fbpx
 

Innowacje cyfrowe w śląskich MŚP

23 listopada 2023by Joanna Pohl
Śląscy przedsiębiorcy zainteresowani przeprowadzeniem transformacji cyfrowej będą mieli szansę na pozyskanie atrakcyjnego wsparcia w ramach nadchodzącego Działania 1.8 „Innowacje cyfrowe w MŚP”, które jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego. W wyniku realizacji projektów przedsiębiorstwa będą mogły wprowadzić procesy związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów biznesowych.
Cel programu

Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 to program operacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju województwa śląskiego w okresie najbliższych siedmiu lat. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Funduszu Spójności.

Program obejmuje 13 priorytetów, które koncentrują się na następujących obszarach:

  • Gospodarka i innowacje,
  • Rynek pracy i edukacja,
  • Zrównoważony rozwój,
  • Infrastruktura.

Celem priorytetu I „Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój” jest bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej. Celem szczegółowym jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Działanie 1.8 obejmuje wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach z kategorii MŚP.

Premiowane będą projekty realizowane przez przedsiębiorstwa produkcyjne.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie będzie udzielane mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenie woj. śląskiego, które funkcjonują na rynku co najmniej 3 lata.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania można otrzymać dofinansowanie na wydatki przeznaczone na wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT.

Ze wsparcia wykluczone będą jednak inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową.

Dofinansowaniem objęte będą:

  • inwestycje niezbędne w procesie cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych,
  • inwestycje w specjalistyczne rozwiązania cyfrowe przedsiębiorstw,
  • inwestycje poprawiające cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstwa i procesów biznesowych – dodatkowo, jako element projektów,
  • usługi doradcze wspomagające MŚP na etapie planowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań,
  • usługi szkoleniowe dotyczące podnoszenia kompetencji i umiejętności przedsiębiorstw niezbędnych w procesach transformacji.
Ile można uzyskać wsparcia?

Maksymalne dofinansowanie wyniesie do 85% kosztów kwalifikowalnych, a minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Budżet programu wynosi 66 750 000 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt złotych).

Nabór wniosków

Organizatorem naborów w konkursie „Innowacje cyfrowe w MŚP” jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP). Wnioski o przyznanie pomocy składa się wyłącznie za pośrednictwem Generatora wniosków LSI, a planowany termin składania wniosków to marzec-kwiecień 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/innowacje-cyfrowe-w-msp-na-slasku/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone