fbpx
 

Inwestycje w oświacie 2023

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało że do 15 czerwca 2023 roku  można składać wnioski w nowej edycji programu „Inwestycje w oświacie”; o dofinansowanie mogą starać się zarówno szkoły samorządowe, jak i nie samorządowe.

Budżet programu w latach 2023-2024 to 95 mln zł .

Wnioskodawca może określić wysokość wnioskowanej kwoty dotacji celowe do 5 mln zł na finansowanie bądź dofinansowanie realizacji inwestycji. Wartość wkładu własnego w wysokości co najmniej 20%   wartości kosztorysowej zabezpieczonego na realizację inwestycji.

DOFINANSOWANIE DLA SAMORZĄDÓW

Samorządy mogą otrzymać dotację na dofinansowanie kosztów realizacji trwających już inwestycji mających na celu rozwój zaplecza infrastrukturalnego służącego realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

Dotacja może być udzielona na koszty związane z:

 • budową obiektu;
 • dostosowaniem obiektu;
 • zakupem wyposażenia.

Uprawnione do udziału w programie są: gminy do 350 tys. mieszkańców i powiaty prowadzące placówki oświatowe, o których mowa w art. 2 Prawa oświatowego czyli m.in. szkoły, przedszkola, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne.

Można złożyć tylko jeden wniosek dotyczący programu oraz rodzaju inwestycji.

W ramach tego naboru mogą również skorzystać z DOFINANSOWANIA PLACÓWKI NIESAMORZĄDOWE prowadzące jednostki systemu oświaty, o których mowa w art. 2 Prawa oświatowego.

Planowane środki na realizację programu w tym segmencie to:
30 mln zł. – w 2023 r.
35 mln zł. – w 2024 r.

Dotacja celowa może być udzielona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z:

 • budową obiektu;
 • dostosowaniem obiektu;
 • zakupem wyposażenia.

Ważne informacje do Wniosku:

 1. zarówno w przypadku placówek samorządowych, jak i niesamorządowych wygenerowany i podpisany wniosek składa się: w postaci papierowej w urzędzie obsługującym ministra; w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej – „ePUAP”, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 2. planowany zakres rzeczowo-finansowy inwestycji zawierający kosztorys
  szczegółowy i ogólny inwestycji oraz deklarowany termin realizacji inwestycji, w tym kolejność i terminy realizowania poszczególnych etapów inwestycji;
 3. informację o działaniach podjętych przez wnioskodawcę w celu realizacji
  inwestycji i informację o dokonanych ustaleniach;
 4. termin trwałości inwestycji nie krótszy niż 5 lat;
 5. wykaz o realizowanych przez wnioskodawcę inwestycjach finansowanych
  lub współfinansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 5 lat
  liczonych od dnia złożenia wniosku;
 6. brak zaległości z tytułu należności budżetowych;
 7. brak zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 8. prawidłowe rozliczenie dotacji celowych z budżetu państwa
  otrzymanych w okresie ostatnich 5 lat liczonych od dnia złożenia wniosku;
 9. zakres inwestycji musi wpisywać się z zakres działalności statutowej wnioskodawcy w zakresie oświaty i wychowania;
 10. coroczne dopełnienie obowiązku składania sprawozdania finansowego do
  Krajowego Rejestru Sądowego lub innych podmiotów,;

Masz pytania dotyczącego tego artykułu? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone