fbpx
 

ZROBIMY TO ZA CIEBIEDotacje dla rolników

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Jeśli jesteś rolnikiem, z pewnością interesuje Cię uzyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój swojego gospodarstwa. Na rynku dostępnych jest wiele programów dotacyjnych, które oferują dofinansowanie na różne cele. Poniżej przedstawiamy kilka programów, które warto rozważyć.

Jesteś rolnikiem i chciałbyś uzyskać dodatkowe środki finansowe na rozwój swojego gospodarstwa? Chcesz zastosować  nowsze rozwiązania zapewniające maksimum skuteczności w zakresie rolnictwa, jak na przykład: modernizacja gospodarstwa, zakup nowoczesnego sprzętu, budowa nowych obiektów gospodarskich, wprowadzenie nowych technologii, wymiana nieefektywnych źródeł energii? A może chciałbyś zakupić ziemię rolną, zakupić nasiona, nawozy, środki ochrony roślin? A to tylko niektóre elementy, które możesz dofinansować środkami z dotacji dla rolników, poprawiając tym samym jakość i wydajność pracy.

Nie chcesz jednak tracić czasu na przedzieranie się przez gąszcz formalności?

Mamy dla Ciebie doskonałą ofertę.

Przeprowadzimy Cię przez cały proces uzyskania dofinansowania w ramach wybranego programu dotacyjnego dla rolników. Poniżej prezentujemy najciekawsze programy, z których warto skorzystać.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Pomożemy Ci w otrzymaniu dotacji

Zadbaj o swój spokój ducha, czas i portfel – powierz wykonanie usługi ekspertom. Dodatkowe środki są na wyciągnięcie ręki, a my pomożemy Ci po nie sięgnąć.

Wspieramy naszych Klientów, pomagając im się rozwijać dzięki dotacjom. Ty możesz się skupić na swojej działalności, podczas gdy my zajmiemy się pozyskaniem środków.

Doradzamy firmom i osobom fizycznym już ponad 20 lat. Na tle konkurencji wyróżnia nas zatem doświadczenie, a naszą domeną jest terminowość, skuteczność, rzetelne doradztwo oraz satysfakcja klientów, o czym świadczą liczne pozytywne opinie.

Sukces klienta jest naszym sukcesem, dlatego współpracując z nami, masz pewność, że dajemy z siebie wszystko aby doprowadzić Twój projekt do końca.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
bt_bb_section_top_section_coverage_image

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Jak zacząć?

— Na czym polega nasza praca? Jak Ci pomożemy?

Na co dzień zajmujemy się obsługą dotacji i wiemy, co jest potrzebne do ich otrzymania. Dlatego w ramach tej usługi kompleksowo przeprowadzimy Cię przez cały proces od zebrania informacji oraz dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosku w wybranym programie aż do prawidłowego rozliczenia dotacji.

Samo złożenie wniosku o dofinansowanie nie wystarczy, trzeba to zrobić dobrze. Dlatego pomożemy Ci krok po kroku w pozyskaniu dotacji.

 • Przygotujemy całość analizy finansowej i będziemy koordynować proces rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji. Uzupełnimy Twój wniosek i będziemy monitorować proces jego oceny.
 • Będziemy z Tobą również na etapie zakupów w ramach projektu, by wesprzeć Cię w wyborze dostawców.
 • Przygotujemy wnioski sprawozdawcze oraz niezbędne dane na etapie ewaluacji projektu po jego zakończeniu.
 • Udzielimy Ci wsparcia merytorycznego i technicznego w ramach realizowanego projektu.

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Zdjecia-do-produktow-w-esklepie-9.jpg
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
DOTACJE DLA ROLNIKÓW
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Jedno z największych źródeł dofinansowania dla rolników
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/tractor-agricultural-machine-cultivating-field-min-scaled.jpg

Czym jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich?

PROW to program finansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Program składa się z kilku osi priorytetowych, w ramach których realizowane są różne projekty i inicjatywy. Osią priorytetową nr 1 jest „Wzrost konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, w ramach której realizowane są projekty związane z rozwojem rolnictwa, leśnictwa i przetwórstwa. Osią priorytetową nr 2 jest „Poprawa środowiska i jakości życia na obszarach wiejskich”, a nr 3 to „Dywersyfikacja gospodarki wiejskiej i zwiększenie zatrudnienia”.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na wiele celów, takich jak: modernizacja gospodarstwa, zakup nowoczesnego sprzętu, budowa nowych obiektów gospodarskich, wprowadzenie nowych technologii, inwestycje w turystykę wiejską, rozwój infrastruktury, poprawa jakości wody i powietrza, wsparcie dla przetwórstwa rolno-spożywczego, ochrona zasobów przyrodniczych, edukacja i szkolenia dla mieszkańców obszarów wiejskich oraz wiele innych.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich fundusze unijne na rozwój rolnictwa są dystrybuowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wspólna polityka rolna na lata 2023–2027

Zreformowana Wspólna Polityka Rolna UE ma, m. in.:

 • zagwarantować bardziej ukierunkowane wsparcie mniejszym gospodarstwom;
  sprawić, że rolnictwo odegra większą rolę w osiąganiu unijnych celów środowiskowych i klimatycznych;
  umożliwić państwom członkowskim większą elastyczność w dostosowywaniu środków do warunków lokalnych.

Nowa WPR obowiązuje w pełni od stycznia 2023 r. i opiera się na rozporządzeniach Komisji Europejskiej.

Dotacja z programu

"Rozwój Małych Gospodarstw"

Wsparcie rozwoju małych gospodarstw, które w wyniku realizacji operacji osiągną wzrost wartości sprzedaży wyprodukowanych lub przetworzonych produktów rolnych

Program „Rozwój małych gospodarstw” to program realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, Interwencja I.10.5, która ma na celu wsparcie rozwoju gospodarstw rolnych o niewielkiej powierzchni. Stanowi kontynuację programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Istotne zmiany w porównaniu do wcześniejszego programu to, m.in. wyższy próg maksymalnej Wartości Ekonomicznej Gospodarstwa stanowiący 25 tys. euro, a także brak minimalnego progu oraz kryterium dochodowego.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

Program skierowany jest do rolników, posiadaczy gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro, którzy prowadzą na terytorium Polski działalność rolniczą, z której uzyskują przychód ze sprzedaży na ustalonym poziomie minimalnym.

Wysokość wsparcia

Program zakłada maksymalną kwotę wnioskowania w wysokości:

 • 120 000 zł – dla gospodarstw rozpoczynających działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw (RHD, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie) oraz gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną; oraz
 • 100 000 zł – dla pozostałych gospodarstw.

Intensywność pomocy wynosić będzie do 85% kosztów operacji, przy czym wymagane będzie 15% wkładu własnego, a premia będzie wypłacana w dwóch ratach: 80% i 20%.

Warunki przyznania dotacji

Istotne jest to, że środki z programu należy wykorzystać w całości na inwestycje w środki trwałe, np.:

 • zakup nowych maszyn i urządzeń;
 • inwestycje budowlane, remonty, modernizacje;
 • wyposażenie budynków lub budowli;
 • wartości niematerialne i prawne.

Inwestycje wymienione powyżej:

 • muszą być przeznaczone na potrzeby prowadzenia wspieranej działalności w gospodarstwie beneficjenta;
 • przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok;
 • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania.

Co ważne, w ramach tego programu nie można zakupić ziemi, zwierząt, plantacji wieloletnich ani środków do produkcji.

Terminy i miejsce składania wniosków

Nabór wniosków w programie „Rozwój małych gospodarstw” trwa do do 27 października 2023 r. 24 listopada 2023 r.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/farmafull.jpg

Kryteria przyznawania pomocy

W celu uzyskania dotacji, należy złożyć wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz uzyskać minimum 3 punkty, co stanowi 25 % maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać w ramach przedmiotowej interwencji.

Dzięki temu do realizacji zostaną wybrane operacje o odpowiedniej jakości, pozwalające zrealizować cel interwencji i zaspokoić związane z nim potrzeby.

Pozytywna decyzja o przyznaniu dotacji skutkuje zawarciem umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zobowiązania beneficjenta

Beneficjent zobowiązany jest w szczególności do:

 1. realizacji założeń biznesplanu;
 2. osiągnięcia w wyniku realizacji biznesplanu wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa/produkcji rolnej co najmniej o 30% (w stosunku do wartości bazowej), przy czym nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy oraz utrzymania osiągniętego poziomu przychodu, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 3. utrzymania zrealizowanej operacji;
 4. prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie (w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres działalności);
 5. prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie oraz działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw (RHD, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie) (w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres działalności);
 6. prowadzenia w gospodarstwie co najmniej ewidencji przychodów i rozchodów do dnia upływu co najmniej 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy.

Wypłata dotacji

Wypłata środków następuje na rachunek bankowy wskazany w Umowie  w dwóch transzach:

 • I transza w wysokości 80% po zawarciu Umowy;
 • II transza w wysokości 20%.
Dotacja z programu

"Ochrona wód przed azotanami"

Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Program „Ochrona wód przed azotanami” to inicjatywa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi z działalności rolniczej. Dotacje w ramach programu są przyznawane na realizację działań mających na celu ograniczenie emisji azotanów z gospodarstw rolnych.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

O dofinansowanie mogą starać się rolnicy, którzy:

 • są posiadaczami gospodarstwa rolnego, położonego na terytorium Polski;
 • prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich; oraz
 • planują inwestycję, której celem jest ochrona wód przed azotanami.

Co ważne, o wsparcie nie mogą ubiegać się:

 • właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk;
 • hodowcy trzody chlewnej, którzy mają więcej niż 2 tys. stanowisk dla świń (o wadze ponad 30 kg) lub 750 stanowisk dla macior.

Wysokość wsparcia

Program zakłada maksymalną kwotę wnioskowania na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo w wysokości 150 000 zł.

Dofinansowanie do poniesionych kosztów wynosi maksymalnie 50% (60% w przypadku młodych rolników).

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/nawozy1full.jpg

Warunki przyznania dotacji

Środki można uzyskać na realizację inwestycji, związanej z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich, która zapewni m.in.:

 • dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”; lub
 • doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikacji nawozów naturalnych płynnych (przy czym pomoc na operację obejmującą taką inwestycję przyznaje się w sytuacji, gdy w gospodarstwie są spełnione wymagania określone w programie działań dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych, albo w przypadku, gdy operacja ta obejmuje również realizację inwestycji, która zapewni dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych wyprodukowanych w gospodarstwie).

Koszty kwalifikowane objęte pomocą to m.in.:

 • budowa, przebudowa lub zakup zbiorników, silosów lub płyt do przechowywania kiszonek;
 • zakup wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej;
 • przebudowa lub budowa:
  • zbiorników na gnojowice,
  • płyt obornikowych;
 • rozbiórka a także utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji.

Terminy i miejsce składania wniosków

Nabór wniosków trwa tylko miesiąc – od 3 marca do 3 kwietnia 2023 roku.

Kryteria przyznawania pomocy

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa. W przypadku złożenia w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego gospodarstwa, ARiMR rozpatruje wyłącznie wniosek, który wpłynął jako pierwszy. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami Agencja nie przyznaje pomocy.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 13 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego.

Dotacja z programu

"Premie dla młodych rolników"

Wsparcie w postaci bezzwrotnej premii dla młodych rolników rozpoczynających swoją działalność rolniczą

„Premie dla młodych rolników” to program skierowany do młodych osób, którzy chcą rozpocząć swoją działalność rolniczą. Celem programu jest zachęcenie młodych ludzi do podejmowania działalności rolniczej oraz poprawa konkurencyjności polskiej wsi. Program oferuje dofinansowanie inwestycji, takich jak: zakup ziemi rolnej, budowa lub modernizacja budynków gospodarczych, zakup maszyn i urządzeń rolniczych, czy zakup zwierząt hodowlanych.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

Program skierowany jest dla osób rozpoczynających działalność rolniczą, którzy:

