fbpx
 

Inwestycje w oświacie 2023

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało że do 15 czerwca 2023 roku  można składać wnioski w nowej edycji programu „Inwestycje w oświacie”; o dofinansowanie mogą starać się zarówno szkoły samorządowe, jak i nie samorządowe.

Budżet programu w latach 2023-2024 to 95 mln zł .

Wnioskodawca może określić wysokość wnioskowanej kwoty dotacji celowe do 5 mln zł na finansowanie bądź dofinansowanie realizacji inwestycji. Wartość wkładu własnego w wysokości co najmniej 20%   wartości kosztorysowej zabezpieczonego na realizację inwestycji.

DOFINANSOWANIE DLA SAMORZĄDÓW

Samorządy mogą otrzymać dotację na dofinansowanie kosztów realizacji trwających już inwestycji mających na celu rozwój zaplecza infrastrukturalnego służącego realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

Dotacja może być udzielona na koszty związane z:

 • budową obiektu;
 • dostosowaniem obiektu;
 • zakupem wyposażenia.

Uprawnione do udziału w programie są: gminy do 350 tys. mieszkańców i powiaty prowadzące placówki oświatowe, o których mowa w art. 2 Prawa oświatowego czyli m.in. szkoły, przedszkola, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne.

Można złożyć tylko jeden wniosek dotyczący programu oraz rodzaju inwestycji.

W ramach tego naboru mogą również skorzystać z DOFINANSOWANIA PLACÓWKI NIESAMORZĄDOWE prowadzące jednostki systemu oświaty, o których mowa w art. 2 Prawa oświatowego.

Planowane środki na realizację programu w tym segmencie to:
30 mln zł. – w 2023 r.
35 mln zł. – w 2024 r.

Dotacja celowa może być udzielona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z:

 • budową obiektu;
 • dostosowaniem obiektu;
 • zakupem wyposażenia.

Ważne informacje do Wniosku:

 1. zarówno w przypadku placówek samorządowych, jak i niesamorządowych wygenerowany i podpisany wniosek składa się: w postaci papierowej w urzędzie obsługującym ministra; w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej – „ePUAP”, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 2. planowany zakres rzeczowo-finansowy inwestycji zawierający kosztorys
  szczegółowy i ogólny inwestycji oraz deklarowany termin realizacji inwestycji, w tym kolejność i terminy realizowania poszczególnych etapów inwestycji;
 3. informację o działaniach podjętych przez wnioskodawcę w celu realizacji
  inwestycji i informację o dokonanych ustaleniach;
 4. termin trwałości inwestycji nie krótszy niż 5 lat;
 5. wykaz o realizowanych przez wnioskodawcę inwestycjach finansowanych
  lub współfinansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 5 lat
  liczonych od dnia złożenia wniosku;
 6. brak zaległości z tytułu należności budżetowych;
 7. brak zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 8. prawidłowe rozliczenie dotacji celowych z budżetu państwa
  otrzymanych w okresie ostatnich 5 lat liczonych od dnia złożenia wniosku;
 9. zakres inwestycji musi wpisywać się z zakres działalności statutowej wnioskodawcy w zakresie oświaty i wychowania;
 10. coroczne dopełnienie obowiązku składania sprawozdania finansowego do
  Krajowego Rejestru Sądowego lub innych podmiotów,;

Masz pytania dotyczącego tego artykułu? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone