fbpx
 

MAMY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIEOdwołanie od negatywnej oceny wniosku

Złóż odwołanie i zwiększ swoje szanse na uzyskanie dofinansowania!

Negatywna ocena projektu zgłoszonego w konkursie dotacyjnym nie zawsze musi oznaczać brak możliwości uzyskania dofinansowania. W wielu przypadkach możliwe jest skuteczne odwołanie się od takiej decyzji.

Negatywna ocena projektu może wynikać z różnych przyczyn. Najczęściej są to:

 • Niespełnienie formalnych wymogów konkursu, np. brak wymaganych dokumentów, nieprawidłowo wypełniony wniosek.
 • Niespełnienie merytorycznych kryteriów konkursu, np. projekt nie spełnia założeń konkursu, nie jest wystarczająco innowacyjny, nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
 • Ograniczona pula środków, w przypadku gdy dofinansowania jest więcej niż wniosków, komisja konkursowa musi dokonać wyboru, a nie wszystkie projekty mogą zostać dofinansowane.

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawca ma prawo do odwołania się od takiej decyzji. Odwołanie należy złożyć do KOP, czyli Komisji Oceny Projektów. Termin na złożenie odwołania jest określony w regulaminie konkursu.

W odwołaniu należy przedstawić argumenty, które uzasadniają zmianę decyzji KOP. Argumenty powinny być poparte dowodami, np. dokumentami, analizami, opiniami ekspertów.

Szanse na skuteczne odwołanie są większe, jeśli przyczyną negatywnej oceny projektu były formalne uchybienia lub niespełnienie merytorycznych kryteriów konkursu. W przypadku ograniczenia puli środków szanse na skuteczne odwołanie są mniejsze, ale istnieją.

Skorzystaj z naszej pomocy profesjonalnych doradców, którzy pomogą Ci w przygotowaniu odwołania i zwiększą szanse na jego skuteczność.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Nasze HITY

Pomożemy Ci w przygotowaniu odwołania od negatywnej oceny wniosku (formalnej, merytorycznej, decyzji KOP) dla instytucji udzielających dofinansowania w różnych programach, m. in. dla PARP, NCBiR, Urzędów Marszałkowskich, PUP, etc.
W ramach usługi dokonamy:
 • wstępnej analizy dokumentacji (oceny i uzasadnienia decyzji, argumentacji Klienta, wniosku i załączników);
 • przedstawienia rekomendacji w zakresie możliwych argumentów w odwołaniu;
 • sporządzenia odwołania od negatywnej decyzji.
 • Usługa świadczona zdalnie (100% online).
 • Terminy realizacji: w zależności od dostępnej dokumentacji, złożoności sprawy od 3-7 dni roboczych.

Przed dokonaniem zakupu zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia możliwości przeprocedowania danej sprawy u naszych ekspertów.

Podana cena jest ceną minimalną za daną usługę, ostateczna cena może być wyższa w zależności od stopnia złożoności sprawy.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji , załatwi formalności a Ty możesz skupić się na celach które chcesz zrealizować.

Odwołanie
od negatywnej oceny wniosku

Odwołanie od negatywnej oceny wniosku to forma pisma procesowego, w którym wnioskodawca może zakwestionować decyzję komisji konkursowej o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie. Odwołanie powinno zawierać jasne i rzeczowe uzasadnienie, w którym wnioskodawca przedstawi argumenty przemawiające za tym, że jego projekt spełnia wszystkie kryteria konkursu i powinien zostać dofinansowany.
Forma, termin i miejsce złożenia odwołania

Odwołanie od negatywnej oceny wniosku należy złożyć w terminie określonym w regulaminie konkursu. Zazwyczaj jest na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji KOP.

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej. Odwołanie można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie instytucji udzielającej dofinansowania.

Do odwołania należy dołączyć wszystkie dokumenty, które uzasadniają zmianę decyzji KOP.

Odwołanie należy złożyć do organu odwoławczego, który został wskazany w regulaminie konkursu. Organem odwoławczym może być:

 • Instytucja zarządzająca programem operacyjnym, w ramach którego realizowany jest konkurs.
 • Inna instytucja publiczna, wskazana w regulaminie konkursu.
Elementy odwołania

Odwołanie od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie powinno zawierać następujące elementy:

 • Wstęp, w którym należy podać informacje o wnioskodawcy, wniosku o dofinansowanie oraz decyzji KOP.
 • Treść odwołania, w której należy przedstawić argumenty, które uzasadniają zmianę decyzji KOP. Argumenty powinny być poparte dowodami.
 • Podsumowanie, w którym należy przedstawić wnioski z odwołania.
Treść odwołania

W treści odwołania należy przedstawić argumenty, które uzasadniają zmianę decyzji KOP. Argumenty powinny być poparte dowodami.

W przypadku negatywnej oceny wniosku z powodu niespełnienia formalnych wymogów konkursu, w odwołaniu należy przedstawić dowody, które świadczą o tym, że wnioskodawca spełnił wszystkie wymagania formalne.

W przypadku negatywnej oceny wniosku z powodu niespełnienia merytorycznych kryteriów konkursu, w odwołaniu należy przedstawić dowody, które świadczą o tym, że projekt spełnia wszystkie kryteria konkursu.

W przypadku negatywnej oceny wniosku z powodu ograniczenia puli środków, w odwołaniu należy przedstawić argumenty, które świadczą o tym, że projekt jest szczególnie ważny i powinien zostać dofinansowany.

Przygotowanie odwołania

Wnioskodawca może przygotować odwołanie samodzielnie lub skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Eksperci marki Doradcy365 pomogą w przeanalizowaniu przyczyn negatywnej oceny wniosku i przedstawieniu skutecznych argumentów w odwołaniu. Sporządzą oni także odwołanie, w którym zawarte będą wszystkie wymagane elementy, a także wskażą, gdzie i w jakiej formie należy je złożyć.

Nie czekaj, zwiększ swoje szanse na skuteczne odwołanie już dziś!

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-2.png
JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Jeśli nie wiesz, po prostu zadzwoń lub napisz e-mail - nasi konsultanci chętnie podpowiedzą najlepsze rozwiązanie.

Dlaczego warto nam zaufać?

Mamy wieloletnie doświadczenie w rożnych obszarach działalności biznesowej, a nasi eksperci brali udział w tysiącach różnych projektów w Polsce i zagranicą.

Stworzyliśmy własne procedury, które podnoszą tempo i efektywność prac.

Stosujemy jasną komunikację. Nasze wdrożenia przebiegają sprawnie i bez komplikacji.

Zapewniamy spokój i pewność, że dopełnione zostały wszystkie wymogi prawne.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-06.jpg
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Odwołanie od negatywnej oceny wniosku”.

2 KROKZapoznaj się

z ofertą, którą otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKZaakceptuj

emailowo warunki współpracy.

4 KROKOpłać

wybraną usługę (na życzenie wystawiamy fakturę proforma).

5 KROKOdpowiedz na pytania naszego eksperta

i prześlij dokumentację konkursową (m. in. pismo z informacją o odrzuceniu wniosku, wniosek o dotację, itp.).

6 KROKOdbierz gotowe odwołanie sporządzone przez naszego eksperta

i prześlij je do odpowiedniej Instytucji.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat odwołania od negatywnej oceny wniosku

Nie wiem dokładnie, w jaki sposób należy napisać odwołanie - co mam zrobić?

Odwołanie od negatywnej oceny wniosku musi zawierać wymagane elementy:

 • Wstęp, w którym należy podać informacje o wnioskodawcy, wniosku o dofinansowanie oraz decyzji KOP.
 • Treść odwołania, w której należy przedstawić argumenty, które uzasadniają zmianę decyzji KOP. Argumenty powinny być poparte dowodami.
 • Podsumowanie, w którym należy przedstawić wnioski z odwołania.

Jeśli nie wiesz, w jaki sposób sporządzić odwołanie, zachęcamy do współpracy. Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu pism do Instytucji udzielających dotacji, w tym skutecznych odwołań.

Jakich argumentów należy użyć, żeby skutecznie odwołać się od decyzji?

Aby skutecznie odwołać się od decyzji, należy użyć argumentów, które są:

 • Merytoryczne, czyli uzasadnione i poparte dowodami.
 • Konkretyczne, czyli odnoszące się do konkretnych błędów lub zaniedbań, które miały wpływ na negatywną ocenę wniosku.
 • Przekonywujące, czyli takie, które przekonają organ odwoławczy o tym, że decyzja KOP powinna zostać zmieniona.

W treści odwołania należy przedstawić argumenty, które uzasadniają zmianę decyzji KOP. Argumenty powinny być poparte dowodami.

W przypadku negatywnej oceny wniosku z powodu niespełnienia formalnych wymogów konkursu, w odwołaniu należy przedstawić dowody, które świadczą o tym, że wnioskodawca spełnił wszystkie wymagania formalne.

W przypadku negatywnej oceny wniosku z powodu niespełnienia merytorycznych kryteriów konkursu, w odwołaniu należy przedstawić dowody, które świadczą o tym, że projekt spełnia wszystkie kryteria konkursu.

W przypadku negatywnej oceny wniosku z powodu ograniczenia puli środków, w odwołaniu należy przedstawić argumenty, które świadczą o tym, że projekt jest szczególnie ważny i powinien zostać dofinansowany.

Ile jest czasu na odwołanie się od negatywnej decyzji?

Termin na złożenie odwołania od negatywnej decyzji jest określony w regulaminie konkursu. Termin ten wynosi zazwyczaj 14 dni od dnia otrzymania decyzji KOP.

Od kiedy liczy się termin na złożenie odwołania?

Termin na złożenie odwołania liczy się od dnia doręczenia decyzji. Dzień doręczenia to dzień, w którym wnioskodawca otrzymał decyzję KOP.

Należy pamiętać, że termin na złożenie odwołania jest terminem ścisłym. Oznacza to, że odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Co się stanie, jeśli nie złożę odwołania w wymaganym terminie?

W przypadku gdy Wnioskodawca nie złoży odwołania w terminie, decyzja KOP stanie się ostateczna i prawomocna.

Z powodu wypadku losowego nie udało mi się złożyć odwołania w terminie. Co teraz? Czy mogę jeszcze coś z tym zrobić?

Tak, w niektórych przypadkach można przywrócić termin na odwołanie. Przywrócenie terminu jest możliwe na wniosek wnioskodawcy, który uprawdopodobni, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

Wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

NASZE HITY

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone