2.png
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/02/contr3.png
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/02/contr4.png

Skorzystaj z naszych usług już dziś. Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.  Nie zwlekaj- zadbaj o rozwój, stabilizację, efektywność i bezpieczeństwo swojego przedsiębiorstwa.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone