fbpx
 

Jak uzyskać odpowiednią koncesję dla danej działalności gospodarczej? - Doradcy365

Chcąc rozpocząć działalność, warto sprawdzić, czy nie jest konieczne, aby uzyskać na świadczone przez nią usługi pewnego rodzaju koncesji, zezwolenia lub innej decyzji administracyjnej. Bez nich prowadzenie firmy może okazać się niemożliwe. Warto więc się upewnić, jakiego rodzaju działalność ich wymaga, a także sprawdzić, w jaki sposób przebiegają procedury dotyczące składania wniosków. W poniższym artykule znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.

Koncesja to swego rodzaju pozwolenie na prowadzenie danego biznesu. Jest ona ważna ze względów bezpieczeństwa państwa oraz obywateli, a także interes publiczny. Ustawa Prawa Przedsiębiorców (art. 37 ust 1.) mówi o tym, że koncesja jest niezbędna wyłącznie wtedy, kiedy działalność nie może być wykonywana jako wolna lub w przypadku uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej czy też zezwolenia.

Które usługi w ramach działalności wymagają koncesji?

Uzyskanie koncesji to niezwykle ważna procedura dla biznesów, które np. sprzedają materiały wybuchowe, broń, amunicję, paliwo i energię, a także zajmują się ochroną osób i mienia albo rozpowszechniają programy radiowe lub telewizyjne. To właśnie tego rodzaju działalności, chcąc zacząć funkcjonować na polskim rynku, powinny zainteresować się uzyskaniem odpowiednich pozwoleń.

Do firm, które muszą posiadać zezwolenie tego rodzaju, należą między innymi działalności gospodarcze, które wytwarzają, przetwarzają, magazynują lub przeładowują paliwo i energię, zajmują się produkcją i obrotem materiałów wybuchowych, broni, amunicji, czy technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Także firmy, które prowadzą kasyna gier, zajmują się przewozami lotniczymi czy ochroną mienia i osób lub przesyłają dwutlenek węgla w celu jego podziemnego składowania, także muszą posiadać odpowiednie koncesje w swojej branży.

Kiedy występuje konieczność uzyskania licencji lub wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej?

Niektóre działalności gospodarcze wymagają posiadania odpowiedniej licencji lub muszą zostać wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej. Tego rodzaju firmami są na przykład te, które prowadzą produkcję oraz handel napojami alkoholowymi, zajmują się działalnością turystyczną albo medyczną, przechowują dokumentację osobową i płacową pracodawców czy ośrodki szkolenia kierowców. Pośrednictwa pracy, firmy przewozowe lub produkujące tablice rejestracyjne, organizujące wyścigi konne, prowadzące stacje kontroli pojazdów, zajmujące się działalnością telekomunikacyjną czy pośrednictwem w obrocie nieruchomościami również muszą mieć odpowiednie licencje, które pozwolą im na legalne prowadzenie biznesu.

Jak wygląda procedura składania wniosków?

W celu złożenia wniosku o udzielenie koncesji (jak również w przypadku chęci dokonania zmiany koncesji) należy zgłosić się do właściwego organu koncesyjnego administracji publicznej. Jest nim najczęściej minister, niekiedy także wojewoda lub starosta. Aby ustalić odpowiedniego wnioskobiorcę, warto sięgnąć do odpowiednich przepisów, które regulują poszczególne rodzaje działalności gospodarczych i koncesji, których wymagają (są to przepisy o danej działalności).

We wniosku o udzielenie koncesji należy podać dane firmy, jej siedzibę, numer identyfikacji podatkowej, a także określić rodzaj i przedstawić zakres wykonywanej działalności. Niekiedy wymagane jest także, aby zawrzeć w nim dodatkowe informacje i odpowiednie dokumenty. Wszystkie te dane są bardzo ważne, aby pismo w sprawie zezwolenia zostało pozytywne rozpatrzone.

Jeśli chodzi o prawidłowe złożenie wniosku koncesyjnego, niezwykle istotne jest spełnienie kryteriów rzeczowych. Należą do nich kryteria rzeczowe reglamentowane i regulowane. W przypadku pierwszego z nich, oznacza on prawne wyłączenie pewnych dóbr ze sfery wolnych stosunków gospodarczych (przykładowo w obrębie produkcji, wymiany, posiadania czy przechowywania). Drugi jest natomiast instrumentem polityki gospodarczej rządu i władz lokalnych. Natomiast oba są wykorzystywane po to, aby prywatne firmy zastosowały odpowiednie zachowania rynkowe, a także w celu posiadania nad nimi pewnego rodzaju kontroli.

Najważniejsze jest, aby wniosek został prawidłowo złożony i posiadał wszystkie konieczne załączniki. W przeciwnym wypadku przedsiębiorca zostanie wezwany przez organ koncesyjny do usunięcia danych braków formalnych we wskazanym terminie (nie krótszym niż siedem dni) wraz ze stosownym pouczeniem.

Negatywne rozpatrzenie wniosku koncesyjnego – co dalej?

W przypadku, gdy organ administracyjny wyda odmowną decyzję o udzielenie koncesji, można się od niej oczywiście odwołać. Odpowiednim adresatem takiego działania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia (lub też inny organ odwoławczy, w zależności, jak w danym przypadku przewiduje ustawa). Odwołanie należy wnieść w ciągu czternastu dni od dnia, w którym doręczona została decyzja.

Na tym poziomie także może pojawić się odmowa, czyli inaczej podtrzymanie decyzji organu pierwszej instancji. Wówczas prawo stanowi, że można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od momentu otrzymania negatywnej decyzji. Dobrze mieć świadomość tej ścieżki postępowania, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wsparcie ekspertów przy wnioskach o udzielenie koncesji lub licencji

Zdajemy sobie sprawę, jak skomplikowanie mogą brzmieć wszystkie powyższe procedury. Właśnie dlatego specjaliści z Doradcy365 oferują kompleksową pomoc przy uzyskaniu odpowiednich zezwoleń dla działalności gospodarczych, które ich wymagają. Nasi eksperci udzielają rzetelnego wsparcia w zakresie przygotowania wszelkich formalności, odpowiedniego wypełnienia wniosku koncesyjnego, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również w przypadku ostatecznego złożeniu skargi.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.