fbpx
 

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

21 września 2023by Joanna Pohl
Na początku września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła informacje o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania w zakresie Działania 1.3 FEPW – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW).
Cel programu

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej wspierają innowacyjną przedsiębiorczość w 6-ciu wschodnich województwach Polski: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz w części województwa mazowieckiego (wyłączając m. st. Warszawę i 9 otaczających ją powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

Natomiast cele szczegółowe stanowią:

 • Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.
 • Zwiększenie atrakcyjności miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu.
 • Zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej.
 • Rozwój społeczno-gospodarczy dzięki turystyce.

Łączny budżet programu to aż 2,65 mld EUR, a środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( EFRR).

Główne obszary wsparcia to:

 • Przedsiębiorczość: wsparcie dla start-upów, innowacje dzięki zmianom wzorniczym, automatyzacja i robotyzacja, transformacja modeli biznesowych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, pożyczki na inwestycje w turystykę.
 • Energia i klimat: rozwój inteligentnych sieci energetycznych, dostosowanie miast do zmian klimatu, ochrona bioróżnorodności, podnoszenie świadomości ekologicznej.
 • Zrównoważona mobilność miejska.
 • Transport: rozbudowa ponadregionalnej infrastruktury drogowej i kolejowej.
 • Zrównoważona turystyka: tworzenie ponadregionalnych szlaków turystycznych.
Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach I etapu Działania 1.3 FEPW jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Dofinansowanie można przeznaczyć na usługi doradcze obejmujące opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ (model biznesowy GOZ-transformacji), którego elementami będą w szczególności:

 • audyt przedsiębiorstwa, oraz
 • doradztwo wdrożeniowe,

mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji przedsiębiorstwa w nurcie GOZ oraz ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ, w tym:

 • tworzenie i udział w łańcuchach dostaw,
 • wydłużanie życia produktu,
 • ekoprojektowanie,
 • przekształcenia produktu w usługę lub usługi,
 • tworzenie platform współdzielenia,
 • symbioza przemysłowa,
 • odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów.

Rezultatem I etapu jest opracowany model biznesowy GOZ-transformacji, który jest możliwy do wdrożenia w II etapie Działania 1.3 FEPW.

Ile można uzyskać wsparcia?

Wsparcie pokrywać będzie do 100% kosztów kwalifikowalnych, a maksymalna wartość dofinansowania kosztów kwalifikowanych projektu to 82 781 zł, co oznacza, że wkład własny beneficjenta wynosi 0% wydatków kwalifikowalnych.

Pomoc jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, jako pomoc publiczna.

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 10 mln zł.

Nabór wniosków

Organizatorem naboru jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wnioski o przyznanie pomocy w Etapie I można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora wniosków w terminie od 10 października 2023 r. do 19 grudnia 2023 r. do godz. 16:00.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/dzialanie-1-3-fepw-gospodarka-o-obiegu-zamknietym-w-msp/

W związku ze spodziewanym ogromnym zainteresowaniem tym programem oraz faktem, że w przypadku wyczerpania środków dofinansowanie zostanie przyznane według kolejności złożenia zakwalifikowanych wniosków, eksperci marki Doradcy365 sugerują jak najszybsze wpisanie się na listę potencjalnie zainteresowanych tym programem.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość email na adres: biuro@doradcy365.pl

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone