fbpx
 

2,8 mld euro na wsparcie MŚP w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Doradcy365 

17 lutego 2023by Martyna Skulska
2,8 mld euro na wsparcie MŚP w ramach programu Fundusze  
Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Doradcy365 

Badania i rozwój, nowe rozwiązania, poszerzanie kompetencji – to tylko niektóre cele, które mogą być finansowane z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Wnioski o wsparcie przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz inne agencje.

O programie Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) słów kilka

Program Fundusz Europejski Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) jest następcą dwóch programów Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) i Inteligentny Rozwój (2014-2020). Celem FENG jest zwiększenie potencjału badawczego i innowacyjnego oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii, poprawa konkurencyjności MŚP, rozwój inteligentnych specjalizacji, umiejętności w zakresie transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii. Cele te realizowane są poprzez wspieranie przedsiębiorców, tworzenie środowiska przyjaznego innowacjom oraz ekologizację przedsiębiorstw. Program skierowany jest do indywidualnych innowatorów, start-upów, przedsiębiorstw, dyscyplin naukowych, konsorcjó w przedsiębiorców, konsorcjów instytucji badawczych i przedsiębiorców, organizacji otoczenia biznesu, tj. centrów przedsiębiorczości, o środków innowacji oraz instytucji finansowych. Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji, finansowania, dofinansowania, gwarancji oraz sposobó w łączenia funduszy zwrotnych i dotacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie uczestniczyć w realizacji dwóch z czterech priorytetó w FENG. Agencja będzie prowadziła działania na rzecz wsparcia MŚP i sprzyjającego środowiska innowacyjnego. Całkowity budżet na działania Agencji w ramach programu Europejski Fundusz Nowoczesnej Gospodarki wyniesie około 2,82 mld euro.  

Na czym polega program?  

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i zapewnia wsparcie w szczególności na rozwój mikro i małych przedsiębiorców oraz ich konsorcjów. Jednym z czterech priorytetów programu jest Ścieżka SMART, która w jednym projekcie obejmuje różne etapy funkcjonowania innowacyjnych przedsiębiorstw w modułach: badania i rozwój, wdrażanie nowych rozwiązań, infrastruktura B+R, internacjonalizacja, budowanie potencjału, cyfryzacja i zielona gospodarka. Konkurs na projekty MŚP w ramach SMART wstępnie zaplanowany jest na pierwszy kwartał 2023 roku.  

Model SMART 

Zakres wsparcia w ramach Priorytetu SMART obejmuje siedem następujących modułów, które pozwalają na kompleksową realizację projektu. Przedsiębiorcy składają jeden wniosek o dofinansowanie i wybierają z katalogu moduł, który najlepiej odpowiada potrzebom ich firmy. Z kolei MŚP zobowiązane są do zawarcia we wniosku modułu dotyczącego realizacji działań B+R lub wdrożenia innowacji powstałych w wyniku działań B+R. Pozostałe sekcje są opcjonalne. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie całego procesu badawczego, w tym przemysłowych prac B+R, prototypowania i testowania na użytkownikach końcowych. Każdy moduł może odnosić się do działań, które są ze sobą powiązane i umożliwiają kolejny etap rozwoju przedsiębiorstwa innowacyjnego lub może obejmować szereg niezależnych i niepowiązanych ze sobą poszczególnych przedsięwzięć, które są częścią każdego modułu, ale wynikają z ogólnej strategii rozwoju przedsiębiorstwa.  

  1. Rozwój infrastruktury B+R

Wsparcie finansowe dla inwestycji w infrastrukturę niezbędną dla programów badawczych w celu tworzenia innowacyjnych produktów i usług w celu utworzenia lub rozwoju ośrodków badawczo-rozwojowych.  

  1. Wdrożenie innowacji

Wsparcie finansowe na włączenie wynikó w prac B+R do działalności przedsiębiorstwa w postaci innowacyjnych rozwiązań (nowych lub ulepszonych produktów, usług lub procesów biznesowych).  

  1. Prace badawczo-rozwojowe B+R

Moduł obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw, skupiający się na finansowaniu wszystkich lub niektórych elementó w procesu badawczego, począwszy od badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym tworzenia demonstratorów/prototypów, po testowanie, co powinno skutkować opracowaniem krajowych innowacyjnych rozwiązań, które mogą być wdrożone w biznesie.  

  1. Rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem

Budowanie potencjału pracowników i menedżeró w, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy, kwalifikacji. W szczególności kompetencje w zakresie badań i rozwoju, specjalizacji intelektualnej, transformacji przemysłowej w kierunku gospodarki 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencje w zakresie internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, digitalizacji, polityki klimatycznej, ekoprojektu, gospodarki zamkniętej, gospodarki niskoemisyjnej, kompetencje niezbędne do obsługi infrastruktury badawczej finansowanej w ramach projektu. Projekt ma na celu budowanie potencjału w takich obszarach.

  1. Internacjonalizacja

Internacjonalizacja produktów, czyli promocja za granicą marek firmowych lub produktów należących do przedsiębiorców, wspieranie procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych za granicą, udział w zagranicznych wystawach i targach oraz uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej i ich ochrony w przypadku naruszenia.

  1. „Zazielenianie” przedsiębiorstw

Transformacja przedsiębiorstw, w tym opracowanie nowych modeli biznesowych na rzecz zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej. 

  1. Cyfryzacja przedsiębiorstw

Finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach mających na celu digitalizację operacji produkcyjnych, usług, modeli biznesowych i procesów oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa.  

Jak udzielane będzie wsparcie?  

Dotacja udzielana będzie bezzwrotnie, poza modułem wdrożenia innowacji. Tutaj przedsiębiorca otrzyma dotację tzw. warunkową. Jej zwrot uzależniony będzie od osiąganych przychodów.  

Nabór wniosków oraz kwota dotacji  

Nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu Duże Przedsiębiorstwa – FENG składane są do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

2,8 mld euro z Europejskiego Funduszu Nowoczesnej Gospodarki to ogromny wkład w rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Z tej kwoty około 2,4 mld euro zostanie udostępnione mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w ramach programu SMART Path. Środki te będą wspierać przedsiębiorców w promowaniu innowacyjności i konkurencyjności na rynku polskim i zagranicznym, rozwoju działalności badawczo-rozwojowej, wprowadzaniu nowych i ulepszonych usług, cyfryzacji i zielonej transformacji. Już dziś zachęcamy firmy do skorzystania z nowej oferty Funduszu Europejskiego, która daje unikalne możliwości dynamicznego przyspieszenia rozwoju ich firm; ogłoszenie pierwszego naboru do programu FENG planowane jest na pierwszy kwartał 2023 r. – powiedział Dariusz Budrowski, Dyrektor Generalny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.  

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu 

 

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.