fbpx
 

Granty na cyfryzację dla MŚP

25 października 2023by Joanna Pohl
Nowy program grantowy „Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP” skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, oferuje wsparcie finansowe na doradztwo, zakup nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowanie szkoleń dla pracowników, a także promowanie idei transformacji cyfrowej.
Cel programu

Organizatorem programu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Wsparcie będzie udzielane w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. Celem programu Dig.IT jest podniesienie poziomu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw poprzez udany proces transformacji cyfrowej.

Dla kogo wsparcie?

Granty przeznaczone będą dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu. Wsparcie będzie dostępne dla firm z całego kraju. Z tej kompleksowej oferty mogą skorzystać przede wszystkim przedsiębiorstwa ukierunkowane na podniesienie poziomu swojej dojrzałości cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach programu grantowego dominującą częścią będzie zakup oprogramowania lub usług chmurowych, a w części uzupełniającej środki można przeznaczyć będzie na wdrożenie zakupionego oprogramowania lub usług chmurowych, szkolenia dla pracowników oraz środki trwałe niezbędne do przeprowadzenia transformacji cyfrowej.

Część obligatoryjna projektu obejmująca koszty dominujące:

 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych,
 • usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS czy CSaaS itp.

Część fakultatywna projektu obejmująca koszty uzupełniające:

 • koszty wdrożenia oprogramowania lub usług chmurowych do działalności przedsiębiorstwa,
 • koszty szkoleń pracowników z wykorzystania nabytych technologii cyfrowych,
 • koszty niezbędnych środków trwałych.
Jakie wsparcie można otrzymać?

Wartości grantów na finansowanie transformacji cyfrowej w celu podniesienia konkurencyjności polskich MŚP na rynku prezentują się następująco:

 • Minimalna wartość grantu: 40 000 EUR;
 • Maksymalna wartość grantu: 200 000 EUR;
 • Maksymalny poziom dofinansowania: 70% kosztów netto projektu;
 • Koszty kwalifikowalne: wartości niematerialne i prawne (gotowe lub zlecone oprogramowanie), usługi chmurowe, wdrożenie oprogramowania lub usług chmurowych, szkolenia pracowników, środki trwałe.

Wspierane obszary transformacji cyfrowej:

 • Automatyzacja procesów i analityka biznesowa,
 • Cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem,
 • Wykorzystanie rozwiązań chmurowych,
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe,
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

W ramach komponentu doradztwa usługi doradcze będą świadczone przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, która współpracować będzie z Agencją Rozwoju Przemysłu uruchamiającą nowy projekt grantowy. Usługi doradcze będzie mogło otrzymać 270 podmiotów z sektora MŚP. Kluczowe obszary jakie będzie wspierała Fundacja obejmują:

 • przeprowadzenie szczegółowej oceny i weryfikacji poziomu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa,
 • opracowanie spersonalizowanej strategii transformacji cyfrowej, która zostanie odpowiednio dopasowania do specyfiki przedsiębiorstwa,
 • dokonanie oceny możliwości wprowadzenia zielonych lub zrównoważonych rozwiązań,
 • zapewnienie usług technologicznych w zakresie dopasowania oprogramowania i usług chmurowych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz dostosowania nabytych technologii cyfrowych do aktualnego stanu firmy,
 • usługi prawne dotyczące weryfikacji podmiotu sprzedającego, oceny poziomu ochrony danej technologii oraz możliwości rozwijania zakupionej technologii,
 • usługi w zakresie wyceny kosztów procesu transformacyjnego.
Harmonogram naboru i forma składania wniosków

Ogłoszenie naboru planowane jest na koniec listopada bieżącego roku, a uruchomienie naboru wniosków na na I kwartał 2024 r.

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.