fbpx
 

Dostępna przestrzeń publiczna- nabór dla samorządów, powiatów, kościołów, organizacji pozarządowych i gabinetów.

Dostępna przestrzeń publiczna- nabór dla gmin, powiatów, kościołów, organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych. Dofinansowanie do 80% kosztów realizacji inwestycji.

Termin naboru 1 maja-1 lipiec 2023 rok do godz. 23:59.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 1 maja 2023 roku zaprasza do ubiegania się o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność przestrzenie publicznej i usług świadczonych przez następujące podmioty:

– jednostki samorządu terytorialnego tzn. gminy, powiaty i województwa

– kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz ich osoby prawne;

– organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– podmioty lecznicze wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz spółki prawa handlowego utworzone z przekształcenia tych podmiotów, w których większość udziałów ma Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, świadczące opiekę ginekologiczną, w tym opiekę prekoncepcyjną (opieka w okresie przed planowaną ciążą), opiekę podczas ciąży oraz po porodzie;

Program realizowany jest w czterech modułach:

 1. Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.
 2. Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
 3. Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz organizacje pozarządowe.
 4. Moduł D: likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w  technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z  niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Moduł ten obejmuje możliwość skorzystania z opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej, z której osoby z niepełnosprawnościami nie mogą korzystać z uwagi na występujące bariery.

W ramach programu można otrzymać do 80% dofinansowania.

Wymagania w zakresie dostępności architektonicznej ujęto w art. 6 ustawy . Chodzi przede wszystkim o:

 • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 • umożliwienie dostępu do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku co najmniej w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy,
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.Ważne informacje o załącznikach do Wniosku:
 • status Wnioskodawcy;
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością;
 • dokument potwierdzający posiadanie wkładu własnego;
 • decyzja o pozwoleniu na budowę (jeśli dotyczy)
 • zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych (jeśli dotyczy);

 

Ważne!

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator wniosków dostępny pod adresem dpp.pfron.org.pl.

Masz pytania dotyczącego tego artykułu? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone