fbpx
 

Krótki poradnik na temat sprawozdań do BDO w 2021

5 marca 2021by Martyna Skulska

Kto podlega obowiązkowi złożenia sprawozdania do BDO?

Obowiązek złożenia sprawozdania do BDO (za produkty i opakowania) mają:

 • gastronomia (piekarnie, cukiernie, restauracje, bary, kawiarnie dodające opakowania na wynos)
 • sklepy internetowe,
 • sklepy oferujące reklamówki z tworzyw sztucznych,
  firmy produkcyjne, dystrybucyjne (w zakresie dodawania opakowań do produktów, w tym opakowań kartonowych/ opakowań z tworzyw sztucznych, drewnianych, szklanych).
 • firmy sprowadzających produkty z zagranicy lub wysyłające produkty za granicę,
 • firmy wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, opony/ oleje/smary
 • firm wprowadzające pojazdy (w tym sprowadzające pojazdy z zagranicy)

Jakie są terminy w 2021?

 • 28.02.2021r. upływa termin uiszczenia opłaty rocznej. Przypominamy, że wynosi ona:
  • 100 zł dla mikroprzedsiębiorców,
  • 300 zł dla przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy.
 • 15.03.2021r. upływa termin złożenia sprawozdania do BDO za rok 2020. Obowiązek złożenia takiego sprawozdania mają wszystkie firmy, które wytwarzają odpady i zostały zgłoszone do BDO w dziale XII zgłoszenia.

Jeżeli uzyskałem wpis do BDO w 2021 roku to mam obowiązek składania sprawozdania za 2020?

Jeśli rozpocząłeś swoją działalność dotyczącą gospodarki odpadami lub opakowaniami w 2021, to ten obowiązek Cię nie dotyczy. Odmiennie sprawa wygląda w sytuacji przedsiębiorców, którzy prowadzili swoje firmy przed 2021 rokiem.

Jeżeli przed tym terminem przedsiębiorstwo wytwarzało odpady lub wykorzystywało opakowania, to należy złożyć sprawozdanie za 2020.  Za wyjątkiem zwolnień przewidzianych w ustawie i rozporządzeniach nie ma żadnej taryfy ulgowej.

Elektroniczne karty odpadów od 2021r.

Jeszcze w 2020 roku obowiązywały dwie wersje równolegle – cyfrowe i papierowe. Od początku 2021 roku karta ewidencji odpadów może być wystawiona wyłącznie w formie elektronicznej poprzez systemy BDO.

Elektroniczny Rejestr BDO

Elektroniczny rejestr BDO jest obowiązkowy od 2021 roku, ale już w 2020 roku, w trakcie tzw. okresu przejściowego, z systemu elektronicznego mogło skorzystać wiele podmiotów. Od teraz jednak nie ma jednej możliwości wybrania alternatywy (papieru) i każdy musi sporządzać dokumentację w BDO.

Roczne sprawozdanie a uproszczona ewidencja odpadów

Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów oznacza, że podmiot nie musi sporządzać kart ewidencji odpadów. Zatem, przekazanie odpadów powinno odbyć się wyłącznie na podstawie kart przekazania odpadów. Należy pamiętać, że uproszczona ewidencja odpadów nie zwalnia z obowiązku składania rocznego zestawienia o odpadach do Marszałka Województwa.

Uproszczoną ewidencję odpadów prowadzą:

 • Wytwórcy odpadów niebezpiecznych w ilości do 100 kg rocznie;
 • Wytwórcy odpadów innych niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;
 • Transportujący odpady wykonując wyłącznie usługę transportu odpadów;
 • Władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz.

Jakie są rodzaje sprawozdań składanych do BDO i kto jest zobowiązany do ich składania?

 1. Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi sporządzają:
  • wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • prowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
  • prowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
  • prowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel;
  • prowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
  • wytwórcy obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
  • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów;
  • podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Nasza usługa w cenie 399 zł netto.

 1. Roczne sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących pszok-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych sporządzają:
  • podmioty zbierające odpady komunalne –  z wyłączeniem podmiotów prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz podmiotów zbierających odpady komunalne, przyjmujących odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne.

Nasza usługa w cenie od 999 zł netto

 1. Roczne sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych sporządzają: podmioty prowadzące pszok, z wyjątkiem gmin.
  • podmioty prowadzące PSZOK, z wyjątkiem gmin.

Nasza usługa w cenie od 999 zł netto

Jakie są kary za niedopełnienie obowiązków względem ochrony środowiska?

Kary są bardzo zróżnicowane- w zależności od konkretnej ustawy. Są to kary administracyjne i finansowe. Za brak wpisu do rejestru BDO kara pieniężna może wynieść nawet 1 mln zł.

Czy przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi  w kwestii obowiązków środowiskowych?

Istnieje taki rodzaj pomocy, jak pomoc de minimis. Jest to forma wsparcia przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jej celem jest rozwój przedsiębiorstw, a objawiać może się ona m.in. zwolnieniami z podatków lub dotacjami na cele środowiskowe. Aby skorzystać z takiej pomocy, należy uzyskać zaświadczenie o pomocy od organu pobierającego daną opłatę, np. Urzędu Marszałkowskiego w przypadku BDO.

Najczęstsze problemy w BDO - jak ich unikać?

 • Prawidłowy kod odpadu –  wybór złego kodu odpadu to częsty błąd, dlatego warto uzgodnić go z firmą, która ma odebrać od Nas odpady, lub sprawdzić co sami zadeklarowaliśmy we wniosku o wpis do BDO.
 • Data odbioru odpadów – termin odbioru odpadów ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia BDO. Nie można go wskazywać bez uzgodnienia go z Wykonawcą, który odbiera od nas śmieci. Baza Danych Odpadowych daje możliwości korekty terminu jedynie o jeden dzień. Źle przygotowana karta przekazania odpadów będzie wiec musiała być wycofana i zrobiona od nowa.
 • Właściwe miejsce przeznaczenia odpadów – aby  wybrać właściwe miejsce, warto się upewnić, gdzie trafi nasz odpad. Lokalizacji nie wolno wybierać przypadkowo, gdyż spowoduje to odrzucenie naszej karty i niepotrzebne problemy.
 • Sprawdzania zakładki „odrzucone”– Karta przekazania odpadów zawiera rubrykę, w której należy wpisać masę odpadów. Na bieżąco trzeba sprawdzać jej zawartość, ponieważ przedstawiciel firmy wywożącej odpady wpiszę tam prawidłową masę, a my będziemy musieli przeprowadzić jej korektę.
ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.