fbpx
 

Platformy startowe i rozwój startupów w Polsce Wschodniej

28 listopada 2023by Joanna Pohl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości szykuje się do wznowienia I komponentu Działania 1.1. „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, w którym startupy z Polski Wschodniej będą miały możliwość pozyskania 100% dofinansowania do usług inkubacyjnych w ramach Platform Startowych. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW).
Cel programu

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej wspierają innowacyjną przedsiębiorczość w 6-ciu wschodnich województwach Polski: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz w części województwa mazowieckiego (wyłączając m. st. Warszawę i 9 otaczających ją powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Celem programu jest:

 • Utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej;
 • Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw;
 • Zwiększenie atrakcyjności miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu;
 • Zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej; oraz
 • Rozwój społeczno-gospodarczy dzięki turystyce.
Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach komponentu I jest skierowane do startupów. Dofinansowanie może otrzymać każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej.

Po zakończeniu inkubacji nowego pomysłu biznesowego, czyli intensywnej pracy nad rozwojem firmy w ramach Platformy Startowej, mikro- i małe przedsiębiorstwa będą mogły przystąpić do Komponentu II – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu.

Dodatkowymi wymaganiami do przystąpienia do komponentu II a są:

 • ukończenie programu inkubacji nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem ogłoszenia naboru;
 • posiadanie Raportu z inkubacji ważnego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • kwalifikowanie się do otrzymania wsparcia na podstawie przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014;
 • niekorzystanie z dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.2 POPW 2014-2020.

Po zakończeniu komponentu II a przedsięwzięcia o potencjale w kluczowych obszarach dla makroregionu, wymagające zaangażowania znacznych środków i dłuższego okresu realizacji mogą pozyskać dodatkowe wsparcie w komponencie II b na rozwój swojego biznesu założonego w ramach programu Platform startowych.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Dofinansowanie w ramach komponentu I można przeznaczyć na usługi inkubacyjne, w szczególności:

 • usługi podstawowe (m.in. dostęp do stanowiska pracy, usługi księgowe, prawne) – świadczone przez wyspecjalizowane ośrodki innowacji;
 • usługi specjalistyczne wynikające z zapotrzebowania startupu i niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu (np. techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe), w tym obejmujące testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego, testów i opracowania MVP;
 • opiekę menagera inkubacji, która umożliwi startupowi dopracowanie produktu/usługi i weryfikację rynkową modelu biznesowego tak, by możliwe było wejście na rynek z pierwszą sprzedażą produktu/usługi (wsparcie organizacyjne, itp.).

Dofinansowanie w ramach komponentu II udzielane jest natomiast na rozwinięcie działalności gospodarczej startupu, w szczególności:

 • wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem;
 • zakup usług (m.in. informatycznych, technicznych, doradczych) związanych z rozwijaniem modelu biznesowego;
 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (zakup środków trwałych, surowców i materiałów, patenty, licencje, know-how);
 • koszty działań marketingowych, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej (m.in. udział w targach).
Ile można uzyskać wsparcia?

Wsparcie w ramach komponentu I pokrywa do 100% kosztów usług inkubacyjnych. Wartość świadczonych usług dla startupu jest ustalana indywidualnie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb danego przedsięwzięcia.

Wsparcie w komponencie II pokrywa będzie do 85% kosztów kwalifikowalnych, a maksymalna wartość dofinansowania kosztów kwalifikowanych projektu wynosi:

 • w ramach komponentu II a: 600 000 zł,
 • w ramach komponentu II b: 3 000 000 zł.

Pomoc jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, jako pomoc publiczna.

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w latach 2021-2027 wynosi 117 mln zł.

Nabór wniosków

Organizatorem naborów jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Nabory odbywają się cyklicznie w podziale na rudy aplikacyjne (zarówno dla Etapu I jak i II).

Platformy Startowe prowadzą ciągły nabór, a zgłoszenie odbywa się poprzez formularz na stronie PARP.

Zgłoszone koncepcje są oceniane przez ekspertów Platform Startowych, a ocena ta obejmuje m. in.:

 • Innowacyjność koncepcji – do inkubacji zakwalifikować się mogą jedynie innowacje produktowe,
 • Przewagi konkurencyjne – koncepcja powinna charakteryzować się zidentyfikowanymi przewagami w stosunku do istniejących produktów,
 • Potencjał biznesowy,
 • Kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać produkt.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/platformy-startowe-i-rozwoj-startupow-w-polsce-wschodniej/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.