fbpx
 

Innowacyjność i konkurencyjność mazowieckich MŚP

16 stycznia 2024by Joanna Pohl
Już 9 lutego będzie można składać wnioski o dofinansowanie w konkursie „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK”, w ramach Działania Działania 1.3 „Innowacyjność i konkurencyjność MŚP” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wsparcie otrzymają projekty mazowieckich przedsiębiorstw obejmujące m. in. rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności związaną z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług.
Cel programu

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 to jeden z regionalnych programów wspierających rozwój województwa mazowieckiego i inwestycji w zakresie m.in.: wspierania innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, transportu, ochrony środowiska, transformacji energetycznej, cyfryzacji, unowocześnienia i dostosowania do bieżących potrzeb usług w zakresie edukacji, rynku pracy, służby zdrowia, ale także wsparcia instytucji badawczo- rozwojowych oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

Celem Działania 1.3 jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

W ramach najbliższego naboru wsparcie otrzymają projekty „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK”.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 jest skierowane do MŚP z województwa mazowieckiego – z wyłączeniem Warszawy oraz powiatów ościennych: legionowskiego, mińskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, warszawskiego zachodniego i pruszkowskiego.

Realizacja projektu musi mieć miejsce na obszarze regionu mazowieckiego regionalnego lub na obszarze wybranych gmin zlokalizowanych w regionie warszawskim stołecznym, tj: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola, Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz.

W ramach konkursu premiowane będą projekty będące kontynuacją przedsięwzięć sfinansowanych w ramach Działania 1.2 RPO WM 2014-2020, Działania FEMA.01.01 w FEM 2021-2027 i w programach krajowych, a także operacje, które otrzymały dofinansowanie z programu Horyzont Europa lub Horyzont 2020 na prace B+R.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania można otrzymać dofinansowanie na:

 • rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności związaną z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, również na:
  • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, w tym w celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny i redukowanie masy odpadów lub zmianę w sposobie świadczenia usług,
  • innowacje organizacyjne i do pewnego stopnia marketingowe;
 • rozwój produktów i usług opartych na TIK, w tym:
  • sprzedaż produktów i usług w internecie,
  • tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych,
  • optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne,
  • wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, np. prowadzących do digitalizacji procesów;
 • nabycie usług doradczych świadczonych przez IOB, jako element projektu.

Finansowane będą projekty dotyczące wdrożenia wyników badań wpisujących się w priorytetowe kierunki badań RIS 2030, tj.:

 • bezpieczna żywność,
 • inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze,
 • nowoczesny ekosystem biznesowy,
 • wysoka jakość życia.
Ile można uzyskać wsparcia?

Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 70% wydatków kwalifikowalnych.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną podane po opublikowaniu dokumentacji konkursowej.

Budżet konkursu to 58 529 250 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

Nabór wniosków

Organizatorem naborów w konkursie „Innowacyjność i konkurencyjność MŚP” jest Mazowiecka Jednostwa Wdrażania Projektów Unijnych (MJWPU). Wnioski o przyznanie pomocy składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0., a termin składania wniosków potrwa od 9 lutego 2024 r. do 20 marca 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/innowacyjnosc-i-konkurencyjnosc-mazowieckich-msp/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.