 • Nie ukończyli 41 roku życia;
 • Nie rozpoczęli działalności rolniczej wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku*;
 • Nie korzystali w latach poprzednich z programów takich jak:
  • „Premia dla młodych rolników”
 • Rozpoczną, najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, prowadzenie, jako kierujący, działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej wojewódzkiej lub krajowej;
 • Przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju działalności rolniczej w swoim gospodarstwie rolnym;
 • Posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. ( Za posiadanie kwalifikacji można otrzymać dodatkowe punkty, jednak ich brak nie jest kryterium wykluczającym ze skorzystania z dotacji. Wnioskodawca może zobowiązać się do ich uzupełnienia w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.)

*Rozpoczęcie działalności rolniczej obejmuje, m.in.:

 • nabycie i zarejestrowanie zwierząt gospodarskich;
 • złożenie wniosku o płatności bezpośrednie;
 • skorzystanie z pomocy finansowej w ramach PROW;
 • prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej;
 • ubezpieczenie w KRUS jako rolnik.

Co ważne, Premia dla Młodego Rolnika 2023 nie przysługuje również, gdy małżonek rolnika:

 • otrzymał premię dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 lub wsparcie na ułatwienie startu młodym rolnikom w ramach PROW 2007-2013 lub SPO 2004-2006;
 • rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia przez młodego rolnika wniosku o przyznanie pomocy

Wysokość wsparcia

W ramach programu można pozyskać bezzwrotną premię w wysokości 200 000 zł.

Warunki przyznania dotacji

Co najmniej 70% przyznanej premii musi być przeznaczone na zakup środków trwałych takich jak:

 • nowe maszyny i urządzenia;
 • grunty rolne;
 • zwierzęta do stada podstawowego;
 • inwestycje budowlane, remonty, modernizacje;

natomiast pozostałe 30% środków można przeznaczyć na środki do produkcji takie jak:

 • paliwo rolnicze;
 • środki ochrony roślin;
 • nawozy mineralne lub organiczne;
 • pasze dla zwierząt;
 • pozostałe środki do produkcji rolnej.

W tegorocznym naborze nie przewiduje się wsparcia dla gospodarstw w zakresie:

 • zwierząt futerkowych z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego;
 • plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne;
 • niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, m.in. hodowla zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/mlody-rolnik1full.jpg

Terminy i miejsce składania wniosków

Nabór wniosków w programie „Premie dla młodych rolników” przewidziany jest na lipiec 2023 i będzie trwał tylko miesiąc.

Kryteria przyznawania pomocy

Pomoc przyznaje się, jeśli Wnioskodawca złoży w terminie wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem dotyczącym rozpoczynania i rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie oraz zobowiąże się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym.

Biznesplan powinien zawierać spójną koncepcję rozpoczynania i rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie w w/w zakresie.

Biznesplan powinien przewidywać inwestycje w środki trwałe związane z rozpoczynaniem i rozwojem działalności rolniczej w gospodarstwie w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, o szacunkowej wartości wynoszącej co najmniej 70% kwoty pomocy.

Wypłata dotacji

Wypłata środków następuje na rachunek bankowy wskazany w Umowie  w dwóch transzach:

 • I transza w wysokości 140 000 zł po zawarciu Umowy;
 • II transza w wysokości 60 000 zł.
Dotacja z programu

"Energia dla wsi"

Wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich

Program „Energia dla wsi” to inicjatywa kierowana do rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcą korzystać z odnawialnych źródeł energii. Program finansowany jest ze środków Funduszu Spójności UE oraz budżetu państwa i jest organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównymi celami programu są:

 • poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na obszarach wiejskich;
 • promowanie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych przez osoby fizyczne i mikroprzedsiębiorstwa;
 • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych na obszarach wiejskich;
 • poprawa jakości powietrza w obszarach wiejskich poprzez ograniczenie spalania paliw kopalnych.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

Program skierowany jest do:

 • rolników:
  • osób fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób prawnych, które w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzą:
   • gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych; lub
   • dział specjalny produkcji rolnej.

W przypadku osoby fizycznej, gdy instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu może być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

 • spółdzielni energetycznych (obecnych lub dopiero powstających) oraz ich członków,

zainteresowanych inwestycją w instalacje odnawialnego źródła energii.

Wysokość wsparcia

Program zakłada maksymalną kwotę dotacji do 20 mln zł. Dodatkowo można ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę w maksymalnej kwocie 25 mln zł.

W przypadku dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych możliwe jest ubieganie się o pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych dochodzi także możliwość starania się o dotację w wysokości nawet do 65% kosztów kwalifikowanych.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/OZE-w-rolnictwie1full.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/biogazfull.jpg

Warunki przyznania dotacji

Środki z programu „Energia dla wsi” można pozyskać na realizację następujących inwestycji:

 1. W przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika:
  • budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji OZE o mocy elektrycznej powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW:
   • instalacji fotowoltaicznych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV);
   • instalacji wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne
    klas I-IV);
  • budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji OZE o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW:
   a) elektrowni wodnych;
   b) instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 3 MW.
 2. W przypadku inwestycji realizowanych przez spółdzielnię energetyczną lub jej członka lub powstającą spółdzielnię energetyczną, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji OZE o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej 10 MW:
  • instalacji fotowoltaicznych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV);
  • instalacji wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne
   klas I-IV);
  • elektrowni wodnych;
  • instalacji wytwarzania energii z biogazu lub biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 30 MW.
 3. Magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji wskazanej powyżej.

Co ważne, inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną.

Terminy i miejsce składania wniosków

Nabór wniosków trwa od 25 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) przy zastosowaniu podpisu o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wnioski, które wpłyną po terminie lub w niewłaściwej formie będą odrzucone.

Kryteria przyznawania pomocy

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Energia dla wsi” są oceniane według określonych kryteriów, które uwzględniają:

 • cel projektu i jego wartość ekologiczną;
 • stopień przygotowania projektu oraz jego wykonalność;
 • efektywność energetyczną projektu oraz wpływ na środowisko;
 • koszty projektu oraz jego opłacalność.

W ramach danego naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie tej samej inwestycji, w ramach tej samej formy dofinansowania. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na tą samą inwestycję, rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek (decyduje kolejność wpływu).

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest Studium Wykonalności wraz z aktywnym modelem finansowym, opracowane wg instrukcji umieszczonej w pomocy kontekstowej Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) oraz zgodnie z „Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności dla inwestycji objętej wnioskiem o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW”.

Dotacja z programu

"Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej"

Zmniejszenie presji działalności rolniczej na środowisko, dzięki wykorzystaniu energii z OZE, właściwe zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych z rolnictwa oraz poprawa efektywności energetycznej

Interwencja I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej to program w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Organizatorem naboru jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Głównymi celami programu są:

 • zmniejszenie wpływu działalności rolniczej na środowisko poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,
 • właściwe zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych z rolnictwa,
 • poprawa efektywności energetycznej.

Inwestycje w instalacje wytwarzające energię będą służyć wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnych beneficjenta w zakresie energii a zdolności produkcyjne tych instalacji nie przekroczą ekwiwalentu łącznego średniego rocznego zużycia energii termicznej i elektrycznej w danym gospodarstwie rolnym.

Maksymalna łączna zainstalowana moc urządzeń do produkcji energii nie może przekroczyć 50 kW.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

Program skierowany jest do rolników zainteresowanych inwestycją w instalacje odnawialnego źródła energii.

Wysokość wsparcia

Program zakłada maksymalną kwotę dotacji w wysokości:

 • 1 500 000 zł w ramach obszaru A i B, przy czym dofinansowanie na inwestycje związane z obszarem B nie może przekroczyć 200 000 zł,
 • 200 000 zł w ramach obszaru C.

Rolnik może skorzystać zarówno z obszaru A lub B, lub C.

Maksymalna kwota pomocy łącznie na obszary A i C nie może przekroczyć 1 700 000 zł, a na obszary B i C 400 000 zł, a intensywność pomocy wynosi do 65% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Warunki przyznania dotacji

Wsparciem z interwencji będą objęte inwestycje materialne lub niematerialne, w szczególności dotyczące budowy lub zakupu:

 • w ramach obszaru A – nowych urządzeń do produkcji energii z biogazu rolniczego (elektryczna lub ciepło lub paliwo gazowe) do 50 kW z możliwością zainstalowania magazynu energii, lub
 • w ramach obszaru B – instalacji fotowoltaicznych do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła (jeśli będzie stanowiła integralną część instalacji fotowoltaicznej), koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii,
 • w ramach obszaru C – systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej, np. budowa, przebudowa lub zakup kotłów na biomasę, systemów odzyskiwania ciepła (np.: z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki, gnojowicy), przeszkleń dachowych, oświetlenie LED, a także termomodernizacja budynków gospodarskich służących do produkcji rolnej.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/biogas-1-min.png

Terminy i miejsce składania wniosków

Nabór wniosków trwa od 15 listopada 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem ARiMR.

Kryteria przyznawania pomocy

Kryteria wyboru mogą w szczególności dotyczyć:

 • odbycia szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego odbycia nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

W przypadku:

 • biogazowni rolniczych:
  • wielkości pogłowia w gospodarstwie w DJP;
  • stopnia wykorzystania nawozów naturalnych pochodzących z gospodarstwa;
 • systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej oraz budowy instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego wraz z pompami ciepła, magazynami energii i inteligentnymi systemami zarządzania energią:
  • sprawność urządzeń;
  • prowadzenia produkcji ekologicznej (zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej);
  • gospodarstw znajdujących się na obszarach, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z otulinami tych form ochrony przyrody;
  • gospodarstw, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca;
  • gospodarstw nieposiadających instalacji do produkcji energii z promieniowania słonecznego dofinansowanej ze środków PROW 2014-2020 (w przypadku inwestycji w instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego wraz z pompami ciepła, magazynami energii i systemami zarządzania energią).
ROZWIJAMY SIĘ Z NASZYMI KLIENTAMI

Dlaczego akurat MY?

D O Ś W I A D C Z E N I E

od 20 lat z sukcesami pomagamy ludziom zdobyć ich upragnione dotacje i dofinansowania

T E R M I N O W O Ś Ć

Działamy szybko i sprawnie, doskonale wiemy jak cenny jest czas

S K U T E C Z N O Ś Ć

Osiągamy zamierzone efekty, bo sukces klienta jest i naszym sukcesem

I N D Y W I D U A L N O Ś Ć

Nasze usługi są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png

Q&A by Doradcy365

1. Jak złożyć wniosek?

W zależności od programu wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w formie papierowej lub wyłącznie w formie elektronicznej. Określa to każdorazowo regulamin danego naboru.

2. Czy można składać wniosek będąc zarejestrowanym w KRUS?

W opisanych wyżej programach beneficjentami mogą być rolnicy zarejestrowani w KRUS. Wyjątek stanowi program „Premie dla młodych rolników”, którego tegoroczna edycja wymaga nieprowadzenia działalności na min. 24 miesiące przed złożeniem wniosku o dotację.

3. Czy mogę się ubiegać o dofinansowanie dla działalności, które dopiero będą utworzone i dla budynków, które nie są jeszcze w budowie?

Tak, programy opisane powyżej przewidują dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, a także na budowę budynków przeznaczonych na tą działalność.

4. Czy mogę starać się o dofinansowanie jeśli pracuję na umowę o pracę?

W ramach programu „Premie dla młodych rolników” młody rolnik będzie mógł jednocześnie pracować na etacie i prowadzić gospodarstwo.

Masz więcej pytań, a nie znalazłeś/aś odpowiedzi w artykule powyżej? Napisz do Nas.

Dopełnimy wszystkich formalności za Ciebie. Złożymy odpowiedni wniosek i zadbamy o cały proces od momentu złożenia wniosku aż po uzyskanie dotacji.

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś. Zapraszamy do kontaktu.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone