fbpx
 

Dotacje na ochronę zabytków – program MKDiN

Dotacje na ochronę zabytków – program MKDiN

to inicjatywa mająca na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację, rewaloryzację oraz udostępnienie zabytków na cele publiczne. Program finansuje projekty związane z konserwacją i renowacją zabytków nieruchomych i ruchomych, a wnioski mogą składać osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, które są właścicielami lub posiadaczami zabytków wpisanych do rejestru lub posiadają takie zabytki w trwałym zarządzie.

Program zapewnia trzy formy wsparcia: dotację, zaliczkę oraz refundację. Wysokość wsparcia wynosi 50%, a w szczególnych przypadkach może wynieść 100%. Minimalna kwota wsparcia to 25 000 zł, choć w szczególnych przypadkach kwota ta może być niższa. Wkład własny wynosi od 0 do 50%. Czas trwania projektu zależy od realizacji projektu i wynosi zwykle jeden rok.

Program MKDiN – Ochrona zabytków jest dostępny dla osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek organizacyjnych będących właścicielami lub posiadaczami zabytków wpisanych do rejestru lub posiadających takie zabytki w trwałym zarządzie. Państwowe instytucje kultury, publiczne szkoły, uczelnie wyższe, uczelnie artystyczne oraz inne podmioty, o których mowa w art. 72 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań: prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania, prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych), prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków) oraz prac konserwatorskich.

Dokumentem  wymaganym na etapie składania wniosku  jest  skan aktualnego na dzień składania wniosku pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace, będące przedmiotem wniosku.

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski, przy czym w przypadku przeprowadzenia II naboru do limitu wniosków złożonych w programie nie są wliczane wnioski odrzucone w I naborze z uwagi na błędy formalne.
Beneficjent jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępniania obiektu, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi przepisami, przez 28 dni w ciągu roku.
Proces złożenia wniosku odbywa się wyłącznie drogą on-line.
Do poprawnego rozpatrzenia wniosku wystarczy przesłanie go w systemie EBOI wraz z obowiązkowymi załącznikami.
Termin składania wniosków: 31 marca 2023

Masz pytania dotyczącego tego artykułu? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.