fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny
Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 „Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji dla firm, które chcą przeprowadzić prace B+R prowadzące do powstania innowacji, zakończone wdrożeniem wyników.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs
„Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw”

„Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw” to bezzwrotna dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1″ Priorytetu I. „Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Dla kogo: dofinansowanie będzie udzielane mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, a także dużym przedsiębiorstwom, pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami sektora MŚP.

Wspierane będą projekty realizowane przez przedsiębiorców, szczególnie z Regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR), we współpracy z organizacjami badawczymi/podmiotami posiadającymi doświadczenie w B+R, mające na celu zapewnienie dyfuzji innowacji i transfer technologii z sektora nauki do sektora przedsiębiorstw.

Cel dofinansowania i typy projektów: celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Działanie oferuje wsparcie finansowe projektów obejmujących:

 1. Projekty badawczo-rozwojowe;
 2. Projekty modułowe;
 3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw;
 4. Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych;
 5. Rozwój potencjału mazowieckich klastrów;
 6. Pilotaż instrumentu dla niedoświadczonych firm z RMR.

Przedmiotem naboru jest 2 typ projektów „Projekty modułowe”, w ramach którego realizowane będą projekty obejmujące cały proces proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy, zakończony wdrożeniem (badania B+R stanowią element obowiązkowy).

Finansowanie otrzymają projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (projekt bez eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania), ukierunkowane na badania stosowane i wpisujące się w priorytetowe kierunki badań zawarte w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • w Regionie Warszawskim stołecznym – 50% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy de minimis;
 • w Regionie Mazowieckim regionalnym – 85% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy de minimis.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną podane po opublikowaniu dokumentacji konkursowej.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną podane po opublikowaniu dokumentacji konkursowej.

Budżet konkursu: 68 184 450 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych).

Na co:

W ramach naboru dofinasowane będą projekty obejmujące cały proces proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy, zakończony wdrożeniem (badania B+R stanowią element obowiązkowy).

W ramach projektu modułowego możliwa jest realizacja wybranych modułów:

 • doradztwo,
 • prace B+R przedsiębiorstw, w tym z udziałem sektora nauki,
 • infrastruktura B+R,
 • prace przedwdrożeniowe,
 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • nabywanie przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji,

przy czym moduł B+R jest obowiązkowy i musi prowadzić do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R).

Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego.

Wsparcie działań związanych z fazą wdrożenia wyników prac B+R wychodzących poza zakres badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych możliwe będzie w ramach dotacji warunkowej, a jej parametry będą preferencyjne dla MŚP.

W ramach modułu dotyczącego podnoszenia kompetencji oraz kwalifikacji dofinansowane będą koszty dotyczące pracowników wykonujących zadania związane z pracami B+R.

Nabywanie kwalifikacji powinno dotyczyć w szczególności:

 • zakresu inteligentnej specjalizacji,
 • przedsiębiorczości,
 • cyfrowej i niskoemisyjnej transformacji przemysłu,
 • transferu technologii,
 • innowacyjnych modeli biznesowych,
 • zarządzania innowacjami,
 • ekoprojektowania,
 • a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu oraz komercjalizacji.

Termin naboru wniosków: od 26 stycznia 2024 r. do 6 marca 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tym konkursem eksperci marki Doradcy365 zachęcają do jak najszybszego podjęcia działań związanych z pozyskaniem dotacji.
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu „Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw”.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu „Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw”?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania i wypełnienia ankiety prekwalifikacyjnej – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni.

Czy tylko MŚP mogą starać się o tą dotację?

Nie, działanie to jest skierowane głównie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego, ale o dofinansowanie mogą starać się także duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami sektora MŚP, zgodnie z zapisami art. 5.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Rozporządzenie EFRR/FS).

Czy jakieś projekty będą szczególnie premiowane lub są preferowane do otrzymania dofinansowania?

Tak, w ramach działania premiowane mogą być projekty realizowane przez przedsiębiorców, szczególnie z Regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR), we współpracy z organizacjami badawczymi/podmiotami posiadającymi doświadczenie w B+R, mające na celu zapewnienie dyfuzji innowacji i transfer technologii z sektora nauki do sektora przedsiębiorstw.

Finansowanie otrzymają projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (projekt bez eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania), ukierunkowane na badania stosowane i wpisujące się w priorytetowe kierunki badań zawarte w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030.

Jakie dokładnie są koszty kwalifikowalne podlegające dofinansowaniu?

Lista kosztów kwalifikowalnych zostanie opublikowana w regulaminie po ogłoszeniu naboru, które zaplanowano na 12.01.2024 r.

Gdzie mogę złożyć wniosek o dotację?

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0.

Instytucją przyjmującą wnioski o dofinansowanie jest Mazowiecka Jednostwa Wdrażania Projektów Unijnych (MJWPU).

Kiedy rozpocznie sie nabór wniosków?

Według zapowiedzi nabór wniosków rozpocznie się 26.01.2024 r.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Badania, rozwój i innowacje mazowieckich przedsiębiorstw".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone