fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny
Energia dla wsi

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu „Energia dla wsi”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji NFOŚiGW dla rolników i spółdzielni energetycznych.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków na OZE.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

Nasze HITY

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania dotacji, m. in.:
 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub/i pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki wymagane przez NFOŚiGW;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z poprawnym złożeniem dokumentów do NFOŚiGW;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby NFOŚiGW;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.
 • Usługa świadczona zdalnie (100% online).
JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Jeśli nie wiesz, po prostu zadzwoń lub napisz e-mail - nasi konsultanci chętnie podpowiedzą najlepsze rozwiązanie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Energia dla wsi
Podstawowe informacje

Energia dla wsi to wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji i/lub zwrotnej pożyczki ze środków Funduszu Spójności UE oraz budżetu państwa, którego celem jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Dla kogo:

Beneficjentami programu mogą być:

 • spółdzielnie energetyczne i jej członkowie będący przedsiębiorcami,
 • powstające spółdzielnie energetyczne (spółdzielnie lub spółdzielnie rolników, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej w wykazie spółdzielni energetycznych); oraz
 • rolnicy (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej).

W przypadku osoby fizycznej, gdy instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu może być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

Cel dofinansowania i typy projektów: Wsparciem objęte są inwestycje w OZE, w szczególności w budowę instalacji OZE w postaci:

 • instalacji fotowoltaicznych,
 • instalacji wiatrowych,
 • elektrowni wodnych,
 • biogazowni, oraz
 • magazynu energii, pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji wskazanej powyżej.

Maksymalne dofinansowanie: zwrotna pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych (w przypadku instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych) i/lub bezzwrotna dotacja w wysokości do 65% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych)(w ramach pomocy de minims).

Program zakłada maksymalną kwotę niskooprocentowanej pożyczki w wysokości 25 mln zł, a bezzwrotnej dotacji w wysokości 20 mln zł.

Budżet programu: Łączna suma wsparcia finansowego w ramach I naboru wynosi 500 mln zł (słownie pięćset milionów złotych), a całkowita kwota alokacji programu wynosi 1 mld zł (słownie miliard złotych).

Na co:

Inwestycje w OZE realizowane przez rolnika:

 • budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji OZE o mocy elektrycznej powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW:
  • instalacji fotowoltaicznych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV);
  • instalacji wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne
   klas I-IV);
 • budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji OZE o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW:
  • elektrowni wodnych;
  • instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 3 MW.

Inwestycje w OZE realizowane przez spółdzielnię energetyczną lub jej członka lub powstającą spółdzielnię energetyczną:

 • budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji OZE o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej 10 MW:
  • instalacji fotowoltaicznych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV);
  • instalacji wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne
   klas I-IV);
  • elektrowni wodnych;
  • instalacji wytwarzania energii z biogazu lub biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 30 MW.

Magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach powyższej inwestycji.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: Nabór wniosków w kampanii 2024 zaplanowano na IV kwartał 2024 r.

Wnioski w programie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne.

W związku z ogromnym zainteresowaniem tym programem eksperci marki Doradcy365 sugerują jak najszybsze podjęcie prac merytorycznych związanych z pozyskaniem dofinansowania.
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat programu "Energia dla wsi"

Jakie są szanse otrzymania dotacji z programu "Energia dla wsi"?

Ocena wniosków dokonywana jest w oparciu o szczegółowe kryteria dostępu, jakościowe i horyzontalne.

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia, które spełniają wszystkie wymagania:

 • formalne,
 • środowiskowe,
 • techniczne, oraz
 • finansowe.

Uwaga! Inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, a okres trwałości wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

Przyznanie dotacji zależy więc w dużym stopniu od ilości uzyskiwanych punktów i ostatecznego miejsca na liście rankingowej. Nawiązując współpracę z nami możesz liczyć, na wykonanie szybkiej analizy przez naszych specjalistów i oszacowanie szans na uzyskanie dofinansowania.

Jak złożyć wniosek w programie "Energia dla wsi"?

Wnioski w konkursie należy składać w terminie do 15 grudnia 2023 r. wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie przy zastosowaniu podpisu o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wnioski, które wpłyną po terminie lub w niewłaściwej formie będą odrzucone.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu "Energia dla wsi"?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni. Oczywiście im czasu mamy więcej tym doskonalszy projekt może powstać, dlatego zachęcamy do jak najszybszego składania zamówień.

Czy mogę otrzymać zarówno pożyczkę jak i dotację?

Tak.

Warunkiem otrzymania bezzwrotnej dotacji jest realizacja inwestycji w budowę elektrowni wodnej lub biogazowni. Maksymalny udział dotacji w kosztach wybranego źródła energii wynosi 45%, za wyjątkiem mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które mogą otrzymać dotację w wysokości nawet do 65% kosztów kwalifikowanych (odpowiednio mikro i małe przedsiębiorstwa do 65%, średnie przedsiębiorstwa do 55%).

Na realizację pozostałych przedsięwzięć można uzyskać wsparcie w postaci zwrotnej pożyczki, której maksymalna kwota to 25 mln zł. Okres kredytowania może wynosić do 15 lat, a podczas tego okresu możliwa jest 12-miesięczna karencja. Dodatkowo pożyczka może zostać częściowo umorzona, zgodnie z “Zasadami udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW”.

Dofinansowanie magazynu energii może zostać udzielone w postaci bezzwrotnej dotacji w wysokości do 20% kosztu magazynu i maksymalnie do 50% ogólnych kosztów kwalifikowanych.

Jaki wniosek muszę wypełnić aplikując o pożyczkę, a jaki o dotację?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował oddzielne wnioski dla beneficjentów ubiegających się o pożyczkę oraz o dotację. Wnioski dostępne są w postaci elektronicznej w systemie GWD.

W jakiej formie należy wysłać wymagane załączniki?

Wszystkie wymagane przez NFOŚiGW załączniki należy dostarczyć w formie elektronicznej.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Energia dla wsi”.

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z Działania A1.2.1. "Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności"
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone