fbpx
 

Dotacje na ochronę zabytków – program MKDiN

Dotacje na ochronę zabytków – program MKDiN

to inicjatywa mająca na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację, rewaloryzację oraz udostępnienie zabytków na cele publiczne. Program finansuje projekty związane z konserwacją i renowacją zabytków nieruchomych i ruchomych, a wnioski mogą składać osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, które są właścicielami lub posiadaczami zabytków wpisanych do rejestru lub posiadają takie zabytki w trwałym zarządzie.

Program zapewnia trzy formy wsparcia: dotację, zaliczkę oraz refundację. Wysokość wsparcia wynosi 50%, a w szczególnych przypadkach może wynieść 100%. Minimalna kwota wsparcia to 25 000 zł, choć w szczególnych przypadkach kwota ta może być niższa. Wkład własny wynosi od 0 do 50%. Czas trwania projektu zależy od realizacji projektu i wynosi zwykle jeden rok.

Program MKDiN – Ochrona zabytków jest dostępny dla osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek organizacyjnych będących właścicielami lub posiadaczami zabytków wpisanych do rejestru lub posiadających takie zabytki w trwałym zarządzie. Państwowe instytucje kultury, publiczne szkoły, uczelnie wyższe, uczelnie artystyczne oraz inne podmioty, o których mowa w art. 72 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań: prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania, prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych), prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków) oraz prac konserwatorskich.

Dokumentem  wymaganym na etapie składania wniosku  jest  skan aktualnego na dzień składania wniosku pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace, będące przedmiotem wniosku.

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski, przy czym w przypadku przeprowadzenia II naboru do limitu wniosków złożonych w programie nie są wliczane wnioski odrzucone w I naborze z uwagi na błędy formalne.
Beneficjent jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępniania obiektu, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi przepisami, przez 28 dni w ciągu roku.
Proces złożenia wniosku odbywa się wyłącznie drogą on-line.
Do poprawnego rozpatrzenia wniosku wystarczy przesłanie go w systemie EBOI wraz z obowiązkowymi załącznikami.
Termin składania wniosków: 31 marca 2023

Masz pytania dotyczącego tego artykułu? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.