fbpx
 

Druga tura programu Maluch+

25 października 2023by Joanna Pohl
Trwa druga tura naboru wniosków w ramach programu Maluch+. Program ten przewiduje dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.
Cel programu

Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS). Program ma na celu zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także poprawę jakości tej opieki.

Dla kogo wsparcie?

Wnioski o wsparcie mogą składać podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach programu Maluch+ dofinansowanie można uzyskać na działania obejmujące:

 • tworzenie nowych miejsc opieki,
 • modernizację istniejących miejsc opieki,
 • zakup wyposażenia do miejsc opieki.
Jakie wsparcie można otrzymać?

Dofinansowanie może pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych.

Program jest finansowany ze środków europejskich pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz ze środków krajowych pochodzących z Funduszu Europejskiego na rzecz Rozwoju Społecznego (FERS).

Po rozstrzygnięciu pierwszego naboru wniosków 27 kwietnia 2023 r. do dyspozycji pozostało 1 265 000 437,54 zł, z czego:

 • 378 202 391,44 zł ze środków KPO, co pozwoli utworzyć 6 946 miejsc;
 • 197 728 530 zł ze środków FERS, co pozwoli utworzyć 15 933 miejsc;
 • 689 069 516,10 zł ze środków FERS, na dofinansowanie do funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki.

Wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc wynosi:

 • ze środków KPO dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) maksymalnie 35 862 zł netto na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Wysokość dofinansowania może zostać zwiększona o wartość podatku VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy podmiot posiada prawną możliwość odzyskania tego podatku;
 • ze środków KPO na tworzenie miejsc dla podmiotów innych niż JST maksymalnie 12 410 zł brutto na 1 nowotworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Dofinansowanie nie będzie uwzględniać wartości podatku VAT, jeśli podmiot posiada prawną możliwość odzyskania tego podatku;
 • ze środków FERS na tworzenie miejsc dla JST i podmiotów innych niż JST maksymalnie 12 410 zł brutto na 1 nowotworzone miejsce w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, przy czym kwota dofinansowania funkcjonowania nowoutworzonego miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie maksymalnie 837 zł.
Harmonogram naboru i forma składania wniosków

Druga tura naboru wniosków trwa do 31 grudnia 2023 r.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek składa się do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji.

Kryteria przyznawania dofinansowania

W przypadku, gdy zgłoszone zapotrzebowanie będzie przekraczało posiadane środki, Minister uwzględnia przy podziale następujące kryteria:

 • liczba miejsc opieki w gminie w stosunku do liczby dzieci w wieku 1-2 lata,
 • dochód gminy per capita wg danych z Banku Danych Lokalnych GUS.
Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone