fbpx
 

Startup Booster Poland – Smart UP

10 stycznia 2024by Joanna Pohl
W ramach działania 2.28 „Startup Booster Poland – Smart UP” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) realizowane będą programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym, w których wsparcie otrzymają innowacyjne przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju (startupy). Działanie zakłada realizację programów Tech Impact oraz Startups Exchange, a najbliższe nabory dla Akceleratorów zaplanowano na lipiec 2024 r.
Cel programu

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 to program operacyjny, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program ten ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w Polsce. Duży nacisk kładzie przy tym na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Cele programu to m.in.:

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii;
 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Program posiada ofertę wsparcia wspólnych projektów badawczych dla przedsiębiorców i organizacji badawczych, aby umożliwić im rozwój innowacyjnych pomysłów. Realizowane jest to m. in. w ramach Priorytetu FENG.02 „Środowisko sprzyjające innowacjom”, którego celem jest wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze, szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną.

Celem konkursu „Startup Booster Poland – Smart UP” jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) poprzez programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym oferowane przez akceleratory wybrane w trybie konkursowym.

W ramach działania 2.28 realizowane są programy:

 • Tech Impact, oraz
 • Startups Exchange.

Tech Impact to program akceleracyjny dotyczący tzw. rozwiązań impactowych (powiązanych z celami zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 ONZ), uwzględniający podnoszenie świadomości oraz upowszechnianie wiedzy nt. najnowszych trendów technologicznych w zakresie rozwiązań impactowych wśród inwestorów.

Program Startups Exchange obejmuje polskie startupy zainteresowane ekspansją na dany rynek programem przygotowującym je do wyjazdu oraz programem na danym rynku, gdzie poznają potencjalnych kontrahentów, inwestorów, poznają kulturę biznesową, mogą planować założenie oddziału firmy, realizują warsztaty z zakresu, który chcą dopracować.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach działania udzielane będzie podmiotom działającym na rzecz innowacyjności, realizującym programy akceleracji i prowadzącym działalność na terytorium Polski, które zobowiążą się do realizacji programu akceleracyjnego oraz posiadającym doświadczenie w realizacji działań o charakterze akceleracyjnym, w szczególności instytucjom otoczenia biznesu działającym na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, w tym:

 • centrom transferu technologii,
 • centrom innowacji,
 • inkubatorom technologicznym,
 • akademickim inkubatorom przedsiębiorczości,
 • parkom technologicznym.

Beneficjentami końcowymi działania są startupy.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania można otrzymać dofinansowanie na realizację projektów, w ramach których za pośrednictwem akceleratorów realizowane będą programy akceleracji dla startupów (profesjonalne działania realizowane na rzecz startupów prowadzące do rozwoju produktów startupów lub przyspieszające ich rozwój).

Akceleratory będą mogły przeznaczyć dofinansowanie na:

 • koszty operacyjne obejmujące koszty działań operatorów związanych z zarządzaniem programami, w szczególności dotyczące pozyskania startupów do programów oraz kompleksowej obsługi programów, oraz
 • koszty grantów udzielanych startupom.

W zależności od rodzaju programu akceleracyjnego startupy otrzymają granty z przeznaczeniem na:

 • mentoring,
 • match-making z korporacjami (w tym średnie spółki),
 • wsparcie w skalowaniu działalności na arenie międzynarodowej,
 • wsparcie soft-landingowe dla startupów spoza Polski,
 • budowanie gotowości inwestycyjnej (zaangażowanie podmiotów VC).

Wsparcie dla startupów stanowić będzie pomoc de minimis i przekazywane będzie w formule projektu grantowego.

Ile można uzyskać wsparcia?

W poprzednim naborze kwota dofinansowania projektu wynosiła nie mniej niż 10 mln zł, maksymalnie 18 mln zł.

Maksymalne dofinansowanie wynosi:

 • do 80% kwalifikowanych „wydatków operacyjnych” akceleratorów, oraz
 • 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku kategorii „koszty grantów”.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie w programie Tech Impact to 85 mln zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów złotych), a w programie Startups Exchange to 10 mln zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

Nabór wniosków

Organizatorem naborów jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wnioski o przyznanie pomocy składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków w systemie LSI.

Najbliższe nabory zaplanowano w następujących terminach:

 • w programie Tech Impact od 25 lipca 2024 r. do 12 września 2024 r.
 • w programie Startups Exchange od 22 października 2024 r. do 17 grudnia 2024 r.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/startup-booster-poland-smart-up/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone